POGOVORNE URE

Datumi skupinskih pogovornih ur so razvidni v šolskem koledarju (zavihek Šola-Šolski koledar). 

Razpored individualnih dopoldanskih pogovornih ur je razviden v spodnji tabeli. Za morebitni drugačni dogovor se obrnite neposredno na posameznega učitelja. Njihovi elektronski naslovi so objavljeni v zavihku Šola-Zaposleni.  

 

 

DOPOLDANSKE INDIVIDUALNE POGOVORNE URE

ŠOL. LETO 2022/23

 

 PREDMETNA STOPNJA

Razred

UČITELJ razrednik

PREDMET

Čas dopoldanskih PU

6. a

Andreja Grilj

MAT

po dogovoru

6. b

Tamara Bračič

ŠPO

sreda, 10.15 – 11.00

6. c

Nataša Zor

SLJ

po dogovoru

7. a

Jana Jus

SLJ

četrtek, 9.10 – 9.55

7. b

Brigita Repek Juvan

MAT

torek, 9.10 – 9.55

7. c

Anamarija Erčulj

LUM

po dogovoru

7. č

Urška Gostečnik

ZGO

po dogovoru

8. a

Tjaša Gašpar

MAT

sreda, 12.00 – 12.45

8. b

Aleš Prosen

ŠPO

ponedeljek, 11.10 – 12.00

8. c

David Stegu

TJA

po dogovoru

8. č

Ema Vidic Judež

GEO

sreda, 10.15 – 11.00

9. a

Mateja Stare

TJA

po dogovoru

9. b

Monika Jelenc

NAR / BIO/ RČL

sreda, 12.00 – 12.45

9. c

Irena Milivojevič Kotnik

SLJ / GUM

po dogovoru

9. č

Sara Kočevar

TJA

po dogovoru

 

 

UČITELJ/ICA

PREDMET

Čas dopoldanskih PU

Denise Zajc

GOS, TIT

po dogovoru

Mojca Praprotnik

GOS

po dogovoru

Mirta Vrhovnik

TJA

četrtek, 8.30 – 9.00

Tina Plahutnik

Socialna delavka

po dogovoru

Tadeja Kilar

SLJ

po dogovoru

Metka Bizjak

TIT

po dogovoru

Božica Veršnik

DKE, GEO

po dogovoru

Lidija Vidmar

NEM

po dogovoru

Andrej Homar

ZGO, OPB

po dogovoru

Anita Rusak Kastelic

FI

po dogovoru

Barbara Vrbec

Specialna pedagoginja

po dogovoru

Tilen Miklavčič

KEM / NAR / POK

po dogovoru

Aleš Pršin

FIZ, KEM

po dogovoru

Leonida Juge Sabo

GUM

sreda, 9.10 – 9.55

Tjaša Božič

Socialna pedagoginja

po dogovoru

Irena Podjed

Specialna pedagoginja

po dogovoru

Zdravko Slevec

ŠPO

po dogovoru

Simeon Klokočovnik

ŠPO

četrtek, 9.10 – 9.55

Sara Zalesnik

RAČ, MME, ROM, UBE

po dogovoru

Andrej Kunčič

ŠPO, OPB

po dogovoru