Učbeniški sklad

UČNA GRADIVA za šolsko leto 2020/21

Na spodnjih povezavah so objavljena obvestila o delovanju učbeniškega sklada, seznami brezplačnih in plačljivih učnih gradiv ter šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto.

Najprej objavljamo obvestila o izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada in nakupu delovnih zvezkov.

Prva tri obvestila so namenjena staršem učencev do tretjega razreda, ki učbenike in delovne zvezke brezplačno prejmejo v šoli, starši boste kupili le šolske potrebščine.

Četrto obvestilo je namenjeno staršem učencev od 4. do 9. razreda. Zanje delovne zvezke in šolske potrebščine kupite starši, učbenike pa si učenci brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada.

Kdor si učbenikov ne bo izposodil v učbeniškem skladu, na e-naslov tadejacesensink@os-fa.si pošlje izjavo o neizposoji.

Vsem obvestilom smo dodali kratke zapise s prodajnimi pogoji za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin knjigarn iz Kamnika in okolice.

Obvestilo US 1. razred

Obvestilo US 2. razred

Obvestilo US 3. razred

Obvestilo US 4. do 9. razred

Izjava o neizposoji

Na spodnjih dveh povezavah pa so objavljeni izbori brezplačnih in plačljivih učnih gradiv, ki so jih izbrali strokovni aktivi učiteljev in jih bodo uporabljali učenci pri pouku v šolskem letu 2020/2021.

BREZPLAČNA GRADIVA 2020 (vsi učbeniki in gradiva od 1. do 3. razreda)

PLAČLJIVA GRADIVA 2020 (delovni zvezki od 4. do 9. razreda) in šolske potrebščine

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonu knjižnice 01/8396310.

Irena Milivojevič Kotnik in Tadeja Česen Šink, upravljavki učbeniškega sklada

Kamnik, 10. junij 2020