Predmetnik

Šifre predmetov v osnovni šoli

Predmetnik

A-OBVEZNI PROGRAM

Predmet / št. ur tedensko 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmeti 2/3 2/3 2/3
 
Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
 
Oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
 
Dnevi dejavnosti
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 
Število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 

B-RAZŠIRJENI PROGRAM

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
Prvi tuji jezik 2
Drugi tuji jezik 2 2 2
DRUGI TUJI JEZIK ali UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHMIKA 2/1 2/1 2/1
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Deli povezavo: