JP MLADI – spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti

SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI, PODJETNOSTI IN INOVATIVNOSTI MED MLADIMI
ali
RAZVOJ LASTNE IDEJE za izziv Varovanje okolja – Manj je več

V šolskem letu 2019/20 je bila naša šola uspešno izbrana na javnem pozivu za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letu 2019/2020,  katerega sta finančno podprla  agencija Spirit Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Za svoj izziv smo si izbrali okoljsko problematiko, saj jo mladi doživljajo kot vse bolj pomembno in perečo.  V šoli izvajamo izbirni predmet okoljska vzgoja, za katerega se odloča vedno več mladostnikov.

V projekt je bilo vključenih petdeset učencev 7., 8. in 9. razreda, šest učiteljev in lokalna organizacija za spodbujanje podjetništva in inovativnosti KIKštarter.

V šoli so bili učenci prva dva meseca deležni pestrih pripravljalnih aktivnosti za razvoj kompetenc na področju ustvarjalnosti, podjetništva,  socialnih veščin in trajnostnega razmišljanja.

Skozi igro, predavanje in pogovor so pridobili osnovni vpogled in razumevanje v pojem varovanja okolja, katero je predstavljalo izziv razvoja podjetniških idej. Strokovnjaki KIKštarterja so jih vpeljali v osnove start up podjetništva in vitki način razmišljanja. Z učenci smo razvijali tudi spretnosti ustvarjalnega razmišljanja in učinkovitega timskega dela, kar jih je pomembno podprlo pri skupinskem delu razvoja poslovnih idej za izbrani izziv.

Naše aktivnosti so vključevale tudi ogled zbirnega centra Publikus, kjer so učenci  dobili vpogled v problematiko nedoslednega ločevanja odpadkov, predelave odpadkov ter problem pomankanja prostora odlaganja odpadkov. Učenci  so bili presenečeni nad veliko količino odpadkov, ki jih ustvarjamo gospodinjstva v Kamniku. In razočarani, da veliko ljudi ne upošteva pravil razvrščanja. Presenetilo jih je tudi dejstvo, da je kljub ločevanju izkoristek surovin v ponovni predelavi zelo majhen. Strinjajo se, da ni rešitev le v ločevanju in recikliranju temveč v zmanjševanju odpadkov že v samem gospodinjstvu.

Z namenom ozaveščanja okoljske problematike in iskanja konkretnih, realnih  možnosti  reševanja v lokalnem okolju smo organizirali tudi projekcijo dokumentarnega filma Živim spremembo/ Living the Change. Na ogled  filma smo povabili tudi starše, druge učence, učitelje, predstavnike naše lokalne skupnosti.  Film je prikazal primere dobrih praks za trajnostno prihodnost in vse prisotne spodbujal k razmisleku o načinu življenja. Služil nam je kot ena od dodatnih spodbud pri razvoju rešitev za naš izziv Varovanje okolja – Manj je več. Pred vse prisotne je bilo zastavljeno vprašanje: Kaj lahko vsak od nas lahko stori na osebni ravni? Kaj lahko skupaj naredimo na lokalni ravni?

8. in 9. novembra smo v sodelovanju z organizacijo KIKštarter izvedli Start up vikend, kjer so udeleženci pridobljeno znanje s področja podjetništva poglobili in ideje pretvorili v podjetniške projekte. Pri tem so jim bili na voljo izkušeni podjetniki, učitelji, tehnični strokovni kader skupaj z opremljeno delavnico.

V krožnem procesu so učenci generirali probleme in rešitve  s področja ekologije, katerega smo razdelili na osem podpodročij (energetika, transport, domači izdelki, Kamnik, IT, smeti, predelava hrane in naravni materiali).  Po končanem kroženju smo imeli res lepo število zanimivih  idej za nadaljnji razvoj.  

Udeleženci so se porazdelili v sedem malih skupin in se lotili oblikovanja svojih poslovnih modelov.  Raziskovali so potencialne trge, konkurenco, stroške, prodajne kanale, se posvečali izdelavi prototipov.

Spoznali so načela učinkovite kratke predstavitve in jih upoštevali pri oblikovanju predstavitev svojih poslovnih idej. 

Vse ekipe so  odlično opravile svoje nastope pred strokovno komisijo in starši ter predstavile izdelane prototipe. Komisija je podala vzpodbudne povratne informacije in usmeritve za nadaljnji razvoj ter podelila nagrade.

Kljub temu, da so bile vse ideje odlične, je bilo na koncu potrebno izbrati nekatere, ki so nekoliko izstopale. Tako je komisija določila zmagovalce na treh področjih.

 

Nagrado za najbolj zagnano ekipo je prejela ekipa s produktom: Lačna želva, ki je reševala problematiko nevidnosti in nezanimivosti odpadnih košev.

Nagrado za najboljšo predstavitev je prejela ekipa s produktom: OKSI – aplikacija za merjenje ogjičnega odtisa, ki omogoča posameznikom in podjetjem, da izračunajo točno koliko prispevajo h globalnemu segrevanju. Poleg tega pa uporabnikom s pomočjo uporabnih nasvetov zmanjšujejo mesečne stroške energetike in posledično tudi ogljični odtis v naravo.

Nagrado za najboljšo idejo start up vikenda pa je prejela ekipa s produktom: GARDBOX – modularni vrtiček za stanovanje, ki omogoča tudi ljudem, ki živijo v bloku dostop do svojega lastnega vrta.

Starši so bili ponosni na svoje mladostnike.

Učenci so bili nad takim načinom dela navdušeni in motivirani. Ob tem so razvijali ustvarjalnost, samoiniciativnost, odgovornost, samozavest, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo in timsko delo, ki so pomembne osebnostne lastnosti ne le za podjetnost, temveč za življenje.  Imajo motivacijo za nadaljnje delo in pripravo za tekmovanje POPRI2020.

Mladi zaznavajo probleme časa v katerem živijo. Imajo ideje in energijo, da ustvarjajo nove rešitve za nove čase. Potrebujejo pa znanja, veščine in priložnosti, ki jim pomagajo te ideje realizirati v realnem svetu. Potrebujejo podporo staršev, učiteljev,  lokalnega in širšega okolja.

Izvedene aktivnosti so ena od odličnih primerov te podpore. Vsi udeleženi učenci in učitelji  smo hvaležni za to priložnost in cenimo pridobljene osebne izkušnje, ki smo jih pridobili v celotnem procesu timskega soustvarjanja in sodelovanja s KIKštarterjem. Zagotovo si jih želimo še več.

Zapisala: Rosana Kleindienst, prof.pedagogike,
Koordinatorica aktivnosti JP MLADI

Deli povezavo: