Izvajalke dodatne strokovne pomoči

STROKOVNI DELAVCI 

PODROČJE DELA 

DOSEGLJIVOST 

Irena Podjed 

 

specialna pedagoginja 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA  
UČNA POMOČ 

v času pogovornih ur in po dogovoru 

 
01/8396-312 

Barbara Vrbec 

 

specialna pedagoginja 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA  
UČNA POMOČ 

v času pogovornih ur in po dogovoru 

 
01/8396-312 

Katarina Lednik 

 

pedagoginja 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 

v času pogovornih ur in po dogovoru 

 
01/8396-312 

Maja Bernard 

 

pedagoginja 

DODATNA STROKOVNA POMOČ  

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ 

popoldan v času pogovornih ur; po dogovoru 

 
01/8396-312 

Kaja Lipovec 

 

socialna pedagoginja 
specialna pedagoginja 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 
 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA  
UČNA POMOČ 

po dogovoru 

 

Tjaša Božič 

 

socialna pedagoginja 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 
 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
UČNA POMOČ 

v času pogovornih ur in po dogovoru 

 

01/8396-312 

Kristina Kepe 

 

pedagoginja 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 
 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
UČNA POMOČ 

v času pogovornih ur in po dogovoru 
01/8396-312 
 

Lea Sojer 

 

logopedinja 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 

(UČENCI Z GOVORNO JEZIKOVNIMI TEŽAVAMI) 

po dogovoru 

 

Tanja Bajželj 

 

socialna pedagoginja 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 

po dogovoru 

 

Deli povezavo: