Predstavitev knjižnice

Tone Pavček: Branje

Brati pomeni početi podvige.

Brati je možno marsikaj.

Recimo: grozdje in fige in knjige

in med brati še kaj.

Brati je na sploh enostavno.

Črke hrustaš kot zalogaj.

Teže pa je, a tudi bolj slavno,

brati pravilno in hitro nazaj.

A nazaj se daleč ne pride.

Pravo branje le dalje in dalje gre

čez črke in pike, čez vrte in hribe

v Koromandijo ali še dlje.

Šolska knjižnica

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

VSEM MALIM IN VELIKIM BRALCEM

Knjižnica je namenjena učencem in vsem zaposlenim OŠ Frana Albrehta Kamnik. Odprta je za vse male in velike, ki iščete znanje, informacije in zabavo v naši hiši učenosti.

POSLANSTVO KNJIŽNICE

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnica deluje na centralni šoli in na vseh podružnicah.

Naročanje in obdelava gradiva deluje centralizirano, izposoja pa po prilagojenem urniku na vseh lokacijah. Za vse segmente bibliotekarskega dela se je uporabljal program WinKnj, ki omogoča obdelavo, izposojo in iskanje gradiva. Lani smo zaradi Zakona o knjižničarstvu začeli s prehodom na knjižnično-informacijski sistem Cobiss. Ker je delo zelo obsežno, z delom tudi letos nadaljujemo. Delo v knjižnici bo temu prilagojeno, vendar se bomo potrudili, da posebnih sprememb za uporabnike ne bo.

KAKO POSTANEŠ ČLAN KNJIŽNICE?

Zelo preprosto. Učenci ob vpisu prejmete izkaznico, ki velja vsa leta šolanja. Izkaznico ob vsakem obisku pokažeš knjižničarki, zato je ne izgubi, sicer si ne boš mogel izposojati gradiva. Lahko pa naročiš novo, ki jo moraš plačati.

KDAJ LAHKO PRIDEŠ V KNJIŽNICO?

V knjižnico lahko prideš vsak dan.

URNIK IZPOSOJE ZA UČENCE

DAN Matična šola Podružnične šole
PONEDELJEK 7.30 – 14.00 ——–
TOREK 7.30 – 14.00 ——–
SREDA 7.30 – 14.00

Tunjice: 9.55 (na 14 dni)

Mekinje: 12.45 (vsak teden)

ČETRTEK 7.30 – 14.00 ——–
PETEK 7.30 – 14.00

Nevlje: 7.30 (vsak teden)

Vranja Peč: 11.00 (na 14 dni)

 Datumi izposoje v TUNJICAH in na VRANJI PEČI

TUNJICE:

sreda, ob 9.55

VRANJA PEČ:

petek, ob 9.05

September 2019 18 20
Oktober 2019 2, 16 4, 18
November 2019 13, 27 15, 29
December 2019 11 13
Januar 2020 8, 22 10, 24
Februar 2020 5 7
Marec 2020 4 6
April 2020 1, 15, 29 3, 17
Maj 2020 13, 27 15, 29
Junij 2020 / /

KAJ SI LAHKO IZPOSODIŠ?

Dobro vprašanje. Vsega si namreč v knjižnici ne moreš izposoditi. Lahko izbereš knjige, kasete, zgoščenke. Hudo učenih in težkih knjig (slovarji, leksikoni, enciklopedije…) ter revij pa ne moreš nesti domov. Lahko pa jih prebereš in si jih ogledaš v čitalnici knjižnice.

KOLIKO ČASA IMAŠ LAHKO IZPOSOJENE KNJIGE?

Rok izposoje za vse gradivo je en mesec. Vse gradivo, razen domačega branja, lahko enkrat podaljšaš, tudi po telefonu 01 8396310.

KAJ PA, ČE KNJIGO IZGUBIŠ?

Če ti knjigo slučajno odnesejo Raztresenci, Pozabljivci ali Uničevalci, moraš kupiti novo.

KAJ VSE SE TOREJ DOGAJA V NAŠI ŠOLSKI KNJIŽNICI?

 • izposoja gradiva
 • knjižne razstave
 • bralna značka in domače branje
 • knjižnično informacijsko znanje
 • tedenska šolska kronika in šolski Almanah
 • koordinacija kulturnih dejavnosti
 • sodelovanje na natečajih
 • učbeniški sklad
 • priznanja in knjižne nagrade za najboljše učence

GRADIVO

Knjižnica ima 18.500 enot gradiva – leposlovnih in poučnih knjig, učbenikov, dvd-jev, zgoščenk. Naročenih je tudi nekaj naslovov revij in časopisov, za učitelje predvsem s pedagoškega področja.

KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE

je medpredmetna povezava štiri ure letno za vsak razred. Učitelj predmeta in knjižničar jih izvajata skupaj. V prvem triletju se učenci navajajo na izposojo gradiva, poslušajo pravljice, nato sledi seznanitev s poučno literaturo in iskanje informacij v drugem triletju. V tretjem triletju se učenci seznanijo s samostojnim učenjem s pomočjo informacijskih virov, z oblikovanjem plakatov in seminarskih nalog ter iskanjem po bazah podatkov.

BRALNA ZNAČKA

V knjižnici pripravimo priporočilne sezname, organiziramo zaključne prireditve in podelitev priznanj. Učenci za bralno značko berejo leposlovne in poučne knjige ter pesmi. Priporočilni seznami so objavljeni na spletnih straneh šole, v šolskih knjižnicah na vseh petih lokacijah.

Koordinatorica slovenske bralne značke je Irena Milivojevič Kotnik, mentorji so do 5. razreda razredniki, od 6. do 9. razreda pa učiteljice slovenščine.

Na šoli je organizirano tudi branje knjig za bralno značko pri tujih jezikih.

Na šoli že dve leti poteka tudi projekt Branje je iskanje – družinska bralna značka, s katerim bomo tudi letos nadaljevali. Vabimo vas, da se nam pridružite.

DOMAČE BRANJE

Knjižničarki v sodelovanju z učiteljicami pripraviva tudi sezname domačega branja, ki so objavljeni na spletni strani šole.

UČBENIŠKI SKLAD

Omogoča brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem OŠ Frana Albrehta. Izbor učbenikov vsako šolsko leto pripravijo strokovni aktivi učiteljev. Veljaven seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin šola objavi na spletni strani, na vseh oglasnih deskah za starše in ga sporoči knjigarnam v Kamniku.

Vsi učenci so načeloma vključeni v učbeniški sklad. Učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, prinesejo izpolnjeno izjavo o neizposoji.

Ob koncu šolskega leta je vsak učenec, ki vrne poškodovan ali uničen učbenik oziroma ga ne vrne, dolžan po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov poravnati odškodnino. Odškodnina se zaračuna na položnici za mesec junij.

Maja 2019 je bil sprejet nov Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Ena izmed novosti tega pravilnika je ta, da starši prvošolcev in drugošolcev kupijo le šolske potrebščine, saj delovne zvezke zanje kupi šola. Nakup financira MIZŠ. Prvošolci in drugošolci si iz sklada brezplačno izposodijo tudi učbenike, ki jih ob koncu pouka vrnejo.

Upravljavki učbeniškega sklada sta Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik.

NEKAJ BONTONSKIH NASVETOV

V knjižnici NE:

 • ne plezamo po policah in drug po drugem,
 • se ne prerivamo med policami,
 • ne uporabljamo glasilk s polno močjo,
 • ne razbijamo z vrati…

V knjižnici DA:

 • smo prijazni in si v miru izbiramo knjige,
 • sedimo za mizo in v miru beremo knjige ali listamo revije,
 • kadar ne najdemo gradiva, za pomoč prosimo knjižničarko,
 • izbiramo naj knjigo…

PRAKTIČNI NASVETI ZA RAVNANJE S KNJIGAMI

NE:

 • s knjigami ne tepemo mlajših sestric in bratcev,
 • ne trgamo in ne ceframo jih,
 • ne malicamo ob njih,
 • ne delamo jim ušes. 

PAČ PA:

 • hranimo jih na suhem na knjižni polici ali v predalu,
 • pazimo, da najmlajši družinski člani po knjigah ne rišejo,
 • predvsem pa jih preberemo in pravočasno vrnemo.

KNJIŽNIČARKI

V knjižnici vas pričakujeva Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik. Če bi naju karkoli rad vprašal ali uredil, naju lahko pokličeš po telefonu 01/8396310.

Šolska knjižnica

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik