VAROVANJE OKOLJA – MANJ JE VEČ

V šolskem letu 2019/20 smo bili uspešno izbrani na javnem pozivu za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letu 2019/2020, ki je finančno podprt s strani agencije Spirit Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Cilji aktivnosti so:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti …
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje mladih, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti
  • razvoj kompetenc mladih na področju ustvarjalnosti, podjetnosti , socialnih veščin in trajnostnega razmišljanja

Vključujejo:

Pripravljalne aktivnosti za pripravo ekip za delo na podjetniškem izzivu Varovanje okolja – Manj je več

  1. delavnica: Varovanje okolja

Cilj: razvoj kompetence okoljevarstva in trajnostnega razmišljanja

  1. delavnica: Osnove start up podjetništva za mlade

Cilj: razvoj kompetence podjetništva in vitkega razmišljanja

  1. delavnica: Sodelovanje in učinkovito soustvarjanje v timu

Cilj: razvoj kompetenc sodelovanja in socialnih veščin

  1. delavnica: Ustvarjalnost in ustvarjalno razmišljanje

Cilj: razvoj kompetence ustvarjalnosti in ustvarjalnega razmišljanja

 Po uvodnih pripravljalnih delavnicah sledi faza iskanja idej in inovativnih rešitev, ki pomagajo reševati  predhodno definirane probleme konkretnih ciljnih skupin.

 ZA KOGA?

Vključenih bo 75 učencev 7., 8. in 9. razreda

 

Start up vikend za izziv Varovanje okolja – manj je več

Namen je pridobiti osebne izkušnje, kako iz ideje v timskem sodelovanju in povezovanju z okoljem zgraditi nekaj, kar bo reševalo probleme s področja varovanja okolja in imelo vrednost na trgu.

 

Vključenih bo 50 učencev 7., 8. in 9. razreda