Šolska kronika

Dogodki na šoli preteklih let

Dogodki na šoli 2020/2021

Kratek pregled tedenskega dogajanja v šolskem letu 2020/2021

43. TEDEN: 21. do 25. junij 2021

Pa je za nami še zadnji teden pouka v tem šolskem letu, ki je bilo zaradi znanih razlogov spet posebno. Pa poglejmo, s čim smo bili zaposleni v teh dneh.

V ponedeljek, 21. junija, so učenci podružnic Mekinje, Tunjice, Vranja Peč in Šutna vračali učbenike, osmošolci so imeli naravoslovni dan z izvajanjem naravoslovnih eksperimentov, sedmošolci so odšli na pohod na Tolsto goro, pot so nadaljevali še na Špico in Stari grad, šestošolci so imeli kulturni dan z naslovom Čudoviti svet tolkal, učenci kombiniranega oddelka 4. in 5. razreda iz Tunjic so izdelali tehniški izdelek, neveljski četrtošolci so se igrali štafetne igre in druge igre na prostem, drugošolci matične šole so v okviru tehniškega dne izdelali vetrnico, mekinjski prvošolci so si ogledali filmsko predstavo, ta dan pa se je začel tudi plavalni tečaj za tretješolce. Del učencev je imelo tečaj v pokritem bazenu v CIRIUS-u, del pa na odprtem bazenu v Kamniku. Tečaj je trajal do četrtka, 24. junija.

V torek, 22. junija, so imeli osmošolci športni dan, sedmošolci so v okviru naravoslovnega dne spoznavali zvok in valovanje, šestošolci so imeli tehniški dan na temo poklicne orientacije, na pohod so odšli tudi učenci 3. in 5. razreda podružnice Vranja Peč in tudi učenci 4. in 5. razreda iz Tunjic, neveljski petošolci so v okviru naravoslovnega dne spoznali snovi in njihove lastnosti, mekinjski četrtošolci so v okviru kulturnega dne brali knjigo Nikec in si ogledali tudi istoimenski film, učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči so se igrali igre na travniku, športno razpoloženi so bili tudi učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda iz Tunjic, neveljski drugošolci so se ta dan igrali gledališče, učenci 1. b so imeli pomladno delavnico, učenci 1. a pa so se igrali štafetne igre na šolskem vrtu.

V sredo, 23. junija, so imeli osmošolci tehniški dan na temo obdelave podatkov, sedmošolci so spoznavali poklice, šestošolci so imeli športni dan, mekinjski petošolci so v okviru naravoslovnega dne obiskali Eco resort, petošolci matične šole pa so obiskali Postojnsko jamo. Četrtošolci matične šole so se ta dan na šolskem vrtu igrali zabavne štafetne igre, tudi mekinjski drugošolci so se igrali športne igre, neveljski prvošolci pa so spoznali stare otroške igre. Prvošolci matične šole so si med seboj zamenjali torkove aktivnosti, in sicer so imeli učenci 1. a pomladno delavnico, učenci 1. b pa štafetne igre na igrišču.

Pred nami je bil še zadnji dan pouka v tem šolskem letu. Učenci so si zjutraj v svojih razredih ogledali posnetek prireditve ob dnevu državnosti, mnogi oddelki so dan namenili še več dejavnostim, povezanim s praznikom, in ga obeležili kot kulturni dan. Sledila je še podelitev spričeval in priznanj, potem pa so bili učenci le še korak oddaljeni od počitnic.

V petek, 25. junija, smo praznovali državni praznik, dan državnosti.

Za nami je še eno posebno leto, ki smo ga kljub vsem oviram uspešno pripeljali do konca. Vsem želimo mirne in sproščene, predvsem pa zdrave počitnice.

42. TEDEN: 14. do 18. junij 2021

Pred devetošolci sta bila zadnja dva dneva šolanja na šoli. V ponedeljek, 14. junija, je potekala generalka za valeto, vsi učenci podružnice Nevlje pa so odšli na ogled Arboretuma.

Torek, 15. junij, je bil dan, ko so se z valeto od šolskih klopi poslovili naši devetošolci. Učenci 5. a so imeli športni dan s kolesarskim poligonom, četrtošolci matične šole so odšli na Veliko planino, učenci 3. a pa so v okviru naravoslovnega dne izvajali poskuse iz naravoslovja.

V sredo, 16. junija, so imeli neveljski prvošolci športni dan s štafetnimi igrami in igrami z žogo, učenci 1. a pa so si v okviru filmske vzgoje ogledali otroški film.

V četrtek, 17. junija, so tunjiški prvo-, drugo- in tretješolci v okviru kulturnega dne spoznavali glasbila, učenci 1. b pa so si v okviru filmske vzgoje ogledali otroški film.

V petek, 18. junija, so imeli šestošolci športni dan z naslovom Gibalno-plavalni mehurček.

V tem tednu so tudi preostali učenci vrnili učbenike iz učbeniškega sklada, razen učencev na podružnicah, ki bodo prišli na vrsto naslednji teden.

41. TEDEN: 7. do 11. junij 2021

Tudi pretekli teden so zaradi lepega sončnega vremena mnogi oddelki izkoristili za dneve dejavnosti, saj lahko poročamo o številnih aktivnostih naših učencev.

V ponedeljek, 7. junija, so imeli devetošolci naravoslovni dan na temo kislin, baz in soli. Zvečer je preko videoklica potekalo srečanje s starši bodočih prvošolcev naše šole, ki so ga pripravile razredničarke prvošolcev in svetovalna delavka Andreja Ortl.

V torek, 8. junija, so prvošolci matične šole odšli na pohod v Mekinje, devetošolci pa so ta dan v knjižnici začeli z vračanjem učbenikov iz učbeniškega sklada.

V sredo, 9. junija, so mekinjski četrtošolci v okviru naravoslovnega dne odšli v gozd, četrtošolci matične šole pa so si v okviru kulturnega dne ogledali mesto Kamnik. Neveljski drugošolci so se učili mešanja in ločevanja snovi, neveljski prvošolci so se učili merjenja, mekinjski prvošolci pa so spoznavali gozd.

V četrtek, 10. junija, so imeli devetošolci dan dejavnosti na temo odraščanja, učenci kombiniranega oddelka 3. in 5. razreda na Vranji Peči so imeli naravoslovni dan, v okviru tehniškega dne so petošolci matične šole izdelali tehtnico, mekinjski tretješolci so na kulturnem dnevu poslušali glasbeno pravljico, učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči so spoznavali travnik, neveljski prvošolci pa so imeli kulturni dan z naslovom Praznik črk.

V petek, 11. junija so imeli devetošolci še zadnji športni dan, osmošolci so ta dan v knjižnici vračali učbenike iz učbeniškega sklada, neveljski petošolci so v okviru tehniškega dne spoznavali veter in vetrno energijo, neveljski četrtošolci so izdelali leseni izdelek, učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda iz Tunjic pa so imeli sadni dan.

40. TEDEN: 31. maj do 4. junij 2021

V preteklem tednu lahko poročamo o nekaterih dnevih dejavnosti in o glasbenem tekmovanju.

V ponedeljek, 31. maja, se je nekaj naših učencev udeležilo tekmovanja Slovenska glasbena olimpijada, ki je potekala na daljavo.

V torek, 1. junija, so imeli učenci 5. b športni dan, v okviru katerega so se učili spretnostne vožnje po kolesarskem poligonu, ki je del tečaja varne vožnje s kolesom. Ta dan so učenci 3. b v okviru naravoslovnega dne izvedli poskuse iz naravoslovja, drugošolci matične šole so si v okviru kulturnega dne ogledali glasbeno predstavo Peter in volk. Zvečer je preko videoklica potekala tudi seja Sveta staršev naše šole, kjer so med drugim starši poslušali predstavitev formativnega spremljanja pouka, se seznanili z vzgojno problematiko na šoli in podali soglasje za skupno nabavno ceno učnih gradiv, ki ga zagotavljajo starši učencev.

V sredo, 2. junija, so imeli neveljski petošolci športni dan s kolesarskim poligonom in spretnostno vožnjo. Mekinjski prvošolci in četrtošolci so v okviru naravoslovnega dne spoznavali travnik.

V petek, 4. junija, so imeli kulturni dan z glasbeno pravljico Peter in volk tudi prvošolci matične šole.

39. TEDEN: 24. do 28. maj 2021

Pretekli teden pa je bil posvečen umetnosti. Izvedli smo številne dejavnosti povezane z glasbeno, likovno, literarno umetnostjo in fotografijo. Vse dejavnosti pa so se izvajale v okviru Tedna umetnosti v vrtcu in šoli. Na hodnikih matične šole smo lahko prisluhnili glasbenim nastopom, učenci so likovno in literarno ustvarjali, vse skupaj pa tudi fotografirali. Dejavnosti tedna so se zaključile v petek z glasbenimi nastopi in ravnateljevim nagovorom. V tem tednu smo v Knjižnici Franceta Balantiča prevzeli tudi darilne knjige projekta Rastem s knjigo za sedmošolce. Letošnja knjiga je delo Mateta Dolenca in ima naslov Kako dolg je čas. Ker nam razmere žal ne dopuščajo obiska splošne knjižnice, smo knjige učencem razdelili pri urah slovenščine. Učiteljica Irena Milivojevič Kotnik je učencem prebrala naslovno zgodbo, skupaj so si ogledali predstavitveni film projekta in ob koncu ure v dar prejeli knjigo.

V tem tednu so bili izvedeni tudi trije dnevi dejavnosti. V torek in sredo so četrtošolci matične šole v okviru tehniškega dne spoznavali telo, v petek pa so tunjiški tretješolci izvajali naravoslovne poskuse.

Za konec pa poročamo še o izvedenih aktivnostih projekta Korak k sončku. Projekt je za to leto končan, koordinatorica projekta na šoli Irena Podjed pa je zapisala naslednje poročilo.

Učenci prvih razredov so v tednu otroka spoznavali drugačnost preko branja slikanice. Preko ustvarjanja so doživeli slikanje z usti, nogami, pri športnih dejavnostih pa so dobili tudi izkušnjo slepote. Zaradi še vedno omejenega druženja tudi letos do druženja z učenci Osnovne šole 27. julija ni prišlo.

Dejavnosti za drugošolce so bile zaradi situacije Covid-19 okrnjene. Vsi učenci 2. razredov so v mesecu oktobru dobili izkušnjo slepote preko poligona za slepe, kjer so spoznali kako pomembni so naši preostali čuti. Drugošolci na matični šoli so spoznali tudi nekaj iger za slepe in slabovidne. Učenci so zapisali svoje ime v brajici, spoznali so prilagojene knjige za slepe in slabovidne, tipni zemljevid in se preizkusili v hoji z belo palico in si, poleg poligona za slepe, podajali zvočno žogo. Do druženja z uporabniki Centra za mlade gibalno ovirane Kamnik zaradi Covid-19 ni prišlo.

Dejavnost za tretješolce se je zaradi Covid-19 izvedla v mesecu marcu. Socialna pedagoginja je izvedla delavnico na temo medsebojne različnosti in sprejemanja v vseh tretjih razredih.

Aprila sta specialni pedagoginji prebrali zgodbo na temo disleksije in se o tem pogovorili z učenci 4. razreda. Četrtošolci in učenci 5. razredov podružničnih šol pa so se srečali tudi z Gojcem, čeprav na daljavo. Srečanje z njim je bilo dragoceno in učenci so še bolj živo začutili, kako je živeti z disleksijo.

Tudi s petošolci zaradi omejenega druženja v tem šolskem letu nismo obiskali CIRIUS-a Kamnik in zato ni bilo športnega druženja z njihovimi učenci. Kljub vsemu pa so učenci ob povratku v šolske klopi s pomočjo njihovih učiteljic in specialne pedagoginje dobili športno izkušnjo prilagojenega goalballa in sedeče odbojke.

38. TEDEN: 17. do 21. maj 2021

V času od 12. do 19. maja je na šoli potekal projekt z naslovom Peš se daleč pride. Z njim smo učence in zaposlene spodbudili k zbiranju prehojenih kilometrov. V sredo, 19. maja, so vsi oddelki v okviru eko dneva kljub slabemu vremenu odšli na pohod in prispevali še zadnje kilometre. Akcija je bila zelo uspešna, več pa si lahko preberete tukaj. Kot že omenjeno, smo torej v sredo izvedli eko dan z naslovom Kar seješ, to žanješ. Več o izvedenih dejavnostih pa si lahko pogledate tukaj. V sredo je bilo izvedeno tudi državno tekmovanje v znanju zgodovine. V četrtek, 20. maja, so imeli osmošolci športni dan z naslovom Igre z žogo in atletika. V petek, 21. maja, pa so imeli prvošolci matične šole naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali travnik. Odšli so na ogled bližnjega travnika, kjer so si ogledali travniške cvetlice, različne trave in travniške živali. V soboto, 22. maja, je potekalo tudi državno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje.

37. TEDEN: 10. do 14. maj 2021

V tem tednu je v ponedeljek, 10. maja, sledilo še zadnje nacionalno preverjanje znanja, in sicer za šestošolce iz angleščine, za devetošolce pa iz zgodovine. Po končanem preverjanju so šestošolci nadaljevali z dejavnostmi športnega dne kot pred njimi prejšnji teden devetošolci. Dejavnosti so izvajali na šolskem vrtu in na štadionu v Mekinjah. V torek, 11. maja, so imeli kar štirje oddelki učencev športni dan, in sicer oba kombinirana oddelka na Vranji Peči ter oba oddelka tretješolcev matične šole. Sreda, 12. maja 2021, pa je bila praznična. Dan, ki je bil zaznamovan s posebnim dogodkom, smo poimenovali Praznik knjige. Na daljavo smo se vsi učenci in učitelji srečali s pisateljem in pesnikom dr. Petrom Svetino, ki nam je v okviru motivacijske prireditve za bralno značko spregovoril o svoji ustvarjalni poti, prebral nam je še čisto svežo, še nenatisnjeno novo zgodbo in nam pomahal iz svoje delovne sobe. Srečanje je potekalo v dveh izvedbah, in sicer posebej za učence razredne in posebej za učence predmetne stopnje. Nekateri oddelki so praznovali še po končanem srečanju, saj so na različne načine ustvarjali svoje knjige, nadaljevali s pisanjem svojih zgodb, skratka poustvarjali na temo branja in knjig. To so bili vsi učenci podružnice Vranja Peč, oba oddelka tretješolcev matične šole ter mekinjski drugošolci. V petek, 14. maja, so imeli neveljski petošolci tehniški dan na temo toplote, nekateri učenci pa so se ta dan na daljavo udeležili dveh državnih tekmovanj, in sicer državnega tekmovanja iz kemije za Preglovo priznanje in državnega tekmovanja v kemijskem poskusu Mehurček. Za učence 4. b razreda se je v soboto končala 10-dnevna karantena.

36. TEDEN: 3. do 7. maj 2021

Teden po prvomajskih počitnicah je bil za učence 6. in 9. razreda v znamenju nacionalnega preverjanja znanja. V torek, 4. maja, je bilo na vrsti preverjanje iz slovenskega jezika. Ta dan so učenci 9. razreda po zaključku NPZ nadaljevali še z dejavnostmi športnega dne z naslovom Gibalni mehurček. Učenci so bili na šolskem vrtu ali na štadionu v Mekinjah, kjer so tekli na 60 in 600 metrov. Mekinjski petošolci so v okviru športnega dne izvedli kolesarski poligon. V sredo, 5. maja, so tunjiški tretješolci izvedli naravoslovni dan in se pogovarjali o tem, kako skrbimo za zdravje. V četrtek, 6. maja, je bilo na vrsti nacionalno preverjanje znanja matematike za učence 6. in 9. razreda. V okviru naravoslovnega dne so se mekinjski tretješolci ta dan pogovarjali o čutilih, tudi učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda v Tunjicah so se ukvarjali z zdravjem, in sicer pri pouku vzgoje za zdravje, ki ga izvaja medicinska sestra ZD Kamnik. Ta dan so neveljski drugošolci v okviru športnega dne izvedli testiranje za športno-vzgojni karton. V četrtek pozno zvečer smo bili obveščeni o pozitivnem primeru z okužbo Covid-19, in sicer v 4. b razredu, zato je za učiteljico in učence sledila 10-dnevna karantena in posledično pouk na daljavo.

35. TEDEN: 26. do 30. april 2021 

Prvomajski prazniki in počitnice: Za nami je počitniško-praznični teden. V torek, 27. aprila, smo praznovali dan upora proti okupatorju, prazničen pa je bil tudi vikend, v soboto in nedeljo smo praznovali praznik dela. 

34. TEDEN: 19. do 23. april 2021

Tudi v tem tednu so mnogi učenci merili svoje znanje in moč na nekaterih tekmovanjih v znanju in športu. Pa poglejmo po vrsti. V ponedeljek, 19. aprila, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleščine za osmošolce. V sredo, 21. aprila, so učenci 8. b izvajali dejavnosti v okviru projekta STEM, nekaj učencev se je udeležilo državnega prvenstva v šahu, drugošolci matične šole pa so v okviru športnega dne odšli na pohod. V četrtek, 22. aprila, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje Kenguru v znanju matematike. Pred nami so prazniki in počitnice. Želimo vam, da jih lepo preživite in da ostanete zdravi.

33. TEDEN: 12. do 16. april 2021

V ponedeljek, 12. aprila, smo se vsi spet vrnili v šolske klopi. Pred nami sta še dva tedna pouka, potem pa sledijo prvomajske počitnice. Upam, da ostanemo zdravi. V tem tednu smo izpeljali precej tekmovanj v znanju. Pa poglejmo po vrsti.

V torek, 13. aprila, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje. Izpeljali smo dve izvedbi, in sicer posebej za razredno ter predmetno stopnjo, poleg tega pa seveda v obliki razrednih mehurčkov.  Učenci 1. b razreda so imeli naravoslovni dan z naslovom Sejem, sadim. 

V sredo, 14. aprila, smo izvedli šolsko tekmovanje Glasbena olimpijada, vsi učenci podružnice Mekinje so v okviru športnega dne izvedli testiranja za športno-vzgojni karton, učenci 1. a pa so izvedli naravoslovni dan (Sejem, sadim).

V četrtek, 15. aprila, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje. S četrtkom pa so zaradi dveh potrjenih okužb s Covid-19 v 4. a in 5. a učenci teh dveh oddelkov odšli v karanteno. S tem se je za njih šolanje začelo izvajati na daljavo. V karanteni bodo ostali do 24. aprila. 

V petek, 16. aprila smo izpeljali državo tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, v soboto, 17. aprila, pa še državno tekmovanje Razvedrila matematika.

V četrtek smo bili preko okrožnice obveščeni, da se šolanje tudi v naslednjem tednu izvaja v šolah.    

32. TEDEN: 5. do 9. april 2021

Po zadnjem vladnem odloku je v tem tednu pouk za vse učence potekal na daljavo. V ponedeljek, 5. aprila, na velikonočni ponedeljek, smo bili prosti. Nekaj oddelkov je v tem tednu izvedlo dneve dejavnosti, ki so jih učenci lahko opravili na daljavo.

V sredo, 7. aprila so imeli vsi učenci podružnice Tunjice športni dan, v okviru katerega so odšli na pomladni pohod. Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda podružnice Vranja Peč so imeli naravoslovni dan z naslovom Zemeljska prst. Neveljski drugošolci pa so ta dan v okviru naravoslovnega dne skrbeli za okolje. V četrtek, 8. aprila, so vsi učenci podružnice Nevlje izvedli kulturni dan, v okviru katerega so poslušali glasbeno pravljico. Dan dejavnosti z naravoslovno vsebino in skrbjo za okolje pa so izvedli drugošolci matične šole in podružnice Mekinje. V petek, 9. aprila, so imeli vsi učenci predmetne stopnje športni dan. 

V četrtek smo bili z okrožnico resornega ministrstva obveščeni, da se v ponedeljek, 12. aprila, pouk nadaljuje v šoli, in sicer pod enakimi pogoji kot pred 1. aprilom. 

31. TEDEN: 29. marec do 2. april 2021

V nedeljo, 28. marca, je Vlada RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok je začel veljati v četrtek, 1. 4. 2021, in bo veljal do nedelje, 11. 4. 2021.

Pouk je zato v tem tednu do srede potekal v šoli, od četrtka dalje pa spet za vse učence na daljavo. Za razliko od prvega in drugega vala bolezni Covid-19 je v tem obdobju šola morala organizirati nujno varstvo za učence do 3. razreda, katerih starši so zaposleni v kritični infrastrukturi.  

Pa si poglejmo, kaj smo počeli v tem “nenavadnem” tednu, ko smo bili delno v živo, delno na daljavo. V ponedeljek, 29. marca, je v šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleščine za devetošolce. Tekmovanje je bilo tako kot pouk organizirano v mehurčkih. V torek, 30. marca, so imeli petošolci matične šole tehniški dan, v okviru katerega so izdelovali malo hladilno torbo. V sredo, 31. marca, so učenci obeh oddelkov četrtega razreda matične šole v dveh mehurčkih odšli na velikonočni pohod. Popoldan pa je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki. V četrtek, 1. aprila, so imeli četrtošolci matične šole na daljavo tehniški dan, izdelovali so velikonočne izdelke. V petek, 2. aprila, na mednarodni dan otroških knjig smo na spletni strani objavili letošnjo poslanico ameriške IBBY sekcije z naslovom Glasba besed in učence povabili k branju svojih najljubših knjig. Ta dan so v okviru tehniškega dne številni oddelki ustvarjali različne izdelke, in sicer so bili to vsi učenci podružnice Tunjice, učenci od 2. do 5. razreda podružnice Nevlje in drugošolci matične šole.

Pred nami so velikonočni prazniki. Želimo vam veliko zdravja in osebnega miru.   

30. TEDEN: 22. do 26. marec 2021

Žal smo imeli med našimi učenci in učitelji tudi v preteklem tednu nekaj okužb s Covid-19, zato so bili trije oddelki učencev v karanteni. Učenci 2. razreda podružnice Mekinje so se iz karantene v četrtek vrnili v šolo, s tem tednom so doma ostali učenci 4. razreda iz Mekinj, učenci 9. c. pa so doma že od prejšnjega petka.

V sredo, 24. marca, smo izvedli športni dan Gibalni mehurček za učence 7. razreda. Učenci kombiniranega oddelka tretješolcev in petošolcev na Vranji Peči so imeli prav tako v sredo tehniški dan, na šoli pa je potekalo državno tekmovanje iz logike.

Za konec poročamo še o dveh dosežkih. Naša učenka Miša Plemeniti je zmagala na literarnem delu natečaja, ki ga organizira društvo veteranov KOVDO, učiteljica Jana Svetec pa je prejemnica srebrnega priznanja Občine Kamnik. Čestitamo.

29. TEDEN: 15. do 19. marec 2021

V preteklem tednu smo bili v šoli, le drugošolci podružnice Mekinje so bili v karanteni.

V ponedeljek, 15. marca, je potekalo testiranje zaposlenih, popoldan pa so na daljavo potekale skupne pogovorne ure za starše. V četrtek, 18. marca, so učenci kombiniranega oddelka prvo- in drugošolcev podružnice Vranja Peč v okviru tehniškega dne ustvarjali na pomladni delavnici. Ta dan je na šoli potekalo tudi šolsko tekmovanje iz znanja geografije.

Za konec pa z vami delimo še dve lepi novici. Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje Safe.si je razpisala nagradni izziv za družine Razgibajmo se s Safe.si, na katerem je s tem posnetkom zmagal naš učenec Urban Pate. Čestitamo! Med nami je izjemna učenka, zagreta borka za podnebno pravičnost – osmošolka Tamara Tomanić. Med somišljeniki v organizaciji Mladi za podnebno pravičnost je absolutno najmlajša in kot taka je s svojo angažiranostjo pritegnila tudi pozornost medijev. V Sobotni prilogi Dela je objavljen intervju z njo. Vabljeni k branju.

28. TEDEN: 8. do 12. marec 2021

Tudi v preteklem tednu je pouk potekal v šoli, razen za učence 6. č, ki so bili zaradi potrjenega primera z okužbo na Covid-19 v karanteni in so se šolali na daljavo.

Kot že nekaj tednov zapored je tudi pretekli ponedeljek, 8. marca, potekalo testiranje zaposlenih v šolah. V torek, 9. marca, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje. V sredo, 10. marca, smo bili v okrožnici obveščeni, da bo tudi v naslednjem tednu pouk potekal na daljavo. V četrtek, 11. marca, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje. V petek, 12. marca, so imeli neveljski četrtošolci tehniški dan na temo elektrike.   

27. TEDEN: 1. do 5. marec 2021

Po zimskih počitnicah smo se vsi vrnili v šolo. Glede na število okuženih in število ljudi, ki so v bolnišnicah je po nacionalni strategiji sproščanja ukrepov država v oranžni fazi, zato pouk za vse učence od 1. do 9. razreda poteka v šoli. Učenci se ne mešajo, pouk poteka v t.i. mehurčkih, zaposleni ves čas nosijo maske, učenci pa le, ko zapustijo matične učilnice. Vsak ponedeljek poteka tudi množično testiranje vseh zaposlenih v šoli. 

V sredo smo bili v okrožnici MIZŠ obveščeni o tem, da bo tudi v naslednjem tednu pouk potekal v šoli. Dodan je bil le ukrep obveznega nošenja zaščitne maske za učence od 6. do 9. razreda, in sicer ves čas pouka.   

26. TEDEN: 22. do 26. februar 2021 

Zimske počitnice: Preživeli smo teden zimskih počitnic. Vreme je bilo čudovito, temperature so bile pomladanske. Upamo, da se vsi v šole vračamo zdravi in da bomo lahko v šoli tudi ostali do konca šolskega leta.   

25. TEDEN: 15. do 19. februar 2021

Za nami je teden, v katerem so se v šole vrnili tudi učenci od 4. do 9. razreda. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov je pouk za vse potekal v šoli, razen za dva oddelka. Zaradi okužbe učenca je bil en oddelek učencev skupaj z učiteljico ves teden v karanteni, drugi oddelek učencev pa samo dva dni. V ponedeljek, 15. februarja, je potekalo testiranje vseh zaposlenih. Ker je bil test ene od učiteljic pozitiven, so se učenci tega oddelka v torek in sredo šolali na daljavo. Ob ponovitvi testiranja učiteljice pa se je izkazalo, da je bil test lažno pozitiven, zato so se lahko učiteljica in učenci v četrtek, 18. februarja, vrnili v šolo. 

Pred nami so zimske počitnice. Želimo vam, da jih preživite lepo in da ostanete zdravi. 

24. TEDEN: 8. do 12. februar 2021

V tem tednu so učenci 1. VIO nadaljevali s poukom v šoli, ostali učenci pa so se šolali na daljavo. V ponedeljek, 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, smo bili prosti, tako da je bil delovni teden za dan krajši.

Zaradi izboljšanja epidemiološke slike v državi smo v tem tednu iz rdeče faze prešli v oranžno, ki je predvidevala sproščanje ukrepov. V četrtek, 11. februarja, smo bili zato z okrožnico obveščeni, da se z naslednjim tednom z upoštevanjem strogih preventivnih ukrepov v šole vračajo še preostali učenci in učitelji.

Pred nami je bil še vikend predstavitev srednjih šol oz. informativni dnevi za vpis v srednje šole in fakultete, ki so letos povsod potekali na daljavo. V četrtek so imeli osmošolci tehniški dan na temo poklicne orientacije. V petek, 12. februarja, so bili devetošolci prisotni na informativnih dnevih, predstavitvam šol pa so se lahko pridružili tudi osmošolci. Informativni dan s predstavitvami šol na spletu je kot običajno potekal tudi v soboto, 13. februarja.

23. TEDEN: 1. do 5. februar 2021

Kljub množičnemu testiranju zaposlenih v šolah, je pouk za učence prvega triletja tudi v ponedeljek, 1. februarja, potekal v šoli. O tem smo bili v petek, 29. januarja, popoldne obveščeni v okrožnici šolskega ministrstva. Sprva je bilo namreč načrtovano, da bo ta dan za vse učence pouk potekal na daljavo. učenci od 4. do 9. razreda pa se še vedno šolajo od doma. 

V sredo, 3. februarja, so imeli trije oddelki učencev naravoslovni dan. Mekinjski in neveljski četrtošolci so spoznavali čutila, neveljski tretješolci pa različna življenjska okolja.

V petek, 5. februarja, so si vsi učenci zjutraj ogledali posnetek prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. Prireditev so sooblikovali posamezni učenci predmetne stopnje in člani pevskega zbora, pripravili so pevske, plesne in inštrumentalne točke pod idejnim vodstvom in mentorstvom učiteljic slovenščine Tadeje Kilar in Irene Milivojevič Kotnik. Nekateri oddelki so za ta dan načrtovali dan dejavnosti – kulturni oz. tematski dan povezan s Francetom Prešernom. Poleg učencev predmetne stopnje, ki so sodelovali v različnih delavnicah (izdelovanje klobukov, pisanje likovnih pesmi idr.), so imeli kulturni dan še petošolci matične šole in neveljski tretješolci.    

22. TEDEN: 25. do 29. januar 2021

V ponedeljek, 25. januarja, je po državi potekalo množično testiranje zaposlenih v šolstvu oziroma tistih, ki smo se v torek, 26. januarja, skupaj z učenci prvega triletja vrnili v šolske klopi. Za vse učence je ta dan šolanje potekalo na daljavo. Kot je bilo napovedano v zadnji okrožnici resornega ministrstva pa so se s torkom v devetih statističnih regijah odprle šole, vendar le za učence prvega triletja. Tudi naša šola je “navdušeno” sprejela učence. Ta dan nas je obiskala tudi šolska ministrica dr. Simona Kustec. Več o obisku in razlogih zanj si lahko preberete na spletni strani šole in v prispevku na portalu Kamnik.info.

Za vse učence od 4. razreda naprej pa šolanje še naprej poteka na daljavo. V tem tednu omenimo, da so na daljavo potekale tudi t. i. ocenjevalne konference. Če se ne bi spremenil odlok o ocenjevalnih obdobjih, bi se namreč prav v tem času, torej ob koncu januarja, zaključilo prvo ocenjevalno obdobje. Zaradi znane situacije ima to šolsko leto samo eno ocenjevalno obdobje, ki traja do 24. junija 2021.

Komaj se je del učencev vrnil v šole, pa smo bili v četrtek, 28. januarja, z okrožnico obveščeni, da bo zaradi ponovnega množičnega testiranja zaposlenih v šolstvu pouk v ponedeljek, 1. 2. 2021, spet za vse učence potekal na daljavo, s torkom pa za učence prvega triletja spet v šoli.   

Za konec naj omenimo še to, da so imeli mekinjski četrtošolci v četrtek, 28. 1. 2021, zimski športni dan.

21. TEDEN: 18. do 22. januar 2021

Za nami je že tretji delovni teden v mesecu januarju in tudi v tem tednu je šolanje potekalo na daljavo.

V ponedeljek, 18. januarja, so imeli učenci 5. a športni dan, v okviru katerega so odšli na zimski pohod, mekinjski tretješolci so imeli naravoslovni dan in spoznavali čas. Torek, 19. januarja, so enega zadnjih mrzlih zimskih dni tega tedna za športni dan izkoristili še učenci 5. b in petošolci iz Mekinj. V sredo, 20. januarja, so imeli športni dan tudi učenci kombiniranega oddelka 3. in 5. razreda podružnice Vranja Peč, mekinjski prvošolci pa so na naravoslovnem dnevu spoznavali lastnosti snovi in tekočin. V četrtek, 21. januarja 2021, pa smo bili s strani šolskega ministrstva v okrožnici obveščeni o vračanju učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja v šolo. Zanje se bo od torka, 26. januarja, pouk nadaljeval v šoli, za učence od 4. razreda dalje pa še vedno na daljavo. Potrebno bo upoštevati priporočila NIJZ, veliko zračiti, upoštevati varnostno razdaljo in nositi maske. Učenci bodo v šoli v svojem oddelku in se z drugimi učenci ne bodo mešali, torej bodo ostajali v svojem mehurčku. Upamo in želimo si, da bo povratek za vse čimbolj varen in da bo trajal ter da se nam bodo kmalu lahko pridružili tudi drugi učenci.  

20. TEDEN: 11. do 15. januar 2021

Tudi v drugem delovnem tednu novega leta smo se izobraževali na daljavo. Poleg pouka, ki je glavna dejavnost v tem času, v tem tednu omenjamo tri dneve dejavnosti. V sredo, 13. januarja, so odlične zimske razmere in vreme izkoristili učenci obeh oddelkov 4. razreda matične šole, saj so v okviru športnega dne odšli na zimski pohod. Ta dan so imeli neveljski prvošolci naravoslovni dan, katerega aktivnosti so bile povezane s spoznavanjem lastnosti tekočin. V petek, 15. januarja, pa so tretješolci matične šole spoznavali čas in izdelali uro.

Žal še nič ne kaže, da bi se pouk kaj kmalu izvajal v šolah. V četrtek, 14. januarja, smo bili namreč strani šolskega ministrstva preko okrožnice obveščeni, da bo šolanje na daljavo potekalo tudi v naslednjem tednu.   

19. TEDEN: 4. do 8. januar 2021

Zaradi slabe epidemiološke slike v državi tudi v prvem delovnem tednu novega leta 2021 ostajamo doma in se šolamo na daljavo.

Teden je potekal mirno, saj poleg pouka omenjamo le dve dodatni aktivnosti učencev, in sicer naravoslovni dan tretješolcev matične šole na temo spoznavanja življenjskih okolij, ki so ga izvedli v petek, 8. januarja 2021, in dan dejavnosti, ki so ga imeli devetošolci v torek, 5. januarja 2021. S strani zunanjih sodelavcev organizacije Karierni plac so izvedli dejavnosti povezane s karierno orientacijo, saj se bodo morali devetošolci kmalu odločati o nadaljevanju šolanja na srednjih in poklicnih šolah. 

18. TEDEN: 28. december 2020 do 1. januar 2021

V tem tednu smo imeli novoletne počitnice. Proti koncu tedna smo bili z okrožnico obveščeni, da se šolanje tudi po novem letu oz. 4. januarju do nadaljnjega izvaja na daljavo. V novem letu vam želimo veliko sreče, veselja, raziskovalnega duha, radovednosti, miru in veliko zdravja, predvsem pa, da bi pouk potekal v šolskih klopeh. Srečno 2021. 

17. TEDEN: 21. do 25. december 2020

Za nami je zadnji teden pouka na daljavo v tem koledarskem letu. Kako bo po novem letu, še ni znano. 

V tem tednu so bili štirje delovni dnevi, v petek, 25. decembra, pa smo praznovali božič. Ker je bil v soboto še en praznik, in sicer dan samostojnosti in enotnosti, smo imeli v tem tednu tudi proslavo. Več pa v nadaljevanju, ko si pogledamo, kaj vse smo še počeli. 

V ponedeljek, 21. decembra, so imeli drugošolci matične šole zimski športni dan, učenci 4. a pa kulturni dan z naslovom Rogovilca. Učenci so si ogledali gledališko predstavo, ki je narejena po literarni predlogi o čarovnici iz knjige z naslovom Groznovilca v Hudi hosti. Kulturni dan z enako vsebino so imeli v sredo še učenci 4. b. V sredo, 23. decembra, so imeli športni dan učenci 2. razreda iz Nevelj. Vsi učenci predmetne stopnje pa so v sredo ustvarjali na tehniškem dnevu z naslovom Polepšajmo si praznike. Na njem so učenci spoznavali pomen motivov na novoletnih voščilnicah in jih izdelovali. Nastal je prelep kolaž izdelkov. Četrtek, 24. december pa se je začel s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Učenci so si skupaj z razredniki na videosrečanjih ogledali pripravljen posnetek proslave, ki so jo oblikovali učenci z recitacijami ter glasbenimi in pevskimi točkami, vse pa je nagovoril tudi ravnatelj šole. Učenci predmetne stopnje so dan nadaljevali z aktivnostmi v okviru naravoslovnega dne z naslovom Diši po praznikih. Učenci so pekli pecivo in piškote, računali pravo količino sestavin, izdelovali darilne embalaže za pecivo, za konec pa zgibali prtičke in z njimi okrasili domače praznične mize. Tretješolci matične šole so imeli kulturni dan v povezavi s pravljico Snežna kraljica. Tudi učenci kombiniranega oddelka 3. in 5. razreda podružnice Vranja Peč so imeli po proslavi dejavnosti, ki so jih izvedli v obliki kulturnega dne. Vsi zaposleni smo se po koncu pouka zbrali na videosrečanju, na katerem smo si izmenjali voščila in lepe želje ob prihajajočih praznikih, poslovili pa smo se z ravnateljevim prazničnim voščilom.

Za konec pa smo prihranili še tri novice o ustvarjalnosti učencev. Prva pohvala gre vsem našim učencem, ki so sodelovali v projektu, v katerem so se zbirale voščilnice za vse slovenske domove pod nazivom Mala pozornost za veliko veselje. Eno pošiljko voščilnic smo v začetku decembra poslali organizatorjem projekta, še dodatnih 250 voščilnic pa smo podarili Domu starejših občanov Kamnik. Druga pohvala gre našim učencem, ki so sodelovali v likovnem natečaju na temo zasvojenosti, ki ga je organizirala Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik. Med izbranimi so bili tudi štirje izdelki naših učencev, ki krasijo plakatna mesta po Kamniku. Bravo. Za konec pa sporočamo še to, da sta se končala dva natečaja, v organizaciji naše šole. Prvi je bil mednarodni natečaj Zmaga, drugi pa evropski ustvarjalni natečaj Mamut. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo za likovne in literarne izdelke.

Pred nami so božični prazniki. Želimo vam, da jih preživite mirno in da ostanete zdravi, v počitniških dneh pa si naberite moči za nove izzive.     

16. TEDEN: 14. do 18. december 2020

Vse kaže, da se do konca koledarskega leta še ne bomo vrnili v šolo. Teče že šesti oziroma sedmi teden šolanja na daljavo. V tem tednu poleg pouka lahko omenimo naravoslovne, tehniške in športne dneve. Pa poglejmo po vrsti, kaj smo počeli. 

V ponedeljek, 14. decembra, so imeli osmošolci naravoslovni dan na temo globalnega segrevanja, učenci 1., 2. in 3. razreda podružnice Mekinje pa so imeli športni dan, v okviru katerega so se ukvarjali s prilagojenimi zimskimi športi.

V sredo, 16. decembra, so imeli učenci 1. in 2. razreda podružnice Vranja Peč ter učenci 1. in 3. razreda Nevlje športni dan, učenci 4. b pa so v okviru tehniškega dne spoznavali, da se lastnostni snovi spreminjajo.

V četrtek, 17. decembra, so imeli tehniški dan na temo spreminjanja lastnosti snovi še učenci 4. a, učenci kombiniranega oddelka 3. in 5. razreda podružnice Vranja Peč pa so imeli športni dan. 

Petek, 18. december, je bil prepleten s športnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi. Vsi učenci podružnice Tunjice in učenci 4. in 5. razreda podružnice Nevlje so imeli športni dan, prvošolci in tretješolci matične šole ter učenci 5. a pa so na delavnici v okviru tehniškega dne pripravljali božično-novoletne okraske.       

15. TEDEN: 7. do 11. december 2020

Za nami je že pet oziroma šest tednov pouka na daljavo. Vstopili smo v praznični december, ki pa je letos zagotovo drugačen. Kljub vsemu je v avli šole že postavljena lepo okrašena novoletna jelka. Prav v povezavi z okraševanjem pa v tem tednu omenjamo tehniški dan, ki so ga izvedli kar v šestnajstih oddelkih. Učenci so v sredo, 9., ali v četrtek, 10. decembra, izdelovali božično-novoletne okraske. Ustvarjalni so bili vsi učenci podružnic Nevlje in Tunjice, učenci od 1. do 4. razreda podružnice Mekinje in drugošolci matične šole. Tretješolci matične šole in učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda podružnice Vranja Peč pa so imeli v četrtek, 10., ali v petek, 11. decembra, športni dan.     

14. TEDEN: 30. november do 4. december 2020

V četrtem / petem tednu šolanja na daljavo omenjamo skupne dneve dejavnosti, ki so jih izvedli na vseh štirih podružnicah, en dan dejavnosti pa so imeli tudi učenci na matični šoli. 

V ponedeljek, 30. novembra, so imeli učenci kombiniranega oddelka 3. in 5. razreda podružnice Vranje Peč tehniški dan. V torek, 1. decembra, so učenci mekinjske podružnice v okviru športnega dne razvijali gibalne sposobnosti. V sredo in četrtek je naše kraje pobelil sneg, tako da so učenci uživali v zimskih radostih, saj je sneg med drugim ponujal veliko možnosti za zimsko kiparjenje. Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda podružnice Vranja Peč so v okviru tehniškega dne okraševali smrečico, vsi učenci podružnice Tunjice pa so si v okviru kulturnega dne ogledali predstavo.

V četrtek, 3. decembra, na 220. rojstni dan Franceta Prešerna, so imeli vsi učenci podružnice Nevlje kulturni dan in ogledali so si lutkovno predstavo. Tudi petošolci matične šole so imeli kulturni dan z naslovom Filmska vzgoja. Drugošolci matične šole so ta dan odšli na orientacijski pohod, prvošolci matične šole pa so se v okviru športnega dne igrali igre na snegu. 

V petek, 4. decembra, so sedmošolci v okviru kulturnega dne spoznavali religije in kulture. Ta dan je bila objavljena tudi okrožnica o podaljšanju ukrepov, saj se epidemiološka slika žal še vedno ne izboljšuje. Šolanje na daljavo bo torej potekalo še do nadaljnjega.       

13. TEDEN: 23. do 27. november 2020

Že več kot mesec dni so učenci doma, šolanje pa na daljavo poteka že tri oziroma štiri tedne. V tem tednu so imeli učenci poleg pouka precej dni dejavnosti na daljavo, od športnih, naravoslovnih do kulturnih. Pa poglejmo, kaj vse smo počeli.

V torek, 24. novembra, so imeli šestošolci naravoslovni dan na temo gozda, petošolci matične šole pa športni dan s športnimi igrami. 

V sredo, 25. novembra, so imeli neveljski prvošolci športni dan, v okviru katerega so odšli na pohod, učenci kombiniranega oddelka tretješolcev in petošolcev z Vranje Peči pa so se igrali športne igre. 

V četrtek, 26. novembra, so neveljski drugošolci in tretješolci v okviru športnega dne odšli na pohod, vranjepeški prvošolci in drugošolci pa so si v okviru kulturnega dne ogledali lutkovno predstavo.

Petek, 27. november, pa je bil dan z največ dejavnostmi. Šestošolci so imeli tehniški dan na temo recikliranja, vsi učenci podružnice Tunjice so imeli športni dan na temo orientacije, vsi učenci podružnice Mekinje so si v okviru kulturnega dne ogledali lutkovno predstavo, neveljski četrtošolci in petošolci so v okviru športnega dne odšli na pohod, tretješolci matične šole so se v okviru kulturnega dne igrali s Sapramiško, drugošolci matične šole so imeli kulturni dan, v okviru katerega so spoznavali pravljico z naslovom Zelišča male čarovnice, prvošolci matične šole pa so ta dan izvajali različne vrste gibanja.

Za konec pa sporočamo še zgodovinsko novico. V sredo, 25. novembra, je preko video povezave potekala seja občinskega sveta Občine Kamnik, ki sta se je udeležila ravnatelj šole in predsednica sveta staršev. Ena izmed točk seje je bila tudi predstavitev in potrditev investicijske dokumentacije – investicijski program z naslovom IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA KAMNIK S ŠPORTNO DVORANO IN ZUNANJO UREDITVIJO – PRVA FAZA. Ker so svetniki in svetnice to točko potrdili, smo vsem našim deležnikom preko spletne strani lahko sporočili izredno novico z naslovom Gradili bomo novo šolo. Največja zahvala za dolgoletno vztrajnost in iskanje možnosti za uresničitev tega projekta gre vsem predsednikom sveta šole in sveta staršev, v prvi vrsti pa ravnatelju Rafku Lahu, ki je vsa ta leta verjel, vztrajal in upal, da bo Kamnik vendarle dobil novo šolo. Zahvala in čestitke še enkrat vsem za trud, seveda pa vsi nestrpno čakamo, da čimprej zagledamo gradbene stroje na našem šolskem vrtu.

12. TEDEN: 16. do 20. november 2020

Za učence predmetne stopnje so že trije tedni šolanja na daljavo, za učenci razredne pa dva. V tem tednu omenjamo dve pomembni dejavnosti, in sicer Albrehtov dan ter Dan slovenske hrane. Pa poglejmo po vrsti.

V torek, 17. novembra, bi svoj 131. rojstni dan praznoval Fran Albreht. Zaradi situacije smo se odločili, da bomo praznovali na daljavo. V tednu pred tem smo zato iz šolske knjižnice učencem ponudili sodelovanje na likovnem, literarnem ali fotografskem izzivu. Vsi prispevki bodo predstavljali darila za našega slavljenca. Prejeli smo 60 prispevkov učencev, ki so risali, pisali pesmi, razmišljali o šolanju na daljavo, sestavljali svoje pravljice in fotografirali prelepo jesensko naravo. Knjižničarka Tadeja je vse prispevke oblikovala v publikacijo, ki je objavljena na šolski spletni strani.

Drugi večji dogodek, ki se je tudi zgodil na daljavo, pa je bila obeležitev Dneva slovenske hrane. Praznik, ki ga sicer praznujemo 16. novembra, smo obeležili v petek, 20. novembra, s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Gre za spodbujanje uživanja lokalno pridelane hrane. Zajtrk je namreč sestavljen iz naslednjih sestavin: kruh, maslo, med, mleko, jabolko. Še enkrat dober tek vsem!

V tem tednu omenjamo še športni dan, ki so ga izvedli tretješolci matične šole, in sicer so se igrali zabavne igre. 

Za konec pa še dokaz, da znanje “premaguje” koronavirus. V soboto, 21. novembra, je namreč v spletni izvedbi potekalo državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki so se ga udeležili trije učenci naše šole, ki so bili najboljši na šolskem tekmovanju.  

11. TEDEN: 9. do 13. november 2020

S tem tednom se je izobraževanje za vse učence preselilo na splet oziroma je potekalo na daljavo. Poleg pouka v tem tednu omenjamo eno dodatno aktivnost, ki so jo izvedli tretješolci. Učenci 3. razreda podružnic Vranja Peč in Nevlje ter obeh oddelkov matične šole so imeli v petek, 13. novembra, tehniški oz. naravoslovni dan z naslovom Moja kmetija.  

Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije v državi smo bili v petek, 13. novembra, obveščeni, da je vlada RS Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja. To pomeni, da se bo vzgojno – izobraževalno delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje.   

10. TEDEN: 2. do 6. november 2020

Minil je teden “podaljšanih” jesenskih počitnic. V četrtek, 5. 11. 2020,  smo prejeli okrožnico šolskega ministrstva s sklepom ministrice, da se izobraževanje za vse učence z naslednjim tednom seli na daljavo. V veljavo je tako stopil model D. V tem tednu smo še nekaj družin z otroki iz razredne stopnje opremili s prenosnimi računalniki in tablicami. 

9. TEDEN: 26. do 30. oktober 2020

Za nami so jesenske počitnice. Zaradi precejšnjega poslabšanja epidemiološke slike v državi smo bili v petek, 30. oktobra, v okrožnici ministrstva za šolstvo obveščeni, da je ministrica s posebnim sklepom podaljšala jesenske počitnice za en teden. Vsi učenci in učitelji bodo tako v naslednjem tednu ostali doma. V imenu kriznega tima je informacijo za spletno stran pripravil ravnatelj šole, ki je skupaj s člani tima zbral tudi nekaj predlogov za kvalitetno preživljanje prostega časa.

8. TEDEN: 19. do 23. oktober 2020 

Kot smo zapisali že prejšnji teden, je zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi ministrica za šolstvo izdala sklep, da se v tem tednu za učence predmetne stopnje šolanje izvaja na daljavo.  

Že pred začetkom novega šolskega leta so bili predstavljeni različni modeli, po katerih bo glede na epidemiološko sliko v državi potekal pouk. Takrat je bilo s strani resornega ministrstva in zavoda tudi svetovano, naj v primeru šolanja na daljavo šole uporabljajo enotno platformo. Naša šola se je na to zelo dobro pripravila. Za komunikacijo in izvedbo pouka uporabljamo Microsoftova orodja (Office 365 in videokonferenčni sistem Teams). Učenci so zato v septembru in oktobru prejeli vstopne podatke, se v sistem prijavili in ga v nekaterih primerih uporabljali pri opravljanju domačih nalog in preverjanju znanja. Z uporabo orodij naj ne bi imeli težav, vseeno pa smo učencem, ki doma nimajo IKT opreme, le-to izposodili.  

V tem tednu so torej predmetni učitelji in učenci od 6. do 9. razreda ostali doma, v šoli pa so bili učenci razredne stopnje na podružnicah, matični šoli in na Šutni. Na daljavo so se šolali tudi učenci oddelka iz Tunjic, ki so bili v karanteni zaradi pozitivnega primera na Covid-19 v njihovem oddelku.   

Kaj so torej počeli učenci razredne stopnje v tednu pred jesenskimi počitnicami? 

Drugošolci matične šole so v ponedeljek, 19. oktobra, izvedli naravoslovni dan na temo spoznavanja gozda. Neveljski tretješolci so imeli v torek, 20. oktobra, tehniški dan z naslovom Vozila. Ta dan so imeli mekinjski tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 21. oktobra, so mekinjski četrtošolci v okviru naravoslovnega dne spoznavali, kako se spreminjajo lastnostni snovi, učenci 4. b pa so se na naravoslovnem dnevu pogovarjali o iglavcih in listavcih. V četrtek, 22. oktobra, so drugošolci matične šole izvedli projekt Korak k sončku na temo slepote. Slepota je bila učencem približana preko zgodbe in različnih pripomočkov ter dejavnosti za slepe.  

Pred nami so jesenske počitnice, ki nam spet odpirajo neskončno vprašanj. Nihče namreč ne ve, kako bo potekalo šolanje v nadaljevanju, zato bomo v naslednjem tednu spremljali obvestila in okrožnice šolskega ministrstva. Kljub negotovi situaciji želimo, da v čim večji meri ostanemo zdravi. Izkoristimo lepe dni za gibanje in sprehod v naravi, seveda ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.         

7. TEDEN: 12. do 16. oktober 2020

V ponedeljek, 12. oktobra, so imeli učenci 4. a razreda naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali lastnosti iglavcev in listavcev.

V torek, 13. oktobra, so bili na učenci 3. b na zdravniškem pregledu.

Smo na polovici oktobra in epidemiološka slika v državi se žal zelo poslabšuje. V četrtek, 15. oktobra, smo prejeli okrožnico resornega ministrstva, da se z naslednjim tednom pouk za učence predmetne stopnje izvaja na daljavo. V šoli ostajajo učenci razredne stopnje.

V petek, 16. oktobra, so imeli zdravniški pregled drugošolci iz Tunjic in z Vranje Peči, na šoli pa je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.    

6. TEDEN: 5. do 9. oktober 2020

Prvi teden oktobra je teden otroka. Letošnja tema je Odgovor je pogovor. Teden otroka je bil letos povezan s praznovanjem 30-letnice TOM telefona. Tudi letos smo na šoli izvedli veliko aktivnosti v povezavi s tednom otroka. Podrobne dejavnosti nekaterih oddelkov vam predstavimo v nadaljevanju.

V ponedeljek, 5. oktobra, na svetovni dan učiteljev, so potekale prve skupne pogovorne ure v tem šolskem letu. Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa, ko starši ne vstopajo v šolo, so potekale po telefonu, v nadaljnjih mesecih pa bodo poleg telefonskega načina potekale tudi videokonferenčno.

V torek, 6. oktobra, so imeli učenci 3. razreda podružnice Mekinje tehniški dan z naslovom Mačji dan. Ta dan so imeli učenci 3. a razreda zdravniški pregled v ZD Kamnik.

V sredo, 7. oktobra, je pouk za kar pet oddelkov naše šole potekal v obliki tehniškega dne. Vsi učenci podružnice Vranja Peč so izvedli delavnico jesenskega ustvarjanja, učenci 1. a, 1. razreda Mekinje in 1. razreda Nevlje pa so ta dan izdelali otroško igračo.

V četrtek, 8. oktobra, so imeli vsi učenci šole kulturni dan Bonton. Dan je potekal v obliki pogovora in delavnic na temo spoštovanja, vključenosti, sprejemanja drugačnosti.

V petek, 9. oktobra, so imeli učenci 2. razreda Mekinje zdravniški pregled v ZD Kamnik, učenci 1. b pa so izvedli delavnico ob tednu otroka.

Za konec omenjamo še ostale aktivnosti ob tednu otroka. O tem so kratek zapis pripravili tudi učenci podružnice Mekinje, ki so se vse dni tedna posvečali različnim dejavnostim pod sloganom »na razdalji, a povezani«. Zapis je objavljen na šolski spletni strani na povezavi

Vsaj eno dejavnost dnevno so letošnji temi tedna otroka namenili naši prvošolci. Nekaj smo jih že omenili, dodajamo pa še naslednje: predstavitev letošnje teme, poslušanje poslanice, rajalne igre pri uri športa, ogled kamišibaj predstave o črnem in belem mucku v izvedbi učiteljice Mete Kregar, dejavnosti na temo drugačnosti, ogled risanke Zeleni severni medved Egon in bralni odmor. Vsi pa so v tem tednu izvedli tudi dejavnosti projekta Korak k Sončku, v okviru katerega so spoznavali različnost med nami. Prebrali so zgodbo Drugačen in preko iger spoznavali telesne oviranosti.

5. TEDEN: 28. september do 2. oktober 2020

Za nami je že prvi mesec pouka v tem šolskem letu. Oktober nam še vedno ponuja lepo vreme. V tem tednu omenjamo športne in naravoslovne aktivnosti.

V torek, 29. septembra, so se petošolci podružnice Tunjice preizkušali v kolesarskem poligonu.

V sredo, 30. septembra, se je nekaj učencev udeležilo šolskega državnega prvenstva v kolesarstvu. Ta dan so imeli učenci 7. razreda naravoslovni dan na temo odnosov. Naravoslovni dan so imeli tudi četrtošolci matične šole.

V četrtek, 1. oktobra, so si prvošolci matične šole v prostorih občine Kamnik ogledali razstavo Veronika nekoč in danes. Sprejel jih je tudi župan občine in jim razkazal nekatere prostore v stavbi. Več si lahko preberete v naslednji novici.

V petek, 2. oktobra, so imeli učenci 9. b zdravniški pregled v ZD Kamnik.

4. TEDEN: 21. do 25. september 2020

V tem tednu sta bila poleg pouka pomembna le dva dogodka. V četrtek, 24. septembra, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja logike, v petek, 25. septembra, pa so imeli devetošolci dan jezikov, na katerem so v različnih delavnicah spoznavali tuje kulture in jezike, ki jih govorijo nekateri učenci in učitelji naše šole.   

3. TEDEN: 14. do 18. september 2020

Tudi teden, ki je za nami, je bil športno obarvan. Športnim dejavnostnim pa lahko priključimo še nekaj kulturnih drobtinic.

V torek, 15. septembra, so na jesenski pohod odšli vsi učenci podružnice Mekinje in oba oddelka tretješolcev matične šole.

V sredo, 16. septembra, so imeli šestošolci v okviru športnega dne pohod v sredogorje, učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev pa so tudi ta teden odšli rolat.

V četrtek, 17. septembra, so imeli športni dan z jesenskim pohodom vsi učenci podružnice Tunjice in oba oddelka drugošolcev matične šole. Četrtek pa je bil tudi kulturno obarvan, saj smo praznovali dan zlatih knjig in začetek jubilejne 60. sezone gibanja Bralna značka. Vsi prvošolci so v dar prejeli knjigo Slavka Preglja Smejalnik in cvililna zavora. Zvečer pa so imeli učenci, ki obiskujejo izbirni predmet filmska vzgoja, filmski večer, na katerem so si ogledali film z naslovom Novi mulc.

V petek, 18. septembra, so imeli osmošolci športni dan s pohodom v sredogorje, šestošolci so imeli naravoslovni dan na temo kamnin, nekaj učencev pa se je udeležilo državnega prvenstva v plavanju.

2. TEDEN: 7. do 11. september 2020

Za nami je drugi teden pouka v tem šolskem letu, ki je bil glede na aktivnosti športno aktiven. Mnogi oddelki so ga namreč zaradi lepega vremena lahko izkoristili za športne dneve. Na jesenski pohod so učenci odšli v sredo, 9., ali četrtek, 10. septembra. V sredo so bili aktivni učenci obeh oddelkov četrtošolcev in prvošolcev matične šole ter vsi učenci podružnice Nevlje. Poleg tega so ta dan učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev odšli rolat. V četrtek pa so na pohod odšli učenci podružnice Vranja Peč in oba oddelka petošolcev matične šole. Poleg tega pa so učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev ta dan kolesarili.

1. TEDEN: 1. do 4. september 2020

Poletnih počitnic je konec in v torek, 1. septembra 2020, je šolski prag prvič prestopilo petindevetdeset prvošolcev. Zaradi koronavirusa Covid-19 se je šolsko leto začelo po modelu B, kar je pomenilo, da so s poukom začeli vsi učenci, vendar z upoštevanjem smernic in priporočil NIJZ. Priporočila se nanašajo na upoštevanje medosebne razdalje, nošenje zaščitnih mask, umivanje in razkuževanje rok. Prvošolce so zato zunaj sprejele učiteljice prvega razreda, jih pospremile do razredov na matični šoli in podružnicah, kjer so zanje pripravile kratke delavnice. Ker starši ne vstopajo v šolo, so jih lahko pospremili le do vrat. Naj omenimo še eno spremembo. Zaradi prostorske stiske na matični šoli bodo imeli učenci 5. a in 5. b letos pouk na novi lokaciji, in sicer v župnišču na Šutni.

V prvem tednu pouka so si vsi učenci izposodili učbenike iz učbeniškega sklada. Omenjamo pa tudi že prve aktivnosti, in sicer so učitelji skupaj z učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev lepo sončno vreme v sredo, 2., in četrtek, 3. septembra, izkoristili za kolesarjenje in rolanje.

Vsem želimo prijeten začetek šolskega leta, mirno nadaljevanje in uspešen zaključek.