Šolska kronika

Dogodki na šoli preteklih let

Dogodki na šoli 2019/2020

Kratek pregled tedenskega dogajanja v šolskem letu 2019/2020

43. TEDEN

22. junij 2020 do 26. junij 2020

Za nami je zadnji teden pouka v tem šolskem letu, pred nami pa so poletne počitnice. V tem tednu smo imeli tri delovne dneve, saj je bil v četrtek, 25. junija, državni praznik dan državnosti, v petek, 26. junija pa prvi dan počitnic. Zadnji trije dnevi so bili polni aktivnosti tako v naravi kot tudi v razredih. 

V ponedeljek, 22. junija, so imeli osmošolci naravoslovni dan, na katerem so izvajali naravoslovne eksperimente, sedmošolci so imeli športni dan, šestošolci pa tehniški dan na temo poklicev. Mekinjski petošolci so spoznavali Kamnik, učenci 5. b so se učili o prometnih predpisih, učenci 1., 3. in 4. razreda iz Mekinj so se igrali igre naših dedkov in babic, mekinjski drugošolci pa so imeli naravoslovni dan z raziskovanjem gozda. Tretješolci matične šole so v okviru tehniškega dne izdelali raketo in uredili razred, neveljski prvošolci so imeli kulturni dan z naslovom Praznik črk, neveljski drugošolci pa naravoslovni dan z naslovom Poletje. Učenci 1. b pa so se ta dan na šolskem vrtu igrali športne igre.

V torek, 23. junija, so imeli osmošolci tehniški dan z naslovom Počitniško ustvarjanje, sedmošolci so v okviru naravoslovnega dne raziskovali gozd, šestošolci pa so imeli športni dan. Vsi učenci podružnice Tunjice so v okviru športnega dne odšli v Zdravilni gaj, učenci 1., 2., 3. in 5. razreda v Mekinjah so se igrali skakalne in tekalne igre. Učenci 4. razreda v Nevljah so pripravili razredno prireditev ob državnem prazniku in predajo ključa. Na šolskem vrtu so se ta dan športne in zabavne igre igrali učenci 4. a., 4. b, 2. a, 2. b, 3. a in 3. b. Učenci 1. b so v okviru tehniškega dne izdelali izdelek iz das mase. 

Pred nami je bil le še zadnji dan pouka v tem šolskem letu. V sredo, 24. junija, so si učenci prvo šolsko uro v svojih razredih ogledali video posnetek šolske prireditve ob državnem prazniku dnevu državnosti, sledilo je druženje in podelitev spričeval.

Zaradi že znanih razlogov je bilo to leto nekaj posebnega. Kljub situaciji smo zmogli in zmagali, zato učencem in učiteljem čestitamo za vse uspehe in cilje, ki so jih dosegli, vsem pa želimo predvsem mirne in zdrave počitnice.         

42. TEDEN

15. junij 2020 do 19. junij 2020

Devetošolci so v ponedeljek, 15. junija, uradno zaključili s šolanjem, v šolo so ta dan prišli le še po spričevala.

Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda iz Tunjic so imeli ta dan naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali zdrav način življenja, neveljski drugošolci so imeli naravoslovni dan z naslovom Moje okolje, neveljski prvošolci pa so imeli prav tako naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali različna življenjska okolja. 

V torek, 16. junija, so imeli neveljski drugošolci tehniški dan, na katerem so izdelali didaktično igro. 

V sredo, 17. junija, so imeli učenci 1. b zdravniški pregled, učenci drugega razreda iz Nevelj pa so imeli kulturni dan z naslovom Moja pravljica.

V četrtek, 18. junija, so imeli četrtošolci matične šole naravoslovni dan, vranjepeški četrtošolci in petošolci so imeli športni dan, plesne igrarije so se igrali neveljski drugošolci, v športnih igrah so se preizkušali neveljski tretješolci, neveljski četrtošolci pa so odšli na pohod. Športno aktivni so bili tudi učenci iz Mekinj, in sicer so drugošolci odšli na pohod do Samotnega mlina, četrtošolci pa na pohod po okolici. Ta dan so imeli kulturni dan neveljski petošolci, ki so spoznavali Kamnik. Mekinjski prvošolci pa so se v okviru naravoslovnega dne pogovarjali o zdravih navadah. 

V petek, 19. junija, so imeli učenci 5. a športni dan, v okviru katerega so spoznavali prometne predpise, četrtošolci matične šole so odšli na pohod, mekinjski tretješolci so v okviru naravoslovnega dne spoznavali zrak in njegove lastnosti, tudi mekinjski drugošolci so imeli naravoslovni dan, na katerem so spoznavali živali in rastline na travniku. Učenci 1. razreda iz Nevelj so imeli ta dan zdravniški pregled, mekinjski prvošolci so na tehniškem dnevu gubali papir, učenci 1. a pa so v okviru tehniškega dne izdelali okvir za fotografijo. Tudi vsi učenci predmetne stopnje so imeli dan dejavnosti. Osmošolci so imeli športni dan, sedmošolci tehniški dan na temo poklicev, šestošolci pa naravoslovni dan, v okviru katerega so odšli raziskovat v gozd. 

V povezavi s projektom Korak k sončku, ki ga letos zaradi znanih razlogov kot do sedaj nismo mogli izvajati, so četrtošolci zgolj preko zgodbe in pogovora o deklici Lani spoznali, kaj je disleksija. Učenci so zgodbo zelo dobro razumeli, saj so težave in močna področja posameznika z disleksijo povezali z delovanjem njegovih možganov. Učenci pa se veselijo tudi srečanja z znanim igralcem – Gojcem in držijo pesti, da srečanje z njim naslednje šolsko leto bo.

Za konec omenimo še to, da so v torek, sredo in četrtek potekale tudi ocenjevalne konference. 

41. TEDEN

8. junij 2020 do 12. junij 2020

Pred nami je še zadnji teden pouka za devetošolce. V tem tednu se je vodstvo šole na pobudo učencev 9. razreda in nekaterih staršev odločilo, da devetošolcem vseeno dovoli izvedbo valete na šolskem vrtu, zato so se začele intenzivne priprave nanjo. V tem tednu pa se je začelo tudi vračanje učbenikov. Poleg tega je bilo v tem tednu izvedenih tudi veliko dni dejavnosti. 

V torek, 9. junija, so imeli učenci 4. razreda podružnice Mekinje naravoslovni dan z naslovom Gozd. V četrtek, 11. junija, so imeli učenci 5. razreda iz Mekinj naravoslovni dan na temo odraščanja, učenci 4. a so v okviru kulturnega dne spoznavali domače mesto Kamnik, učenci 3. razreda iz Nevelj so poslušali glasbeno pravljico, učenci 1. a pa so odšli na pohod do Mekinj. 

V petek, 12. junija, so se z valeto od šolskih klopi poslovili devetošolci, ki so na šolskem vrtu pripravili lepo prireditev. Učenci kombiniranega oddelka 3. in 4. razreda v Tunjicah so se v okviru naravoslovnega dne pogovarjali o zdravju, neveljski četrtošolci pa o gozdu. Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči so imeli športni dan, sprehodili so se po domači okolici, učenci 1. b pa so odšli na pohod do Mekinj.    

40. TEDEN

1. junij 2020 do 5. junij 2020

V tem tednu smo dočakali postopno vrnitev vseh učencev nazaj v šolske klopi. V ponedeljek so se v šolo vrnili učenci 4. in 5. razreda, v sredo so se jim pridružili še učenci od 6. do 8. razreda. Učenci so glede na priporočila NIJZ zdaj spet združeni skupaj v svojih oddelkih kot pred izbruhom koronavirusa. Še vedno se upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja virusa, upoštevajo se vsa higienska priporočila, predvsem pa zagotavljanje zadostne fizične razdalje. Pouk poteka tako, da učenci ne menjajo učilnic, ampak ostajajo ves čas v svoji matični učilnici, k njim v razred pa prihajajo različni učitelji. Malica za vse učence, delno pa tudi kosilo za učence nižjih razredov potekata v učilnicah, učenci višjih razredov pa po natančnem razporedu kosijo v jedilnici, pouk športa poteka na prostem, na šolskem vrtu.

Naj za konec omenimo še dve dejavnosti tega tedna, in sicer so prvošolci matične šole v torek (1. a) in sredo (1. b) izvedli kulturni dan, v okviru katerega so spoznavali življenje nekoč.     

39. TEDEN

25. maj 2020 do 29. maj 2020

V tem tednu so se v šoli učencem prvega triletja pridružili še učenci 9. razreda. Pouk je glede na priporočila NIJZ potekal v manjših skupinah, po 15 učencev. Devetošolci so bili razdeljeni v 6 skupin, pouk pa so imeli v stalnih učilnicah v tretjem nadstropju šole. Učenci so ostajali v razredih, k njim v učilnice pa so prihajali učitelji. Delo je potekalo precej mirno in brez večjih težav. Pouk športa je potekal na šolskem vrtu.

V tem tednu je bilo izvedenih še nekaj dni dejavnosti, in sicer so imeli učenci kombiniranega oddelka 4. in 5. razreda na Vranji Peči v ponedeljek, 25. maja, tehniški dan. V torek, 26. maja, so imeli tretješolci matične šole naravoslovni dan na temo gibanja, v četrtek, 28. maja, pa so imeli tretješolci podružnice Nevlje naravoslovni dan na temo človeškega telesa in čutil.

Proti koncu tedna, natančneje v četrtek, 28. maja, pa je vlada na seji sprejela sklep, da se v šole postopoma vračajo tudi ostali učenci. Za ponedeljek, 1. junija, je bil napovedan prihod učencev 4. in 5. razreda, za sredo, 3. junija, pa še prihod učencev od 6. do 8. razreda. V petek, 29. maja, so se na šoli zato odvijale aktivnosti v povezavi s prihodom učencev v šolo, in sicer s pripravo obvestil, z organizacijo pouka, z upoštevanjem novih priporočil NIJZ in skladno s tem s pripravo prostorov oziroma učilnic.

38. TEDEN

18. maj 2020 do 22. maj 2020

V ponedeljek, 18. maja, so se za učence prvega triletja ponovno odprla šolska vrata. Učiteljice so jih upoštevaje vse preventivne ukrepe sprejele mirno in pripravljeno. Učenci so zasedli vsak svoj stolček in pouk se je lahko “začel” oziroma nadaljeval. Seveda so se učitelji z učenci najprej pogovorili o situaciji, o navodilih, poučili so jih o preventivnih ukrepih. Učenci so pravila lepo sprejeli in upoštevali. Kot je že znano, učenci od 4. do 9. razreda še ostajajo doma. Z naslednjim tednom se v šolo vračajo devetošolci in z njimi tudi vsi učitelji. Do konca šolskega leta pa se torej doma še naprej šolajo učenci od 4. do 8. razreda. Z naslednjim tednom se v šole delno vračajo tudi tisti učenci od 4. do 8. razreda, ki potrebujejo učno pomoč. 

Pa poglejmo še, kako je bilo v tem tednu z realizacijo dnevov dejavnosti. V ponedeljek so imeli vsi učenci predmetne stopnje športni dan – atletika in gibanje v naravi. V sredo, 20. maja, so učenci 4. b v okviru tehniškega dne ustvarjali iz odpadne embalaže. Tehniški dan z enako vsebino so imeli v petek, 22. maja, tudi učenci 4. a. Prav tako v petek so imeli drugošolci in tretješolci matične šole kulturni dan na temo glasbene pravljice z naslovom Peter in volk, prvošolci matične šole pa so ta dan v okviru naravoslovnega dne raziskovali travnik ter njegove rastline in živali.      

37. TEDEN

11. maj 2020 do 15. maj 2020

Epidemija koronavirusa se je toliko umirila, da je vlada v tem tednu potrdila, da se z naslednjim tednom učenci prvega triletja, teden dni kasneje pa tudi devetošolci, res vračajo v šole. Učenci od 4. do 8. razreda bodo šolanje zaključili na daljavo in v tem času zato intenzivneje poteka tudi ocenjevanje učencev na daljavo. V zadnjem tednu izobraževanja na daljavo so mnogi oddelki izkoristili čas in izvedli še nekaj dni dejavnosti. Poglejmo, kaj vse so počeli učenci na naravoslovnih, športnih in kulturnih dnevih.

V ponedeljek, 11. maja, so imeli učenci kombiniranega oddelka 4. in 5. razreda na Vranji Peči naravoslvni dan na temo vzgoje za zdravje. Vsi učenci podružnice Nevlje so imeli športni dan, tudi učenci 5. a in 5. b so v okviru športnega dne odšli “v naravo za zabavo”. Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči so v okviru naravoslovnega dne raziskovali travnik.

V sredo, 13. maja, so imeli drugošolci matične šole kulturni dan na temo branja.

V četrtek, 14. maja, so si učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda iz Tunjic v okviru kulturnega dne ogledali lutkovno predstavo, četrtošolci matične šole so odšli na pohod, mekinjski tretješolci pa so v okviru naravoslovnega dne skrbeli za zdravje in spoznavali čutila.

V petek, 15. maja, so imeli vsi učenci podružnice Mekinje kulturni dan, v okviru katerega so si ogledali izobraževalno oddajo, učenci od 1. do 4. razreda v Tunjicah so v okviru tehniškega dne izvedli pomlado delavnico, učenci 3. a in 3. b so imeli naravoslovni dan povezan z zdravjem in čutili, učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči pa so odšli na gozdno pustolovščino.

Za konec naj omenim še to, da smo imeli učitelji šole v petek tudi 2. videokonferenco v zgodovini naše šole, na kateri smo se podrobno seznanili z navodili glede odprtja šole v naslednjem tednu.

36. TEDEN

4. maj 2020 do 8. maj 2020

Po počitnicah smo ponovno padli v ritem šolanja na daljavo.

Na šoli se učitelji pripravljajo na ocenjevanje znanja na daljavo, v petek pozno popoldne pa smo prejeli navodila MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ za postopno rahljanje ukrepov za vrnitev učencev v šole in vrtce.

Mnogi naši učenci so imeli v tem tednu športni dan. Uživali so lahko v lepem sončnem vremenu, v okolici doma in s svojimi domačimi. 

V ponedeljek, 4. maja, so imeli učenci kombiniranega oddelka iz Tunjic naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali človeško telo. Učenci kombiniranega oddleka prvošolcev in drugošolcev pravtako iz Tunjic so imeli športni dan, tako da so si doma pripravili vadbeni poligon. Neveljski prvošolci so športni dan poimenovali Ko dvorišče postane igrišče. Tudi drugošolci iz Nevelj in matične šole so imel v ponedeljek športni dan z domačimi olimpijskimi igrami.

V torek, 5. maja, so imeli športni dan v naravi tudi prvošolci matične šole.

Vsi učenci podružnice Mekinje so svoje gibalne sposobnosti preverjali v četrtek, 7. maja. Na ta dan so na spomladanski pohod odšli tudi tretješolci matične šole.

Lepo sončno in toplo vreme smo torej ta teden izkoristili za gibranje v naravi, v naslednjem tednu pa nas čakajo priprave na vrnitev učencev prvega triletja v šolo.

35. TEDEN

27. april 2020 do 1. maj 2020

Za nami je teden prvomajskih počitnic, v katerem smo imeli dva praznična dneva, in sicer ponedeljek, 27. april, in petek, 1. maj. Glede na to, da šolanje poteka na daljavo, so imele tokratne počitnice vendarle malo drugačen priokus. Epidemija koronavirusa se je sicer precej umirila. V tem tednu so se zato začeli sproščati nekateri ukrepi, med drugim je bilo že možno prestopiti meje občin, po praznikih se bodo ponovno zagnale nekatere gospodarske dejavnosti, vlada pa je sprejela tudi odlok o pripravah na ponovno odprtje šol in vrtcev. V šole naj bi se v omejenem številu vrnili 18. maja, in sicer le učenci prvega triletja, teden dni kasneje pa še devetošolci. Ostali učenci naj bi šolsko leto končali na daljavo.

Čeprav verjetno življenje ne bo nikoli več tako, kot smo ga bili vajeni, vseeno upamo, da se razmere čim prej umirijo in da bi lahko čim bolj normalno živeli naprej.

34. TEDEN

20. april 2020 do 24. april 2020

V zapisu tega tedna poročamo o dnevih dejavnosti, o spremembah v povezavi z NPZ in pri vpisu v srednje šole ter najpomembnejšem dnevu dejavnosti za vse učence – eko dnevu.

MIZŠ je sporočilo, da letos zaradi razmer izvedba NPZ za 6. in 9. razred odpade. V ponedeljek, 20. aprila, smo staršem odprli možnost elektronske prijave na izbirne predmete, podaljšano bivanje, jutranje varstvo in prehrano za naslednje šolsko leto. V povezavi s predstavitvijo izbirnih predmetov smo v tem tednu organizirali tudi videokonferenco za učence in starše v orodju Teams. Objavljen pa je bil tudi nov rokovnik za vpis v srednje šole. Rok za prijavo v srednjo šolo je po novem 11. maj 2020, vpis bo potekal od 30. junija do 6. julija 2020. Vse ostale aktivnost, kot so preizkusi nadarjenosti, prenos prijav, omejitev vpisa so zato temu prilagojene oz. spremenjene. Prijavnice letos starši oz. učenci na srednje šole pošljejo sami. 

Naj omenimo še dneve dejavnosti tega tedna. V ponedeljek, 20. aprila, so si učenci 3. in 4. razreda Tunjice ogledali lutkovno predstavo, mekinjski četrtošolci pa so imeli ta dan naravoslovni dan na temo človeškega telesa.  

V sredo, 22. aprila, na svetovni dan Zemlje, pa smo z vsemi učenci izvedli eko dan z naslovom Čebele. Aktivnosti so pripravile članice eko odbora. Učenci predmetne stopnje so najprej poslušali Medeno pravljico, potem so pripravili sadno solato, sadni vitaminski napitek, sadna nabodala, za konec pa izdelali in poslikali panjsko končnico ali izdelali hišico za čebele samotarke, svoje aktivnosti pa so poslikali in fotografije poslali učiteljicam. Enake aktivnosti so izvajali tudi učenci razredne stopnje, le da so namesto hišice za čebele izdelali voščilnico s čebelico. Z ekološkimi dejavnostmi pa še nismo čisto končali, saj so imeli v petek, 24. aprila, učenci 6. c in 6. č še tehniški dan na temo recikliranja.

Za konec pa poročamo še o tem, da smo imeli pred odhodom na počitnice vsi zaposleni v petek prvo videokonferenco zaposlenih OŠ Frana Albrehta Kamnik. Izvedli smo jo v orodju Teams.

Vsem učencem in učiteljem želimo, da se v počitniških dneh spočijete od šolskega dela. Lepo vreme izkoristite za sproščanje in aktivnosti v naravi. Kako lahko naravo izkoristimo za športne aktivnosti vam v video posnetku Telovadnica v naravi predstavljajo dva učenca in učiteljici. Vabljeni k ogledu posnetka. Želimo vam lepe in zabavne, predvsem pa zdrave počitnice.  

33. TEDEN

13. april 2020 do 17. april 2020

Za nami je peti teden izobraževanja na daljavo. Teden je imel le štiri delovne dni, saj se je začel s praznikom, velikonočnim ponedeljkom. Nič še ne kaže, da bi se kaj kmalu vrnili v šole. V tem tednu smo prejeli tudi informacije o tem, da je april namenjen preverjanju, maj pa ocenjevanju znanja na daljavo. Sicer pa izobraževanje na daljavo pri nas še vedno teče preko spletnih učilnic XOOLTIME ali preko e-pošte. V tem tednu je krizni tim pripravil novo evalvacijo dosedanjega dela in tudi anketo o potrebah po izobraževanju oziroma nudenju pomoči na IKT področju. 

Tudi ta teden so imeli nekateri oddelki dan dejavnosti. V torek, 14. aprila, so si drugošolci matične šole v okviru kulturnega dne ogledali predstavo Volk in kozlička, ki jo v tem času preko spleta na ogled ponuja Lutkovno gledališče Maribor. V četrtek, 16. aprila, so imeli učenci 1. in 2. razreda iz Tunjic tehniški dan z izdelavo iger. V petek, 17. aprila, pa so imeli neveljski četrtošolci naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali čutila, učenci 3. in 4. razreda iz Tunjic pa so na tehniškem dnevu izdelovali tehniški izdelek.   

32. TEDEN

6. april 2020 do 10. april 2020

Mineva že četrti teden pouka na daljavo. Člani kriznega tima skrbno spremljajo odzive oz. pobude in težave staršev glede šolanja doma. Stanje pri učencih glede opreme z IKT tehnologijo je pri nas v večini v redu. V tem tednu smo še nekaterim učencem priskrbeli računalnike in povezavo do spleta, tako da bodo vsi res lahko spremljali navodila in razlage učiteljev. Tudi v tem tednu so imeli mnogi oddelki dneve dejavnosti. Prevladovali so tehniški, naravoslovni in kulturni dnevi. 

V ponedeljek, 6. aprila, so imeli tunjiški prvošolci in drugošolci naravoslovni dan na temo zdravega življenja.  V torek, 7. aprila, so imeli vsi šestošolci naravoslovni dan na temo merjenja in sestavljanja. Tretješolci matične šole so imeli tehniški dan, v okviru katerega so pripravili izdelke iz odpadne embalaže, štrije oddelki petošolcev (5. a, 5. b, 5. Ne in 5. Tu) so imeli naravoslovni dan z naslovom Narava okrog nas. V sredo, 8. aprila, so vsi učenci podružnice Vranja Peč izvedli naravoslovni dan na temo skrbi za okolje, tudi vsi učenci podružnice Mekinje so imeli naravoslovni dan. Prvošolci iz Nevelj so ta dan izvedli naravoslovni dan o zdravem življenju, drugošolci matične šole in podružnice Nevlje so ta dan v okviru tehniškega dne izdelovali velikonočne okraske, učenci obeh oddelkov četrtega razreda matične šole pa so imeli kulturni dan z ogledom predstave. V četrtek, 9. aprila, so neveljski tretješolci ustvarjali iz odpadne embalaže, učenci 1. a pa so imeli kulturni dan z naslovom Sapramiškin dan. V petek, 10. aprila, so bili v okviru tehniškega dne ustvarjalni neveljski četrtošolci, učenci 1. b pa so izvedli kulturni dan s Sapramiško.

Pred nami je velikonočni vikend. Kljub temu, da bo letos praznovanje zagotovo drugačno, naj bo vseeno mirno in lepo. Lepe velikonočne praznike, vse dobro in ostanite zdravi.  

31. TEDEN

30. marec 2020 do 3. april 2020

Zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 je za nami že tretji teden pouka na daljavo. S tem tednom smo za lažjo izvedbo pouka za učence predmetne stopnje vzpostavili novo spletno učilnico. Gre za učilnico XOOLTIME, ki deluje znotraj eAsistenta. Z njo smo želeli vzpostaviti enoten način pouka, ki bo učiteljem in učencem omogočil, da bodo lahko več v medsebojnem stiku. Na ta način smo želeli razbremeniti starše. Poleg tega bodo učitelji učencem lahko dali povratno informacijo o opravljenem delu, učenci pa jih bodo povprašali, če česa ne razumejo.

Pouk na daljavo za učence razredne stopnje pa je še vedno potekal prek elektronske pošte z navodili, povezavami in spodbudami, ki jih učitelji pošljejo staršem.

Nekateri oddelki so imeli tudi v tem tednu dan dejavnosti. Prevladovali so športni dnevi in s tem športne dejavnosti, nekateri pa so raziskovali v okviru tehniškega dne. Pa poglejmo, kdo so bili naši raziskovalci. Učenci podružnice Mekinje, in sicer od 1. do 4. razreda, so v okviru tehniškega dne v torek, 31. marca, ustvarjali iz odpadnega materiala. V sredo, 1. aprila, so tunjiški petošolci spoznavali lastnosti snovi, vsi ostali oddelki petošolcev pa so imeli tehniški dan na temo toplote in temperature.

Naslednji oddelki učencev so bili ta teden športno aktivni. Nekateri so se igrali športne igre, razvijali motorične spretnosti, drugi so odšli na pohod v okolici svojega doma, vsi pa so se zagotovo strinjali, da je gibanje zabavno in nujno potrebno tudi v teh dneh. V ponedeljek so imeli športni dan neveljski četrtošolci, v sredo neveljski tretješolci, v četrtek neveljski prvošolci in drugošolci, v petek drugošolci matične šole, tunjiški prvošolci in drugošolci, tretješolci matične šole in vsi učenci podružnice Vranja Peč.

Za konec pa naj povemo še to, da smo v četrtek, 2. aprila, praznovali mednarodni dan otroških knjig. V ta namen je bil na spletni strani šole objavljen tudi posnetek letošnje poslanice o branju.

30. TEDEN

23. marec 2020 do 27. marec 2020

Za nami je že 30. teden pouka v tem šolskem letu, hkrati pa je to drugi teden, ko zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 poteka pouk na daljavo. Na šoli smo tudi v tem tednu ohranili enak sistem izobraževanja učencev doma kot prvi teden. To pomeni, da so razredne učiteljice navodila staršem učencev pošiljale preko e-pošte, za učence predmetne stopnje pa so bila navodila dostopna na spletni strani šole. Po koncu prvega tedna tega načina poučevanja so se na videokonferenci sestali člani kriznega tima in pripravili vprašalnik o evalvaciji dela na daljavo. Preverili so odzive in težave staršev ter učencev, s katerimi se soočajo v teh razmerah. Glede na ugotovitve se bo z naslednjim tednom začel uporabljati drugačen način komuniciranja s starši in učenci, ki je v pripravi. Ta bo omogočal še več komunikacije, učenci pa bodo imeli možnost poslati povratno informacijo učitelju. V večini so sicer starši pohvalili trud in prizadevanja učiteljev za pripravo vseh gradiv, vseeno pa moramo vedeti, da vsi učenci zaradi različnih domačih situacij nimajo enakih pogojev in možnosti za delo doma. Naj omenimo še to, da smo izkoristili tudi možnost izpeljave dni dejavnosti na daljavo. Seveda so dejavnosti potekale doma. Učenci 1. in 2 razreda Vranja Peč so imeli v ponedeljek, 23. 3., tehniški dan s pomladnim ustvarjanjem. V sredo, na materinski dan, so bili ustvarjalni tudi učenci 3. in 4. razreda na Vranji Peči. V četrtek, 26. 3., so bili športno aktivni vsi učenci podružnice Tunjice, petošolci matične šole, Nevelj in Mekinj so se doma igrali športne in gibalne igre, neveljski prvošolci pa so ta dan ustvarjali v okviru tehniškega dne. V petek, 27. 3., pa so imeli tretješolci matične šole kulturni dan z »domačim« ogledom lutkovne predstave.

29. TEDEN

16. marec 2020 do 20. marec 2020

Za čim večjo zajezitev širjenja koronavirusa so vlada, stroka in mediji pozivali k temu, da ostanemo doma. Zato so se s ponedeljkom, 16. marcem, v državi zaprle vse šole, javno življenje se je ustavilo, odprte so ostale le živilske trgovine, pošte, banke in bencinski servisi. Pouk je potekal na daljavo, tako da so učenci dobili navodila za delo doma. Na naši šoli so učiteljice razredne stopnje navodila staršem poslale preko orodja Komunikacija, ki deluje znotraj eAsistenta, za učence predmetne stopnje pa smo na šolski spletni strani odprli poseben zavihek Pouk na daljavo, kjer so bila zbrana vsa navodila za delo in učenje.

28. TEDEN

9. marec 2020 do 13. marec 2020

V tem tednu pa se je zgodilo nekaj, kar si ni nihče želel, kaj šele pričakoval. V ponedeljek in torek je pouk potekal nemoteno, v sredo malo čez 11. uro pa smo morali šolo evakuirati zaradi prvega potrjenega primera koronavirusa pri eni izmed učiteljic.

V ponedeljek, 9. marca, so šolsko knjižnico v okviru projekta Pasavček obiskali učenci 1. b. Učenci so se učili pravilno zapeti varnostni pas in uživali v prometni pravljici s šolsko knjižničarko. Zaradi vse večje nevarnosti širitve koronavirusa smo popoldanske skupne pogovorne ure tokrat odpovedali.

V sredo, 11. marca, so šolsko knjižnico v okviru projekta Pasavček obiskali še tunjiški prvošolci, ki so v nadaljevanju obiskali še šolsko telovadnico na matični šoli in jo izkoristili za gibanje. Športa dvorana je bila namreč prazna, ker so imeli učenci predmetne stopnje zimski športni dan. Učenci so se lahko odločili med več aktivnostmi, in sicer pohod v okolici Kamnika, drsanje v športni dvorani Zlato Polje pri Kranju, plavanje v vodnem mestu Atlantis, smučanje in sankanje na smučišču Krvavec. Učenci, ki se iz različnih zdravstvnih razlogov niso mogli udeležiti športnega dne, pa so bili v šolski knjižnici, kjer so izdelali plakate s predstavitvijo zimskih športov. Nekaj čez 11. uro pa je ravnatelj šole Rafko Lah odločil, da zaradi prvega potrjenega primera s koronavorusom izvedemo evakuacijo šole. Učenci razredne stopnje in učitelji smo zapustili vse šolske stavbe, učenci so na starše počakali na zbirnih mestih. Z dejavnostmi so takoj končali tudi učenci na športnem dnevu. Avtobusi so jih pripeljali k podjetju Stol, kjer so jih prevzeli starši. 

Potem pa se je začelo čakanje na navodila. V šoli je bil takoj ustanovljen krizni tim, v sestavi vodstva in svetovalne službe. Za četrtek, 12.  in petek, 13. marca, je bila izdana odredba ministrstva o zaprtju naše šole. Stanje v državi se je začelo spreminjati iz ure v uro, odredbe ministrstva so se vrstile ena za drugo. Zadnje informacije, ki smo jih dobili v petek, 13. marca, so bile, da se s ponedeljkom, 16. marcem, zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove. Sprva je bilo napovedano tudi nujno varstvo za vse učence tistih staršev, ki so zaposleni v ustanovah, ki so nepogrešljive za delovanje države, kot so zdravstvo, vojska, policija, civilna zaščita. V nedeljo, 15. marca, je bila tudi ta odredba preklicana, zato varstva v šolah ne bo. Pouk bo s ponedeljkom potekal na daljavo.   

27. TEDEN

2. marec 2020 do 6. marec 2020

Pretekli teden so zaznamovala športna tekmovanja.

V ponedeljek, 2. marca, je v naši športni dvorani potekalo občinsko prvenstvo v košarki. Sodelovali sta ekipi fantov in deklet. Dekleta so dosegla drugo mesto, fantje pa so se uvrstili v nadaljevanje tekmovanja. Čestitamo vsem. Krajši zapis s fotografijami s šolske spletne strani najdete tukaj. V tem tednu smo na šolo dobili tudi poseben otroški avtomobilski stol, ki so ga prvošolci spoznavali v okviru projekta Pasavček. Ker je bil stol postavljen v strokovni knjižnici, so učiteljice obisk knjižnice povezale s spoznavanjem prometnih pravil s pomočjo pravljice. Učiteljice so učencem pokazale uporabo varnostnega pasu v avtu, s knjižničarko Tadejo pa so učencem s pomočjo zgodbice Formula 1 in policaj Mataj ponovili prometna pravila in pomen posameznih prometnih znakov. Prvi so na obisk prišli prvošolci iz Nevelj.

V torek, 3. marca, je na OŠ Rodica potekalo področno ekipno tekmovanje v šahu. Na tekmovanju sta sodelovali dve ekipi naših učencev. Prva ekipa do 12 let je dosegla 1. mesto. Ekipa dečkov do 15 let pa je dosegla 3. mesto, vendar se žal niso uvrstili naprej na državno tekmovanje. Vseeno vsem iskrene čestitke. Še krajši zapis s fotografijami. Ta dan so imeli učenci 8. c zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 4. marca so na obisk na matično šolo prišli prvošolci iz Mekinj. V okviru projekta Pasavček so obiskali šolsko knjižnico, tam preiskusili varnostni pas in poslušali prometno pravljico, v nadaljevanju pa obiskali še računalniško učilnico. 

V petek, 6. marca, je na OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki potekalo državno četrtfinalno tekmovanju v odbojki. Tekmovanja se je udeležila ekipa starejših dečkov, ki so premagali vso konkurenco in se tako uvrstili v polfinale državnega tekmovanja v odbojki. Čestitamo.  

Teden so torej zaznamovala športna tekmovanja in uspehi naših učencev na njih. Za konec pa moramo vendar dodati še eno športno novico iz preteklosti. Naši učenci – igralci namiznega tenisa so namreč navdušili tudi na področnem tekmovanju domžalske regije, ki se je odvijalo na pustni torek. Učenci so bili na tekmovanju zelo uspešni, štirje od njih so se uvrstili na državno tekmovanje. Zapis s fotografijami najdete tukaj. Čestitamo.

26. TEDEN

24. februar 2020 do 28. februar 2020

Popočitniški teden je bil v znamenju pusta.

V ponedeljek, 24. februarja, so tretješolci z naši podružnic Nevlje, Mekinje in Tunjice začeli obiskovati plavalni tečaj, ki je trajal do četrtka. V petek pa je sledilo še preverjanje plavalnega znanja v kranjskem bazenu. V torek, 25. februarja, smo z maskami preganjali zimo. Učenci predmetne stopnje so v sklopu tehniškega dne ustvarjali maske, potem pa so odšli na sprevod do Glavnega trga, kjer je potekal pustni program. Na ogled pustnega rajanja v center mesta so odšli tudi učenci razredne stopnje. Tudi učenci vseh naših podružnic so se v maškarah sprehodili po bližnji okolici svojih šol. V torek je popoldan potekalo tudi področno tekmovanje v namiznem tenisu.

V četrtek, 27. februarja, so se tunjiški četrtošolci v okviru tehniškega dne spoznavali z električnim krogom.

25. TEDEN

17. februar 2020 do 21. februar 2020

Za nami je teden zimskih počitnic, ki je minil v lepem in nič kaj zimskem vremenu. Temperature so bile skorajda spomladanske.

24. TEDEN

10. februar 2020 do 14. februar 2020

Dogajanje v tednu pred počitnicami je bilo kar pestro. V ponedeljek, 10. februarja, so se naši učenci udeležili tekmovanja v skokih z male prožne ponjave, na šoli je potekalo šolsko tekmovanje v namiznem tenisu za starejše učence, osmošolci pa so ta dan v okviru kulturnega dne odšli v Ljubljano na ogled muzikala Figarova svatba.

V torek, 11. februarja, so imeli mekinjski četrtošolci tehniški dan na temo elektrike, šestošolci so v sklopu naravoslovnega dne spoznavali kamnine, učenci 8. a pa so imeli zdravniški pregled v ZD Kamnik.

V sredo, 12. februarja, so se naši najboljši učenci udeležili občinskega tekmovanja v namiznem tenisu.

V četrtek, 13. februarja, so se naši učencu udeležili tekmovanja iz znanja geografije, za osmošolce in devetošolce pa je bil to dan spoznavanja poklicev. V okviru tehniškega dne so namreč odšli na ogled poklicev v podjetja in ustanove v okolici Kamnika. V petek in soboto so namreč po državi potekali informativni dnevi na srednjih šolah in univerzah.

23. TEDEN

3. februar 2020 do 7. februar 2020

Mesec februar se je za šestošolce začel z zimsko šolo v naravi. V ponedeljek, 3. februarja, so se zato odpeljali v Cerkno, kjer so ves teden smučali, plavali in spoznavali tamkajšnjo okolico ter si ogledali izdelavo cerkljanskih pustnih mask.

V torek, 4. februarja, se je nekaj učencev udeležilo območnega tekmovanja iz znanja zgodovine. Tudi sreda, 5. februar,  je bila namenjena tekmovanjem, in sicer je na šoli potekalo tekmovanje Kresnička ter tekmovanje iz znanja fizike. V sredo so imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Uvod v kemijo.

V četrtek popoldan, je bila na šoli kulturna prireditev ob prihajajočem kulturnem prazniku, ki je bila namenjena vsem sodelujočim družinam v občinskem projektu Branje je iskanje. Prireditev so pripravili drugošolci matične šole in posamezni učenci predmetne stopnje ter njihove mentorice.

Petek, 7. februar, je bil v celoti posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku. Tretjo šolsko uro je zato v športni dvorani potekala kulturna prireditev. Krajši zapis s fotografijami je predstavljen na šolski spletni strani. Ta dan je na šoli potekalo tudi šolsko tekmovanje v namiznem tenisu za mlajše učence.

22. TEDEN

27. januar 2020 do 31. januar 2020

S tem tednom je začel veljati urnik za drugo ocenjevalno obdobje. Od ponedeljka do srede smo imeli ocenjevalne konference za vse razrede. V ponedeljek, 27. januarja, so se na ocenjevalni konferenci najprej zbrali učitelji podaljšanega bivanja, popoldan pa še učitelji prvega triletja. V torek so imeli konferenco učitelji predmetne stopnje, v sredo pa še učitelji 4. in 5. razreda.

V ponedeljek so imeli tunjiški petošolci tehniški dan, v okviru katerega so izdelali plovilo. Plovilo so izdelovali tudi neveljski petošolci, in sicer v torek, 28. januarja. V sredo, 29. januarja, so imeli vsi učenci podružnice Mekinje zimski športni dan. V petek, 31. januarja, pa so petošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne odšli na ogled srednjeveške Ljubljane. Tudi vsi učenci podružnice Nevlje so bili ta dan v Ljubljani, le da so oni odšli na ogled gledališke predstave Ostržek.   

21. TEDEN

20. januar 2020 do 24. januar 2020

V tem tednu smo praznovali praznik knjige. Kako? Razkrijemo v nadaljevanju.

V ponedeljek, 20. januarja, je na šoli potekal šolski izbor za Glasbeno olimpijado, popoldan pa smo za starše in učence pripravili predavanje z delavnicami na temo učenje učenja. V sredo, 22. januarja, so četrtošolci v okviru projekta Šolar na smuči odšli smučat na Krvavec. Četrtek, 23. januar, pa je bil v celoti posvečen branju in knjigam. Ta dan smo poimenovali Praznik knjige. Knjižničarka Irena Milivojevič Kotnik je pripravila motivacijsko prireditev za bralno značko z gostom, pisateljem, prevajalcem in komikom Boštjanom Gorencem Pižamo. Na dveh prireditvah, posebej za razredno in posebej za predmetno stopnjo, je gost predstavil svoje delo, avtorske knjige in prevode, predvsem pa je učence na zanimiv in humoren način želel motivirati za branje. V petek, 24. januarja, so imeli učenci treh oddelkov tehniški dan, in sicer so petošolci b oddelka matične šole in petošolci v Mekinjah izdelovali plovilo, neveljski četrtošolci pa so spoznavali električni krog.

Za konec pa lahko poročamo še o uspehih naših učencev. Na računalniškem tekmovanju Bobri sta dva osmošolca dosegla zlato priznanje, na astronomskem tekmovanju pa en osmošolec srebrno priznanje. Čestitamo.

20. TEDEN

13. januar 2020 do 17. januar 2020

V minulem tednu so naši učenci med drugim tekmovali v odbojki in v angleščini. V ponedeljek, 13. januarja 2020, se je ekipa starejših dečkov udeležila področnega tekmovanja v odbojki. V sredo, 15. januarja, so se štirje devetošolci udeležili območnega tekmovanja v angleščini. V četrtek, 16. januarja, so imeli učenci 6. b razreda tehniški dan, v okviru katerega so poskrbeli za odvoz starega papirja in lepo počistili klet. V petek, 17. januarja, so imeli učenci 5. a tehniški dan, na katerem so izdelali plovilo. Zvečer pa so se v prostorih šole na Večeru radovednih zbrali nadarjeni učenci in učenci naravoslovnih izbirnih predmetov, ki so se v obliki delavnic preizkušali v podjetništvu, astronomiji, logiki in kemijskih poskusih.

19. TEDEN

6. januar 2020 do 10. januar 2020

Vstopili smo v novo koledarsko let 2020. Glede na dolge počitnice menim, da smo si lahko nabrali dovolj energije za nove izzive, ki so pred nami.

V ponedeljek, 6. januarja 2020, so imeli učenci 6. a in 6. b dve uri pouka vzgoje za zdravje. Tudi v torek, 7. januarja, so se učili o zdravju, vendar tokrat učenci 6. c in 6. č.  V četrtek, 9. januarja, so imeli devetošolci naravoslovni dan na temo kislin, baz in soli. Najboljši devetošolci pa so se udeležili regijskega tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. O rezultatih prihodnjič. V četrtek so imeli učenci 4. in 5. razreda podružnice Vranje Peč naravoslovni dan, v okviru katerega so obiskali živalski vrt. Tja so bili povabljeni na snemanje nove otroške oddaje o živalih Za repom. Krajši zapis s fotografijami si lahko ogledate tukaj. V nedeljo, 12. januarja, pa se je naša učenka udeležila še državnega tekmovanja v šahu.

18. TEDEN

30. december 2019 do 3. januar 2020

Za nami je še en počitniško-praznični teden. Ponedeljek, torek in petek so bili počitniški, v sredo in četrtek pa smo praznovali novo leto. Vsem želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2020.

17. TEDEN

23. december 2019 do 27. december 2019

Zadnji delovni teden pred božično-novoletnimi prazniki je bil kratek, v šoli smo bili le v ponedeljek in torek. V ponedeljek, 23. decembra 2019, je v športni dvorani potekala prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Na prireditev je bilo vabljenih veliko gostov, med drugim župan Občine Kamnik Matej Slapar, predstavniki Zavoda za turizem Kamnik, žena pokojnega kiparja Mihe Kača, nekdanji učitelj Danijel Bezek, avtorica novega logotipa Lučka Majcenovič in dr. Barica Marentič Požarnik. Na prireditvi je šola v dar prejela pomanjšan kip mamuta, ki so ga šoli slovesno predali župan, kiparjeva žena in predstavniki Zavoda za turizem. Dr. Barica Marentič Požarnik pa je šoli podarila originalne Albrehtove pesmi iz leta 1920. Ta dan je potekala še ena novoletna prireditev, in sicer na podružnični šoli Tunjice.

V torek, 24. decembra, pa se je v športni dvorani odvijalo tradicionalno plesno tekmovanje za učence predmetne stopnje. Sledilo je le še slovo od starega leta, na katerem smo si vsi zaželeli lepe počitnice, sproščene praznične dni ter vse dobro v novem letu.

Do konca tedna so ostali še trije dnevi. Sreda, 25. december, in četrtek, 26. december, sta bila praznična, praznovali smo božič in dan samostojnosti in enotnosti, petek, 27. december, pa je bil počitniški.

14. TEDEN

16. december 2019 do 20. december 2019

Minuli teden so naši učenci postali občinski prvaki v odbojki. Na tekmovanju, ki je potekalo v ponedeljek, 16. decembra, so bili najboljši in si tako zagotovili pot na področno tekmovanje. Dekleta so tekmovanje končala na 4. mestu, tako se jim žal ni uspelo uvrstiti naprej. Čestitamo vse za borbeno igro. Krajši zapis si lahko preberete tukaj.

V sredo, 18. decembra, so petošolci matične šole v okviru projekta Korak k sončku odšli na obisk k vrstnikom v CIRIUS, kjer so imeli skupaj dve uri športa. Učenci so se preizkusili v igranju iger prilagojenim otrokom invalidom.

V četrtek, 18. decembra, je bil najbolj prazničen dan preteklega tedna, saj smo zgodaj popoldan na šoli gostili nekdanje zaposlene, sledila pa je božično-novoletna prireditev in dobrodelna razstava izdelkov naših učencev.

V petek, 20. decembra, pa so na podružnični šoli Vranja Peč učenci pripravili novoletno prireditev in odigrali gledališko igrico z naslovom Je zima babica ali gospodična?

13. TEDEN

9. decembero 2019 do 13. december 2019

V minulem tednu so bili naši učenci ustvarjalni in aktivni na nekaterih tekmovanjih.

V ponedeljek, 9. decembra, so se naši učenci udeležili drugega dela  občinskega tekmovanja v malem nogometu, učenci izbirnega predmeta umetnost pa so ta dan začeli tridnevno turnejo na odru Kulturnega doma Kamnik. V treh dneh so namreč odigrali šest ponovitev predstave Nebesno gledališče. V ponedeljek so si predstavo lahko ogledali učenci podružnic Tunjice in Vranja Peč. V popoldanskih urah so na šoli potekale redne skupne pogovorne ure za starše.

V torek, 10. decembra, so se učenci udeležili področnega šahovskega tekmovanja, učenci 6. č so imeli zdravniški pregled v ZD Kamnik, učenci podružnice Vranja Peč pa so krasili smrečice na Šutni. Učenci izbirnega predmeta umetnost so ta dan igrali predstavo Nebesno gledališče za učence OŠ Stranje in OŠ Marije Vere.

V sredo, 11. decembra, so se naši učenci udeležili občinskega tekmovanja v odbojki, vsi učenci podružnic Mekinje in Nevlje ter prvošolci matične šole so si ogledali predstavo Nebesno gledališče, tretješolci matične šole so ta dan ustvarjali na novoletni delavnici, zvečer pa so se učenci predmetne stopnje lahko udeležili že tretjega filmskega večera, na katerem so si ogledali slovenski mladinski film Nika, po ogledu pa je sledil še zabavni kviz, ki so ga pripravili učenci in učiteljica izbirnega predmeta vzgoja za medije.

V četrtek, 12. decembra, so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v košarki, v petek, 13. decembra pa so učenci 9. a lotili praznične peke piškotov.

14. TEDEN

2. december 2019 do 6. december 2019

Pretekli teden je bil teden tekmovanj, saj je bilo vsak dan razen ponedeljka, na sporedu vsaj eno tekmovanje.

V torek, 3. decembra, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja zgodovine. Ta dan so imeli učenci 6. c zdravniški pregled v ZD Kamnik, učenci 1. a pa so ta dan ustvarjali izdelke na novoletni delavnici.

V sredo, 4. decembra, so učenci na šolskem tekmovanju preizkušali svoje znanje razvedrilne matematike. Drugošolci matične šole in učenci 1. b so imeli novoletno ustvarjalno delavnico.

V četrtek, 5. decembra, je bilo na vrsti tretje tekmovanje v tem tednu, in sicer tekmovanje iz astronomije.

V petek, 6. decembra, pa so se naši učenci udeležili državnega tekmovanja Mehurčki na Gimnaziji Moste. To je tekmovanje iz kemijskega poskusa za osnovnošolce. Naši učenci so bili zelo uspešni, saj so dosegli dve zlati in eno srebrno priznanje. Čestitamo. Krajši zapis lahko preberete tukaj. Omenjamo tudi, da so se naši učenci v petek udeležili še prvega dela občinskega tekmovanja v malem nogometu. O rezultatih bomo še poročali.

13. TEDEN

25. november 2019 do 29. november 2019

V tem tednu so imeli učenci med drugim nekaj naravoslovnih dni in dve državni tekmovanji. Podrobneje povemo v nadaljevanju.

V ponedeljek, 25. novembra, se je nekaj naših najboljših osmošolcev udeležilo državnega tekmovanja iz znanja angleščine, tretješolci matične šole pa so imeli ta dan preverjanje znanja plavanja v kranjskem olimpijskem bazenu. V torek, 26. novembra, so imeli devetošolci športni dan, v okviru katerega so tekmovali v igrah z žogo. Ta dan sta se odvili še dve zdravstveni dejavnosti, in sicer so imeli učenci 7. a dve uri pouka vzgoje za zdravje, učenci 6. b pa zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 27. novembra, so imeli devetošolci naravoslovni dan na temo odraščanja. V četrtek, 28. novembra, so vsi petošolci obiskali Zelence. Petek, 29. november pa je bil dan, v katerem smo v avli s krajšim kulturnim programom slavnostno prižgali lučke na novoletni jelki. V popoldanskem času se je nekaj učencev udeležilo še državnega tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje.

12. TEDEN

18. november 2019 do 22. november 2019

Najpomembnejši dogodek tega tedna je bila prireditev ob praznovanju 130-letnice rojstva Frana Albrehta. Dogodek se je zgodil v ponedeljek, 18. novembra. V večnamenskem prostoru matične šole, na katerem so bili prisotni učenci razredne stopnje, smo odprli dve razstavi, in sicer razstavo, ki je nastala ob 120-letnici Albrehtovega rojstva, in razstavo otroških likovnih in literarnih izdelkov, ki so nastajali ves prejšnji teden. Učenci so nas s svojo ustvarjalnostjo res presenetili. O dogodku smo pisali tudi v medijih. Naš zapis so objavili na Kamnik.info, spletni strani Občine Kamnik, spletni strani Modrih novic in šolski spletni strani. V ponedeljek, 18. novembra, so tretješolci matične šole začeli obiskovati plavalni tečaj, ki je trajal 4 dni, torej do četrtka, 21. novembra. Sledi še en dan preverjanja plavanja, ki bo potekal v kranjskem bazenu v naslednjem tednu.

V torek, 19. novembra, so bili učenci 6. a na zdravniškem pregledu v ZD Kamnik. V popoldanskih urah so se v večnamenskem prostoru šole zbrali starši vseh drugošolcev na roditeljskem sestanku z naslovom Uspešen šolar. Na njem so učiteljice spregovorile o učnih navadah in pisanju, knjižničarka Tadeja Česen Šink pa je staršem predstavila branje v drugem razredu.

Za sredo, 20. novembra, pa lahko rečemo, da je bila zaznamovana s prepletom različnih dejavnosti, in sicer: naši učenci so se udeležili košarkarskega tekmovanja, sedmošolci so imeli športni dan Igre z žogo, učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev so odšli bovlat, učenci 4. a so imeli naravoslovni dan z naslovom Segrevanje spremeni snovi, prvošolci matične šole pa so v okviru športnega dne plesali s plesno šolo Miki.

V četrtek, 21. novembra, so imeli šestošolci športni dan Igre z žogo v športni dvorani, v petek, 22. novembra, pa neveljski četrtošolci tehniški dan.

11. TEDEN

11. november 2019 do 15. november 2019

V tem tednu so se začele priprave na praznovanje 130-letnice rojstva Frana Albrehta. Učenci predmetne stopnje so zato pri vseh urah slovenščine ustvarjali literarne in likovne izdelke povezane z Albrehtovim delom. Nekateri so ilustrirali njegove pesmi, drugi so risali stripe Grimmovih pravljic, tretji so pisali svoje pesmi, nekateri celo likovne. Vrhunec priprav pa se je zgodil v petek, 15. novembra, ko smo praznovali prvi Albrehtov dan. Fran Albreht se je namreč rodil 17. novembra in ker je bila letos to nedelja, smo praznovanje razdelili na dva dni. V ponedeljek, 18. novembra, bomo odprli dve razstavi. Več pa v nadaljevanju.

V ponedeljek, 11. novembra, so učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Vzgoja za medije – televizija, obiskali RTV Slovenija in si ogledali snemalne studie ter poklice povezane z delom na televiziji.

V torek, 12. novembra, so imeli tunjiški tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik, učenci 7. b so imeli dve uri pouka Vzgoja za zdravje, ta dan pa je na šoli potekalo tudi šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. V povezavi s torkom pa poročamo še o sejmu srednjih šol. Mogoče se bo tole slišalo malo nenavadno, vendar smo letos ponosni, da se prvič ta sejem ni zgodil na naši šoli. Ta se je namreč za učence treh kamniških osnovnih šol letos prvič odvijal v prostorih Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra, in sicer v torek, 12. novembra 2019. Uspešno sodelovanje svetovalnih delavk treh šol – naše šole, OŠ Stranje in OŠ Marije Vere – je pripeljalo do tega velikega »premika« oziroma dogodka.

V sredo, 13. novembra, sta na šoli potekala dva dneva dejavnosti, in sicer so imeli učenci 4. b tehniški dan z naslovom Segrevanje spremeni snovi, sedmošolci pa kulturni dan na temo religij in kultur. V okviru tega so se sedmošolci udeležili različnih delavnic, in sicer so izbirali med meditacijo, likovno delavnico, delavnico afriške in indijske glasbe ter računalniško delavnico.

V četrtek, 14. novembra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju angleščine za devetošolce.

V petek, 15. novembra, pa smo praznovali Albrehtov dan. Ker je bil to tudi dan slovenske hrane, so imeli vsi učenci prvo uro tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz lokalno pridelanih živil, in sicer iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka. Potem pa so učenci razredne stopnje začeli z ustvarjanjem izdelkov za Albrehtov dan. Učenci so se najprej pogovorili o delu in življenju Frana Albrehta, potem pa so risali, na novo sestavljali pravljice, pesnili pesmi, risali Albrehtov portret in stripe Grimmovih pravljic. Izdelki učencev bodo predstavljeni v naslednjem tednu.

Za zaključek pa poročamo še o tem, da je v soboto, 16. novembra, potekalo tudi državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, ki se ga je udeležilo nekaj naših učencev.        

10. TEDEN

4. november 2019 do 8. november 2019

V tednu po počitnicah je bila glavna aktivnost povezana z ekologijo. Kaj smo počeli, povemo v nadaljevanju.

V ponedeljek, 4. 11., so potekale redne mesečne popoldanske pogovorne ure. V torek, 5. novembra, so imeli učenci 3. razreda iz Nevelj zdravniški pregled v ZD Kamnik. V povezavi z zdravjem omenjamo tudi naslednjo novico. V sredo, 6. novembra, je medicinska sestra izvedla pouk vzgoje za zdravje v 7. c razredu. V petek, 8. novembra, pa so se začele priprave na Start up vikend varovanja okolja, ki se je nadaljeval v soboto, 9. novembra. V petek zgodaj popoldan so si učenci izbirnega predmeta z učiteljico Emo Vidic Judež najprej ogledali zbirni center odpadkov v podjetju Publicus. Popoldan smo si lahko vsi v Kulturnem domu Kamnik ogledali film z okoljevarstveno tematiko Living the change. Sobotne aktivnosti pa so bile usmerjene v ustanovitev podjetja z namenom varovanja okolja. Učenci so v podjetniškem vzdušju iskali ideje in predloge. Upamo, da bo kakšna ideja res padla na plodna tla. Pri vseh aktivnostih so učence vodile učiteljice Ema Vidic Judež, Danica Mati Djuraki, Tina Plahutnik, Sara Zalesnik in Rosana Kleindienst.

9. TEDEN

28. oktober 2019 do 1. november 2019

Za nami so prve počitnice v tem šolskem letu, jesenske počitnice. V počitniškem tednu smo lahko uživali v treh delovnih in dveh prazničnih dnevih. V četrtek, 31. oktobra, na dan reformacije, smo se spomnili avtorja prve slovenske knjige Primoža Trubarja, v petek, 1. novembra, na dan spomina na mrtve, pa svojih najbližjih, ki jih ni več med nami. Zdaj pa gremo z novo energijo novim zmagam, izzivom in novoletnim počitnicam naproti.   

8. TEDEN

21. oktober 2019 do 25. oktober 2019

Zapis tega tedna začenjamo z dogodkom, ki se je zgodil preteklo soboto. V soboto, 19. oktobra so namreč učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Pohajkujemo s Frančkom, izvedli prvo pohajkovanje. Kratek zapis s fotografijami so lahko preberete tukaj.

V tem tednu izpostavljamo naslednje dogodke: v ponedeljek, 21. oktobra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju angleščine za osmošolce. Mekinjski četrtošolci so v okviru tehniškega dne spoznavali, kako segrevanje spreminja snovi. V večernih urah pa so imeli starši vseh tretješolcev v večnamenskem prostoru matične šole roditeljski sestanek na temo branja. Nekaj nasvetov in idej o motivaciji za branje sta jim povedali specialna pedagoginja Danila Hrovat in knjižničarka Tadeja Česen Šink. V torek, 22. oktobra, so imeli mekinjski tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik. Neveljski tretješolci so v sredo, 23. oktobra, izdelovali vozilo na tehniškem dnevu. V četrtek, 24. oktobra, so imeli učenci 6. a tehniški dan z naslovom Recikliranje. V petek, 25. oktobra, zadnji dan pred pričetkom jesenskih počitnic, so imeli devetošolci Trubarjev dan, vsi učenci podružnice Vranja Peč pa so v okviru tehniškega dne ustvarjali na jesenski delavnici.

Naj omenimo še to, da je ta konec tedna v Ljubljani potekal že tradicionalni 24. Ljubljanski maraton, na katerem so v soboto na osnovnošolskih tekih sodelovali tudi naši učenci.     

7. TEDEN

14. oktober 2019 do 18. oktober 2019

Oktober je mesec požarne varnosti, zato smo v preteklem tednu, natančneje v petek, 18. oktobra, na matični šoli izvedli vajo evakuacije. Vsi prisotni učenci in zaposleni smo hitro zapustili stavbo, na vaji pa so sodelovali tudi člani prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Gasilci so pokazali uporabo dvižne lestve s košaro in notranjost oziroma opremo vozila s cisterno. Poleg tega dogodka pa naj v tem tednu omenimo še strokovno ekskurzijo devetošolcev na Kras. Tja so odšli v ponedeljek, 14. oktobra. V torek, 15. oktobra, so imeli učenci 3. b zdravniški pregled v ZD Kamnik, prvošolci matične šole so v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum. Sreda je bila dan za tekmovanje. Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje v znanju biologije, ekipa naših učencev pa se je v Mariboru udeležila finala državnega prvenstva v odbojki na mivki. Fantje so dosegli 4. mesto v državi. Čestitamo!

Za konec pa poročamo še o tem, da se je naša učenka v Švici udeležila evropskega prometnega kolesarskega tekmovanja in skupaj s še tremi učenci dosegla ekipno 15. mesto. Čestitamo! 

6. TEDEN

7. oktober 2019 do 11. oktober 2019

Teden, ki je za nami je bil letošnji Teden otroka z motom »Naše pravice«. V oddelkih razredne stopnje se je v povezavi s tem veliko dogajalo. Prvošolci matične šole so imeli med drugim delavnico, na kateri so izdelovali družabne igre mlinček in labirint.  

Ta teden pa ni zaznamoval le teden otroka, ampak smo v tem tednu želeli pri učencih in učiteljih spodbuditi tudi uporabo bralnih učnih strategij, zato so v vseh oddelkih učitelji v svoj pouk vključili uporabo ene strategije. Navodila in plakate s primeri strategij je pripravila delovna skupina za bralno pismenost.  

V tem tednu pa se je začela tudi dejavnost Skrivni prijatelj. V to aktivnost so vključeni šestošolci, ki si pod skrivnimi imeni pošiljajo pisma, ki jim priložijo pesem, knjižno priporočilo ali voščilo.  

Kaj pa se je poleg vsega naštetega še dogajalo? Šestošolci so v ponedeljek, 7. oktobra, odšli na pohod, in sicer na Kranjsko reber. Učenci 3. a so imeli v torek, 8. oktobra, zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 9. oktobra, so imeli učenci 4. a in 4. b naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali lastnosti iglavcev in listavcev, drugošolci matične šole pa so v okviru športnega dne peš odšli na obisk k sovrstnikom na podružnico Tunjice. V petek, 11. oktobra, so imeli devetošolci dan jezikov. Spoznavali so jezike učencev in učiteljev oziroma gostov, katerih materni jezik ni slovenščina. Letos so bili to arabščina, madžarščina, španščina, francoščina in kot zanimivost tudi naše prekmursko narečje. Gostje, učenci oziroma učitelji so učencem predstavili jezik, državo, pokrajino in zanimivosti. Ta dan je na šoli potekalo tudi šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni.       

5. TEDEN

30. september 2019 do 4. oktober 2019

V tem tednu smo vstopili v mesec oktober, kar pomeni, da je za nami že mesec dni pouka. Za učitelje je bil teden predvsem v znamenju priprav na prvi mednarodni posvet z naslovom Izzivi v šoli, ki smo ga zelo uspešno izvedli v soboto, 5. oktobra 2019, na mednarodni dan učiteljev.

Dogodki učencev pa so bili v tem tednu povezani z več naravoslovnimi in enim športnim dnevom. V torek, 1. oktobra, so imeli četrtošolci matične šole naravoslovni dan na temo izdelave herbarija. V sredo, 2. oktobra, so imeli sedmošolci naravoslovni dan, v okviru katerega so se pogovarjali o medsebojnih odnosih. V četrtek, 3. oktobra, so učenci podružnice Tunjice, razen tamkajšnjih petošolcev, v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. V petek, 4. oktobra, so imeli osmošolci športni dan, odšli so na planino Koren.      

4. TEDEN

23. september 2019 do 27. september 2019

V preteklem tednu smo bili precej športno aktivni. V torek, 24. septembra, so učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev rolali v okolici Kamnika. V sredo, 25. septembra, so vsi učenci podružnice Nevlje v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. Ta dan so se na pohod do Tunjic v okviru športnega dne odpravili četrtošolci matične šole. V četrtek, 26. septembra, smo izvedli kulturni dan za vse učence šole z naslovom Bonton. Navodila za aktivnosti in delo v delavnicah za posamezne razrede so pripravili člani delovne skupine za vzgojni načrt. Zapis o poteku dneva je objavljen na šolski spletni strani in tukaj. Ta dan so naši učenci na šolskem tekmovanju iz logike preizkusili svojo moč logičnega razmišljanja. O rezultatih bomo še poročali. Od tekmovanja v znanju pa k športnemu tekmovanju. V četrtek so se namreč naši učenci udeležili tudi državnega tekmovanja v odbojki na mivki. Zvečer so se v zbornici matične šole zbrali člani Sveta šole in na seji med drugim sprejeli letni delovni načrt. V športnem in okoljskem vzdušju je minil tudi petek, 27. september. Sedmošolci so ta dan izvedli športni dan s pohodom v sredogorje, in sicer so bili na planini Koren. Učenci naše šole, Cirius-a in učenci sosednje šole Toma Brejca pa so se ob 11.55 pridružili podnebnemu štrajku. Simbolno so objeli našo in sosednjo šolo in s tem želeli opozoriti na reševanje podnebnih sprememb. Zapis naših učenk o shodu je objavljen na naši spletni strani. Naj kot zanimivost povemo še to, da so resnično vsi učenci naše šole sodelovali na podnebnem shodu, saj so učenci podružnic sklenili kroge okrog podružničnih šol, sedmošolci pa so na planini Koren objeli tamkajšnje jezero.

3. TEDEN

16. september 2019 do 20. september 2019

Najpomembnejši dogodek tega tedna je bila letna šola v naravi za petošolce. V ponedeljek, 16. septembra, so se v jutranjem soncu veseli in polni pričakovanj odpeljali proti Savudriji. Vsak dan so se s kratkim zapisom javili na šolski spletni strani, tako da smo lahko natančno spremljali njihove aktivnosti. Vreme jim je služilo in teden je hitro minil. V petek, 20. septembra, so se v popoldanskih urah vrnili v Kamnik.

Lepe sončne dni tega tedna so za športne dneve in jesenske sprehode izkoristili mnogi oddelki. V ponedeljek, 16. septembra, so se po okolici svoje šole sprehodili učenci podružnic Tunjice in Mekinje. V torek, 17. septembra, so drugošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. V sredo, 18. septembra, so imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Ti in jaz. V četrtek, 19. septembra, so učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev rolali v okolici Kamnika. V petek, 20. septembra, pa so na potep po okolici šole odšli učenci podružnice Vranja Peč, sedmošolci pa so se v okoviru strokovne ekskurzije podali na odkrivanje Primorske. 

Pretekli teden je bil tudi teden mobilnosti s sloganom Gremo peš. V okviru eko programa Zeleni Franček smo si zato zadali cilj, da bomo spodbujali gibanje, predvsem hojo, saj prav s hojo poskrbimo za minimalno raven fizične aktivnosti. Učenci podružnic Tunjice, Mekinje in Nevlje so prav zato v četrtek, 19. septembra, prišli peš na matično šolo. V tem tednu so vsi oddelki na razredni stopnji po eno uro izvedli na šolskem vrtu, kjer so nekaj časa namenili hoji. Na predmetni stopnji pa so gibanje vključili v čas razrednih ur, ki so jih delno izvedli na igrišču in se ob tem pogovorili o pomenu gibanja.

2. TEDEN

9. september 2019 do 13. september 2019

Za nami je že drugi teden pouka v tem šolskem letu. V tem tednu med dogodki omenjamo udeležbo naših učencev na področnem tekmovanju v odbojki na mivki, ki je potekalo v sredo, 11. septembra. Ta dan so učenci, ki obiskujejo izbirni predmet šport za sprostitev, lepo vreme izkoristili za rolanje v okolici Kamnika. V petek, 13. septembra, so imeli vsi učenci podružnice Nevlje in prvošolci matične šole prvi športni dan, in sicer so odšli na jesenski pohod.

1. TEDEN

2. september 2019 do 6. september 2019

Poletnih počitnic je konec in v ponedeljek, 2. septembra 2019, je naš šolski prag prvič prestopilo točno sto prvošolcev. Lepo smo jih sprejeli in jim pripravili kulturni program z nagovorom ravnatelja šole Rafka Laha. Vsi ostali učenci pa so se spet srečali s svojimi sošolci in obujali spomine na proste dni. Vsem želimo prijeten začetek šolskega leta, mirno nadaljevanje in uspešen zaključek.

Poleg prvega šolskega dne v tem tednu omenjamo še to, da so učitelji skupaj z učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev sredo, 4., in četrtek, 5. septembra, zaradi lepega sončnega vremena izkoristili za kolesarjenje.