Datum: 12. 3. 2020

Spoštovani starši!

V medijih je objavljena izjava predsednika vlade v odhodu Marjana Šarca, da se predvidoma s ponedeljkom, 16. 3. 2020 zapirajo vse VIZ ustanove. Zaprte bodo šole, vrtci, dijaški domovi… Uradne informacije in navodil s strani resornega Ministrstva še OŠ Frana Albrehta Kamnik ni prejela, kot tudi ne navodil za morebitno nadaljnjo izvedbo pouka na daljavo.

Včeraj in danes smo prejeli nekaj vprašanj z vaše strani. Posredujemo vam odgovore.

VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA RIZIČNE ODDELKE

Glede na naravo dela vseh zaposlenih delavcev OŠ Frana Albrehta Kamnik, mreženja in sodelovanja ter dejstva, da delavci delajo na več lokacijah in imajo stalne stike z učenci, da imajo učenci sorojence … ne moremo govoriti o rizični skupini zaposlenih in učencev v smislu stika z okuženim.

VARSTVO UČENCEV

Šola ne bo organizirala varstva učencev.

ALI STARŠI LAHKO PRIDEJO V ŠOLO PO OTROKOVE ZVEZKE IN UČBENIKE?

Ne. Vse šolske stavbe so do nadaljnjega zaprte. Po nepotrebnem ne bomo izpostavljali nikogar dodatnim tveganjem.

GIBANJE ZAPOSLENIH, UČENCEV IN OŽJEGA SORODSTVA

V izogib pojavu okužbe in morebitnega širjenja okužbe predlagamo, da se izogibate stikom z drugimi ljudmi, razen z domačimi, ne obiskujte trgovin, knjižnic, prireditev …, ne obiskujte starejših in ljudi s kroničnimi obolenji. Omejite stike na to, kar je najnujnejše. Prosimo vas, da skrbite za svoje otroke, da se ne družijo z vrstniki, sovrstniki, v knjižnici, na igriščih pred šoli ipd. Bodite skrajno previdni.

OBVESTILO O SAMOIZOLACIJI

S spletne strani Občine Kamnik smo danes prejeli obvestilo, da tudi sorojenci (bratje in sestre otrok Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik), ki obiskujejo druge šole in vrtce so bili poslani v samoizolacijo. Vsi skupaj ravnajmo odgovorno in na vsakem koraku preventivno.

Kaj je samoizolacija?

Epidemiolog (NIJZ): Samoizolacija pomeni, da se zadržujemo doma, ne smemo odhajati na javne kraje, lahko pa se omejeno gibljemo zunaj, brez stika z ostalimi (če je to mogoče). Opazili smo, da si ljudje samoizolacijo različno interpretirajo in s tem vzpostavljajo nepotrebno tveganje.

ALI SMO DOLŽNI OBVESTITI VSE LJUDI, S KATERIMI SMO BILI V STIKU ZADNJE DNI, DA SO TUDI ONI POZORNI NA ZNAKE ALI ZA TO NI POTREBE? 

Premislite, s kom ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku. Ravnajte odgovorno in jih obvestite, da ste bili v okolju, kjer je bila odkrita okužba in naj bodo pozorni na morebitne znake okužbe.

Na spletni strani NIJZ so objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori.

Povezava: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#kako-poteka-bolezen%2C-kaksni-so-simptomi-in-znaki%3F

Dodatna pojasnila v zvezi z zdravstvenim stanjem in preventivnimi ukrepi spremljajte na spletni strani NIJZ.

V PRIHODNJIH DNEH SO PREIZKUSI NADARJENOSTI, SPRETNOSTI ZA SREDNJE ŠOLE. KAKO SE JIH BODO UDELEŽILI NAŠI UČENCI?

Srednje šole, kjer bodo učenci opravljali preizkuse, smo o tem obvestili. Sporočili so nam, da jih bodo povabili na naknadni rok.

KAKO JE S TEKMOVANJI?

Vsa tekmovanja iz znanja so odpovedana.

KAKO JE Z VPISOM V SREDNJE ŠOLE?

Z Ministrstva so sporočili, da nas bodo o spremembah vpisa obvestili. Rešitve bodo zagotovo v smeri, da noben kandidat ne bo oškodovan.

 

 

***

Glede na trenutno stanje vas prosimo za razumevanje. Časovno težje odgovarjamo na vsa vaša vprašanja, ki jih zastavljate preko e-pošte oz. klicev. Potrudili se bomo in vas bomo sproti obveščali preko e-Asistenta oz. naše šolske spletne strani. Vse starše, ki nimajo dostopa do interneta, bomo obveščali preko telefona.

Vašim otrokom in vsem družinam želimo vse dobro.

Morebitno nujno pošto lahko starši naslovite na e-naslov:

Krizni tim OŠ Frana Albrehta Kamnik