Knjižnični red

Na osnovi hišnega reda OŠ Frana Albrehta Kamnik, ki je bil sprejet 1. septembra 2007 in šolskih pravil, ki so bila prav tako sprejeta 1. septembra 2007, je Svet šole OŠ Frana Albrehta na seji dne, 19. marca 2009, sprejel Knjižnični red knjižnice OŠ Frana Albrehta Kamnik.

Na seji dne, 29. septembra 2011, je Svet šole sprejel spremembe in dopolnila h Knjižničnemu redu:

Knjižnični red

Sprememba cenika knjižničnih storitev

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Članom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno. Če se držijo knjižničnega reda, nimajo v knjižnici nobenih finančnih obveznosti. 

CENIK:

– odškodnina za izdelavo nove izkaznice 2,50 €.

Kamnik, september 2018

predsednica Sveta šole Monika Jelenc

Deli povezavo: