Učbeniški sklad

Učbeniški sklad: izbor gradiv za šolsko leto 2019/20

Na spodnjih povezavah so objavljena obvestila o delovanju učbeniškega sklada in izbori učbenikov, delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto.

Na tem mestu objavljamo splošno obvestilo o delovanju učbeniškega sklada na naši šoli. Najprej objavljamo tri obvestila o izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada in nakupu delovnih zvezkov. Prvi dve obvestili sta namenjeni staršem prvošolcev in drugošolcev, ki letos učbenike in delovne zvezke brezplačno prejmejo v šoli, starši boste kupili le šolske potrebščine. Tretje obvestilo je namenjeno staršem učencev od 3. do 9. razreda. Zanje delovne zvezke in šolske potrebščine kupite starši, učbenike pa si učenci brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada.

Vsem obvestilom smo dodali kratke zapise s prodajnimi pogoji za nakup delovnih zvezkov in potrebščin nekaterih knjigarn iz Kamnika in okolice.

Obvestilo o učb. skladu 1. razred

Obvestilo o učb. skladu 2. razred

Obvestilo o učb. skladu 3. do 9. razred

Na spodnji povezavi pa so objavljeni izbori učbenikov, delovnih zvezov in šolskih potrebščin, ki so jih izbrali strokovni aktivi učiteljev in jih bodo uporabljali učenci pri pouku v šolskem letu 2019/2020.

Izbor UČBENIKOV 2019

IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV in šolskih potrebščin 2019

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonu knjižnice 01/8396310.

Irena Milivojevič Kotnik in Tadeja Česen Šink, upravljavki učbeniškega sklada

Kamnik, 5. junij 2019