Zaposleni

Zap.št. Priimek Ime e-naslov
1. BENKOVIČ MAJA maja.benkovic@os-fa.si
2. BEVC DARJA darja.bevc@os-fa.si
3. BERNARD MAJA maja.bernard@os-fa.si
4. BIZJAK METKA metka.bizjak@os-fa.si
5. BOŽIČ BRANE brane.bozic@os-fa.si
6. BRAČIČ TAMARA tamara.bracic@os-fa.si
7. ČESEN ŠINK TADEJA tadejacesensink@os-fa.si
8. ERČULJ ANAMARIJA anamarija.erculj@os-fa.si
9. GAŠPAR TJAŠA tjasa.gaspar@os-fa.si
10. GOSTEČNIK URŠKA urska.gostecnik@os-fa.si
11. HABJAN DARJA darja.habjan@os-fa.si
12. HOMAR ANDREJ andrej.homar@os-fa.si
13. HRIBERNIK JANJA janja.hribernik@os-fa.si
14. HRIBERNIK BENČINA MIRJAM mirjam.hribernik-bencina@os-fa.si
15. HROVAT DANILA danila.hrovat@os-fa.si
16. JAMNIK MATEJA mateja.jamnik@os-fa.si
17. JAMŠEK VESNA vesna.jamsek@os-fa.si
18. JELENC MONIKA monika.jelenc@os-fa.si
19. JENKO ŠPELA spela.jenko@os-fa.si
20. JESENIK ŠTEFIN MAJA maja.jesenik-stefin@os-fa.si
21. JUS JANA jana.jus@os-fa.si
22. KALAN MAJDA majda.kalan@os-fa.si
23. KALIŠNIK MOJCA mojca.kalisnik@os-fa.si
24. KEPE KRISTINA kristina.kepe@os-fa.si
25. KILAR TADEJA tadeja.kilar@os-fa.si
26. KLEMENC SANJA sanja.klemenc@os-fa.si
27. KLEINDIENST ROSANA rosana.kleindienst@os-fa.si
28. KLOKOČOVNIK SIMEON simeon.klokocovnik@os-fa.si
29. KLOPČIČ LISIČIĆ DARJA darja.klopcic-lisicic@os-fa.si
30. KOČEVAR SARA sara.kocevar@os-fa.si
31. KONCILJA MOJCA mojca.koncilja@os-fa.si
32. KOSMATIN ŠPELA spela.kosmatin@os-fa.si
33. KOZJEK MANICA manica.kozjek@os-fa.si
34. KREGAR MARJETA marjeta.kregar@os-fa.si
35. LAH RAFKO rafko.lah@os-fa.si
36. LEGAT LICIANA luciana.legat@os-fa.si
37. LIPOVEC KAJA kaja.lipovec@os-fa.si
38. MARIN BARBKA barbka.marin@os-fa.si
39. MAROH SILVA silva.maroh@os-fa.si
40. MATI DJURAKI DANICA danica.mati.djuraki@os-fa.si
41. MIKLAVČIČ TILEN tilen.miklavcic@os-fa.si
42. MILIVOJEVIČ KOTNIK IRENA irena.milivojevic-kotnik@os-fa.si
43. MODRIJAN ANDREJA andreja.modrijan@os-fa.si
44. NARAT NATALIJA natalija.narat@os-fa.si
45. ORTL ANDREJA andreja.ortl@os-fa.si
46. PAVLIČ URŠKA MAJA urska-maja.pavlic@os-fa.si
47. PETKOVŠEK ŠPELA spela.petkovsek@os-fa.si
48. PIRŠ PETRA petra.pirš@os-fa.si
49. PLAHUTA MARIJA KATARINA marija-katarina.plahuta@os-fa.si
50. PLAHUTNIK TINA tina.plahutnik@os-fa.si
51. PLEVEL KARMEN karmen.plevel@os-fa.si
52. PODBORŠEK SIMONA simona.podborsek@os-fa.si
53. PODJED IRENA irena.podjed@os-fa.si
54. POGAČNIK MAJDA majda.pogacnik@os-fa.si
55. PRAPROTNIK MOJCA mojca.praprotnik@os-fa.si
56. PROSEN ALEŠ ales.prosen@os-fa.si
57. RAK NATALIJA natalija.rak@os-fa.si
58. RAZBORŠEK JANA jana.razborsek@os-fa.si
59. RESNIK ERIKA erika.resnik@os-fa.si
60. RIFEL BERNARDKA bernardka.rifel@os-fa.si
61. ROPAS MARIJA marija.ropas@os-fa.si
62. ROZMAN MAJA maja.rozman@os-fa.si
63. RUSAK KASTELIC ANITA anita.rusak-kastelic@os-fa.si
64. SLEVEC ZDRAVKO zdravko.slevec@os-fa.si
65. SPRUK GOLOB BARBARA barbara.spruk-golob@os-fa.si
66. STARE MATEJA mateja.stare@os-fa.si
67. STRGAR URŠKA urska.strgar@os-fa.si
68. SVETEC IVANKA ivanka.svetec@os-fa.si
69. LAH ROMANA romana.lah@os-fa.si
70. ŠIMENC VATOVANI MONIKA monika.simenc@os-fa.si
71. ŠKRJANC MAJA maja.skrjanc@os-fa.si
72. ŠMIDOVNIK OLGA olga.smidovnik@os-fa.si
73. ŠTULAR ŠPELA spela.stular@os-fa.si
74. ŠUŠTAR ANDREJA andreja.sustar@os-fa.si
75. TREBUŠAK JANA jana.trebusak@os-fa.si
76. VIDIC JUDEŽ EMA ema.vidic@os-fa.si
77. VIDMAR LIDIJA lidija.vidmar@os-fa.si
78. VRHOVNIK GABRIJELA gabrijela.vrhovnik@os-fa.si
79. VRHOVNIK MIRTA mirta.vrhovnik@os-fa.si
80. ZAJC DENISE denise.zajc@os-fa.si
81. ZALESNIK SARA sara.zalesnik@os-fa.si
82. ZOR NATAŠA natasa.zor@os-fa.si
83. ZUPANC PETRA petra.zupanc@os-fa.si
84. ZUPIN PETRA petra.zupin@os-fa.si