ICILS MEDNARODNA RAZISKAVA2023

Slovenija ponovno sodeluje v Mednarodni raziskavi računalniške in informacijske pismenosti (ICILS 2023).

Raziskava proučuje računalniško in informacijsko pismenosti učencev osnovne šole v različnih državah. Izvaja se pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA). Raziskavo v Sloveniji kot del redne evalvacije šolskega sistema podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, neodvisno pa jo izvede Pedagoški inštitut skupaj s šolami. Tudi Evropska komisija podpira izvedbo raziskave, saj je na podlagi rezultatov ICILS oblikovano eno od posebnih meril uspešnosti in primerjave šolskih sistemov oz. učencev 8. razredov.

Za sodelovanje v raziskavi je bila neodvisno izbrana tudi naša šola.

Vsi zbrani podatki v raziskavi bodo šifrirani in anonimni. Kar pomeni, da se imen in drugih osebnih podatkov sodelujočih otrok, učiteljev, IKT koordinatorjev in ravnateljev ne bo zbiralo. Ključne bodo informacije o računalniški pismenosti.

Raziskava bo na šoli izvedena 15. maja 2023.

 

ICILS 2023

 

 

Sara Zalesnik, šolska koordinatorka projekta

Deli povezavo: