Predstavitev knjižnice

Zvezdana Majhen: Knjižničarka

Knjižničarka v šoli

nam pogosto pravi:

»Zanimiva knjiga

dolgočasje zdravi!«

Vselej mi svetuje,

kaj najprej izbrati,

saj že ve, da hočem

neprestano brati.

Zame so koristni

nasveti in namigi.

Pravkar berem zgodbo

o racmanu in knjigi.

Šolska knjižnica

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

VSEM MALIM IN VELIKIM BRALCEM

Knjižnica je namenjena učencem in vsem zaposlenim OŠ Frana Albrehta Kamnik. Odprta je za vse male in velike, ki iščete znanje, informacije in zabavo v naši hiši učenosti.

POSLANSTVO KNJIŽNICE

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnica deluje na centralni šoli in na vseh štirih podružnicah (Mekinje, Nevlje, Tunjice in Vranja Peč).

Naročanje in obdelava gradiva delujeta centralizirano, izposoja pa po prilagojenem urniku na vseh lokacijah. Za vse segmente bibliotekarskega dela se uporablja knjižnično-informacijski sistem COBISS. Junija 2018 smo zaradi Zakona o knjižničarstvu začeli s prehodom na knjižnično-informacijski sistem Cobiss in s prenosom gradiva vanj. Delo je trajalo dve leti. V juniju 2020 smo z vnašanjem gradiva, ki ga je knjižnica pridobila do leta 2018, končali. To gradivo smo poimenovali stari fond. Od leta 2018 dalje smo v sistem vnašali tudi vse nove pridobitve, nakupe in darove. Celoten fond knjižnice je torej vnesen v nov sistem. Za iskanje po katalogu naše knjižnice uporabniki lahko uporabljajo spletni katalog knjižnice COBISS+. Bližnjica do kataloga je objavljena na spletni strani v zavihku Spletni katalog COBISS+.

KAKO POSTANEŠ ČLAN KNJIŽNICE?

Zelo preprosto. Učenci ob vpisu prejmete izkaznico, ki velja vsa leta šolanja. Izkaznico ob vsakem obisku pokažeš knjižničarki, zato je ne izgubi, sicer si ne boš mogel izposojati gradiva. Lahko pa naročiš novo, ki jo moraš plačati.

KDAJ LAHKO PRIDEŠ V KNJIŽNICO?

V knjižnico lahko prideš vsak dan.

URNIK IZPOSOJE ZA UČENCE

DAN Matična šola Podružnične šole
PONEDELJEK 7.30 – 14.00 ——–
TOREK 7.30 – 14.00 ——–
SREDA 7.30 – 14.00

Tunjice: 9.55 (na 14 dni)

Mekinje: 11.55 (vsak teden)

ČETRTEK 7.30 – 14.00 ———-
PETEK 7.30 – 14.00

Nevlje: 7.30 (vsak teden)

Vranja Peč: 9.55 (na 14 dni)

Datumi izposoje v TUNJICAH in na VRANJI PEČI

TUNJICE: sreda, ob 9.55 VRANJA PEČ: petek, ob 9.55
September 2020 16, 30 18
Oktober 2020 14, 28 2, 16
November 2020 11, 25 13, 27
December 2020 9, 23 11
Januar 2021 6, 20 8, 22
Februar 2021 3, 17 5, 19
Marec 2021 3, 17, 31 5, 19
April 2021 14 2, 16
Maj 2021 12, 26 14, 28
Junij 2021 / /

KAJ SI LAHKO IZPOSODIŠ?

Dobro vprašanje. Vsega si namreč v knjižnici ne moreš izposoditi. Lahko izbereš knjige, DVD-je, zgoščenke. Hudo učenih in težkih knjig (slovarji, leksikoni, enciklopedije…) ter revij pa ne moreš nesti domov. Lahko pa jih prebereš in si jih ogledaš v čitalnici knjižnice.

KOLIKO ČASA IMAŠ LAHKO IZPOSOJENE KNJIGE?

Rok izposoje je tri tedne za knjige in en teden za neknjižno gradivo (DVD, CD). Vse gradivo, razen domačega branja, lahko enkrat podaljšaš, tudi po telefonu 01 8396310.

KAJ PA, ČE KNJIGO IZGUBIŠ?

Če ti knjigo slučajno odnesejo Raztresenci, Pozabljivci ali Uničevalci, moraš kupiti novo.

KAJ VSE SE TOREJ DOGAJA V NAŠI ŠOLSKI KNJIŽNICI?

 • izposoja gradiva
 • knjižne razstave
 • bralna značka in domače branje
 • knjižnično informacijsko znanje
 • tedenska šolska kronika in šolski Almanah
 • koordinacija kulturnih dejavnosti
 • sodelovanje na natečajih
 • učbeniški sklad
 • priznanja in knjižne nagrade za najboljše učence

GRADIVO

Knjižnica ima 19.600 enot gradiva – leposlovnih in poučnih knjig, učbenikov, DVD, zgoščenk. Naročenih je tudi nekaj naslovov revij in časopisov, za učitelje predvsem s pedagoškega področja.

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE

je medpredmetna povezava štiri ure letno za vsak razred. Učitelj predmeta in knjižničar jih izvajata skupaj. V prvem triletju se učenci navajajo na izposojo gradiva, poslušajo pravljice, nato sledi seznanitev s poučno literaturo in iskanje informacij v drugem triletju. V tretjem triletju se učenci seznanijo s samostojnim učenjem s pomočjo informacijskih virov, z oblikovanjem plakatov in seminarskih nalog ter iskanjem po bazah podatkov.

BRALNA ZNAČKA

V knjižnici pripravimo priporočilne sezname, organiziramo zaključne prireditve in podelitev priznanj. Učenci za bralno značko berejo leposlovne in poučne knjige ter pesmi. Priporočilni seznami so objavljeni na spletnih straneh šole, v šolskih knjižnicah na vseh petih lokacijah.

Koordinatorica slovenske bralne značke je Irena Milivojevič Kotnik, mentorji so do 5. razreda razredniki, od 6. do 9. razreda pa učiteljice slovenščine.

Na šoli že tri leta poteka tudi projekt Branje je iskanje – družinska bralna značka, s katerim bomo tudi letos nadaljevali.

RAZRED LEPOSLOVJE PESEM POUČNA KNJIGA
1. 1 slovenska in 1 prevedena slikanica 2 1
2.

1 slikanica z velikimi tiskanimi in

1 z malimi tiskanimi črkami

2 1
3. 1 krajša in 1 daljša knjiga 2 1
4. 2 knjigi 2 1
5. 1 slovenska in 1 prevedena knjiga 3 1
6. 3 knjige 2 1
7. 4 knjige 2 1
8. 5 knjig 2 1
9. 5 knjig 2 1

Na šoli je organizirano tudi branje knjig za bralno značko pri tujih jezikih.

Angleška bralna značka

Učenci 4. in 5. razredov naredijo bralno značko pri pouku skupaj z učiteljico (v okviru Epi Reading Badge). Učenci od 6. do 9. razreda izbirajo naslove iz pripravljenega seznama knjig. Mentorice so učiteljice angleščine.

RAZRED LEPOSLOVJE POEZIJA
6. 4 knjige 1
7. 4 knjige 1
8. 4 knjige 1
9. 4 knjige 1

Nemška bralna značka

Učenci od 4. do 9. razreda izbirajo naslove iz pripravljenega seznama knjig. Mentorica je učiteljica nemščine.

RAZRED LEPOSLOVJE PESMI (ali dodatne knjige)
4. 1 knjiga 1
5. 2 knjigi 1
6. 2 knjigi 1
7. prvo leto: 1 knjiga; četrto leto: 3 knjige 2
8. drugo leto: 2 knjigi; peto leto: 4 knjige 2
9. tretje leto: 2 knjigi; šesto leto: 4 knjige 2

Francoska bralna značka

RAZRED LEPOSLOVJE PESMI
7. 2 knjigi /
8. 2 knjigi /

DOMAČE BRANJE

Knjižničarki v sodelovanju z učiteljicami pripraviva tudi sezname domačega branja. Domače branje se začne v četrtem razredu in je obvezno za vse učence, saj je ocenjeno. Za domače branje učenci preberejo največ tri knjige v šolskem letu. Za učence drugega triletja so naslovi določeni, učenci tretjega triletja pa preberejo eno obvezno besedilo, eno besedilo pa lahko izberejo sami. Seznami so objavljeni na spletni strani šole pod zavihkom Knjižnica.

UČBENIŠKI SKLAD

Omogoča brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem OŠ Frana Albrehta Kamnik. Izbor učbenikov vsako šolsko leto pripravijo strokovni aktivi učiteljev. Veljaven seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin šola objavi na spletni strani pod zavihkom Knjižnica – Učbeniški sklad in ga sporoči knjigarnam v Kamniku.

Vsi učenci so načeloma vključeni v učbeniški sklad. To pomeni, da si učbenike izposodijo brezplačno. Ob koncu pouka morajo učbenike vrniti. Učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, prinesejo izpolnjeno izjavo o neizposoji.

Ob koncu šolskega leta je vsak učenec, ki vrne poškodovan ali uničen učbenik oziroma ga ne vrne, dolžan po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov poravnati odškodnino. Odškodnina se zaračuna na položnici za mesec junij.

Marca 2020 je bil sprejet nov Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Ena izmed novosti tega pravilnika je ta, da starši učencev prvega triletja kupijo le šolske potrebščine, saj delovne zvezke zanje kupi šola (nakup financira MIZŠ). Starši učencev od 4. do 9. razreda pa delovne zvezke še vedno kupijo sami.

Upravljavki učbeniškega sklada sta knjižničarki Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik.

NEKAJ BONTONSKIH NASVETOV

V knjižnici NE:

 • ne plezamo po policah in drug po drugem,
 • se ne prerivamo med policami,
 • ne uporabljamo glasilk s polno močjo,
 • ne razbijamo z vrati…

V knjižnici DA:

 • smo prijazni in si v miru izbiramo knjige,
 • sedimo za mizo in v miru beremo knjige ali listamo revije,
 • kadar ne najdemo gradiva, za pomoč prosimo knjižničarko,
 • izbiramo naj knjigo…

PRAKTIČNI NASVETI ZA RAVNANJE S KNJIGAMI

NE:

 • s knjigami ne tepemo mlajših sestric in bratcev,
 • ne trgamo in ne ceframo jih,
 • ne malicamo ob njih,
 • ne delamo jim ušes. 

PAČ PA:

 • hranimo jih na suhem na knjižni polici ali v predalu,
 • pazimo, da najmlajši družinski člani po knjigah ne rišejo,
 • predvsem pa jih preberemo in pravočasno vrnemo.

KNJIŽNIČARKI

V knjižnici vas pričakujeva Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik. Če bi naju karkoli rad vprašal ali uredil, naju lahko pokličeš po telefonu 01/8396310.

Šolska knjižnica

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik