Šolska kronika

Dogodki na šoli preteklih let

Dogodki na šoli 2020/2021

Kratek pregled tedenskega dogajanja v šolskem letu 2020/2021

13. TEDEN: 23. do 27. november 2020

Že več kot mesec dni so učenci doma, šolanje pa na daljavo poteka že tri oziroma štiri tedne. V tem tednu so imeli učenci poleg pouka precej dni dejavnosti na daljavo, od športnih, naravoslovnih do kulturnih. Pa poglejmo, kaj vse smo počeli.

V torek, 24. novembra, so imeli šestošolci naravoslovni dan na temo gozda, petošolci matične šole pa športni dan s športnimi igrami. 

V sredo, 25. novembra, so imeli neveljski prvošolci športni dan, v okviru katerega so odšli na pohod, učenci kombiniranega oddelka tretješolcev in petošolcev z Vranje Peči pa so se igrali športne igre. 

V četrtek, 26. novembra, so neveljski drugošolci in tretješolci v okviru športnega dne odšli na pohod, vranjepeški prvošolci in drugošolci pa so si v okviru kulturnega dne ogledali lutkovno predstavo.

Petek, 27. november, pa je bil dan z največ dejavnostmi. Šestošolci so imeli tehniški dan na temo recikliranja, vsi učenci podružnice Tunjice so imeli športni dan na temo orientacije, vsi učenci podružnice Mekinje so si v okviru kulturnega dne ogledali lutkovno predstavo, neveljski četrtošolci in petošolci so v okviru športnega dne odšli na pohod, tretješolci matične šole so se v okviru kulturnega dne igrali s Sapramiško, drugošolci matične šole so imeli kulturni dan, v okviru katerega so spoznavali pravljico z naslovom Zelišča male čarovnice, prvošolci matične šole pa so ta dan izvajali različne vrste gibanja.

Za konec pa sporočamo še zgodovinsko novico. V sredo, 25. novembra, je preko video povezave potekala seja občinskega sveta Občine Kamnik, ki sta se je udeležila ravnatelj šole in predsednica sveta staršev. Ena izmed točk seje je bila tudi predstavitev in potrditev investicijske dokumentacije – investicijski program z naslovom IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA KAMNIK S ŠPORTNO DVORANO IN ZUNANJO UREDITVIJO – PRVA FAZA. Ker so svetniki in svetnice to točko potrdili, smo vsem našim deležnikom preko spletne strani lahko sporočili izredno novico z naslovom Gradili bomo novo šolo. Največja zahvala za dolgoletno vztrajnost in iskanje možnosti za uresničitev tega projekta gre vsem predsednikom sveta šole in sveta staršev, v prvi vrsti pa ravnatelju Rafku Lahu, ki je vsa ta leta verjel, vztrajal in upal, da bo Kamnik vendarle dobil novo šolo. Zahvala in čestitke še enkrat vsem za trud, seveda pa vsi nestrpno čakamo, da čimprej zagledamo gradbene stroje na našem šolskem vrtu.

12. TEDEN: 16. do 20. november 2020

Za učence predmetne stopnje so že trije tedni šolanja na daljavo, za učenci razredne pa dva. V tem tednu omenjamo dve pomembni dejavnosti, in sicer Albrehtov dan ter Dan slovenske hrane. Pa poglejmo po vrsti.

V torek, 17. novembra, bi svoj 131. rojstni dan praznoval Fran Albreht. Zaradi situacije smo se odločili, da bomo praznovali na daljavo. V tednu pred tem smo zato iz šolske knjižnice učencem ponudili sodelovanje na likovnem, literarnem ali fotografskem izzivu. Vsi prispevki bodo predstavljali darila za našega slavljenca. Prejeli smo 60 prispevkov učencev, ki so risali, pisali pesmi, razmišljali o šolanju na daljavo, sestavljali svoje pravljice in fotografirali prelepo jesensko naravo. Knjižničarka Tadeja je vse prispevke oblikovala v publikacijo, ki je objavljena na šolski spletni strani.

Drugi večji dogodek, ki se je tudi zgodil na daljavo, pa je bila obeležitev Dneva slovenske hrane. Praznik, ki ga sicer praznujemo 16. novembra, smo obeležili v petek, 20. novembra, s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Gre za spodbujanje uživanja lokalno pridelane hrane. Zajtrk je namreč sestavljen iz naslednjih sestavin: kruh, maslo, med, mleko, jabolko. Še enkrat dober tek vsem!

V tem tednu omenjamo še športni dan, ki so ga izvedli tretješolci matične šole, in sicer so se igrali zabavne igre. 

Za konec pa še dokaz, da znanje “premaguje” koronavirus. V soboto, 21. novembra, je namreč v spletni izvedbi potekalo državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki so se ga udeležili trije učenci naše šole, ki so bili najboljši na šolskem tekmovanju.  

11. TEDEN: 9. do 13. november 2020

S tem tednom se je izobraževanje za vse učence preselilo na splet oziroma je potekalo na daljavo. Poleg pouka v tem tednu omenjamo eno dodatno aktivnost, ki so jo izvedli tretješolci. Učenci 3. razreda podružnic Vranja Peč in Nevlje ter obeh oddelkov matične šole so imeli v petek, 13. novembra, tehniški oz. naravoslovni dan z naslovom Moja kmetija.  

Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije v državi smo bili v petek, 13. novembra, obveščeni, da je vlada RS Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja. To pomeni, da se bo vzgojno – izobraževalno delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje.   

10. TEDEN: 2. do 6. november 2020

Minil je teden “podaljšanih” jesenskih počitnic. V četrtek, 5. 11. 2020,  smo prejeli okrožnico šolskega ministrstva s sklepom ministrice, da se izobraževanje za vse učence z naslednjim tednom seli na daljavo. V veljavo je tako stopil model D. V tem tednu smo še nekaj družin z otroki iz razredne stopnje opremili s prenosnimi računalniki in tablicami. 

9. TEDEN: 26. do 30. oktober 2020

Za nami so jesenske počitnice. Zaradi precejšnjega poslabšanja epidemiološke slike v državi smo bili v petek, 30. oktobra, v okrožnici ministrstva za šolstvo obveščeni, da je ministrica s posebnim sklepom podaljšala jesenske počitnice za en teden. Vsi učenci in učitelji bodo tako v naslednjem tednu ostali doma. V imenu kriznega tima je informacijo za spletno stran pripravil ravnatelj šole, ki je skupaj s člani tima zbral tudi nekaj predlogov za kvalitetno preživljanje prostega časa.

8. TEDEN: 19. do 23. oktober 2020 

Kot smo zapisali že prejšnji teden, je zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi ministrica za šolstvo izdala sklep, da se v tem tednu za učence predmetne stopnje šolanje izvaja na daljavo.  

Že pred začetkom novega šolskega leta so bili predstavljeni različni modeli, po katerih bo glede na epidemiološko sliko v državi potekal pouk. Takrat je bilo s strani resornega ministrstva in zavoda tudi svetovano, naj v primeru šolanja na daljavo šole uporabljajo enotno platformo. Naša šola se je na to zelo dobro pripravila. Za komunikacijo in izvedbo pouka uporabljamo Microsoftova orodja (Office 365 in videokonferenčni sistem Teams). Učenci so zato v septembru in oktobru prejeli vstopne podatke, se v sistem prijavili in ga v nekaterih primerih uporabljali pri opravljanju domačih nalog in preverjanju znanja. Z uporabo orodij naj ne bi imeli težav, vseeno pa smo učencem, ki doma nimajo IKT opreme, le-to izposodili.  

V tem tednu so torej predmetni učitelji in učenci od 6. do 9. razreda ostali doma, v šoli pa so bili učenci razredne stopnje na podružnicah, matični šoli in na Šutni. Na daljavo so se šolali tudi učenci oddelka iz Tunjic, ki so bili v karanteni zaradi pozitivnega primera na Covid-19 v njihovem oddelku.   

Kaj so torej počeli učenci razredne stopnje v tednu pred jesenskimi počitnicami? 

Drugošolci matične šole so v ponedeljek, 19. oktobra, izvedli naravoslovni dan na temo spoznavanja gozda. Neveljski tretješolci so imeli v torek, 20. oktobra, tehniški dan z naslovom Vozila. Ta dan so imeli mekinjski tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 21. oktobra, so mekinjski četrtošolci v okviru naravoslovnega dne spoznavali, kako se spreminjajo lastnostni snovi, učenci 4. b pa so se na naravoslovnem dnevu pogovarjali o iglavcih in listavcih. V četrtek, 22. oktobra, so drugošolci matične šole izvedli projekt Korak k sončku na temo slepote. Slepota je bila učencem približana preko zgodbe in različnih pripomočkov ter dejavnosti za slepe.  

Pred nami so jesenske počitnice, ki nam spet odpirajo neskončno vprašanj. Nihče namreč ne ve, kako bo potekalo šolanje v nadaljevanju, zato bomo v naslednjem tednu spremljali obvestila in okrožnice šolskega ministrstva. Kljub negotovi situaciji želimo, da v čim večji meri ostanemo zdravi. Izkoristimo lepe dni za gibanje in sprehod v naravi, seveda ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.         

7. TEDEN: 12. do 16. oktober 2020

V ponedeljek, 12. oktobra, so imeli učenci 4. a razreda naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali lastnosti iglavcev in listavcev.

V torek, 13. oktobra, so bili na učenci 3. b na zdravniškem pregledu.

Smo na polovici oktobra in epidemiološka slika v državi se žal zelo poslabšuje. V četrtek, 15. oktobra, smo prejeli okrožnico resornega ministrstva, da se z naslednjim tednom pouk za učence predmetne stopnje izvaja na daljavo. V šoli ostajajo učenci razredne stopnje.

V petek, 16. oktobra, so imeli zdravniški pregled drugošolci iz Tunjic in z Vranje Peči, na šoli pa je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.    

6. TEDEN: 5. do 9. oktober 2020

Prvi teden oktobra je teden otroka. Letošnja tema je Odgovor je pogovor. Teden otroka je bil letos povezan s praznovanjem 30-letnice TOM telefona. Tudi letos smo na šoli izvedli veliko aktivnosti v povezavi s tednom otroka. Podrobne dejavnosti nekaterih oddelkov vam predstavimo v nadaljevanju.

V ponedeljek, 5. oktobra, na svetovni dan učiteljev, so potekale prve skupne pogovorne ure v tem šolskem letu. Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa, ko starši ne vstopajo v šolo, so potekale po telefonu, v nadaljnjih mesecih pa bodo poleg telefonskega načina potekale tudi videokonferenčno.

V torek, 6. oktobra, so imeli učenci 3. razreda podružnice Mekinje tehniški dan z naslovom Mačji dan. Ta dan so imeli učenci 3. a razreda zdravniški pregled v ZD Kamnik.

V sredo, 7. oktobra, je pouk za kar pet oddelkov naše šole potekal v obliki tehniškega dne. Vsi učenci podružnice Vranja Peč so izvedli delavnico jesenskega ustvarjanja, učenci 1. a, 1. razreda Mekinje in 1. razreda Nevlje pa so ta dan izdelali otroško igračo.

V četrtek, 8. oktobra, so imeli vsi učenci šole kulturni dan Bonton. Dan je potekal v obliki pogovora in delavnic na temo spoštovanja, vključenosti, sprejemanja drugačnosti.

V petek, 9. oktobra, so imeli učenci 2. razreda Mekinje zdravniški pregled v ZD Kamnik, učenci 1. b pa so izvedli delavnico ob tednu otroka.

Za konec omenjamo še ostale aktivnosti ob tednu otroka. O tem so kratek zapis pripravili tudi učenci podružnice Mekinje, ki so se vse dni tedna posvečali različnim dejavnostim pod sloganom »na razdalji, a povezani«. Zapis je objavljen na šolski spletni strani na povezavi

Vsaj eno dejavnost dnevno so letošnji temi tedna otroka namenili naši prvošolci. Nekaj smo jih že omenili, dodajamo pa še naslednje: predstavitev letošnje teme, poslušanje poslanice, rajalne igre pri uri športa, ogled kamišibaj predstave o črnem in belem mucku v izvedbi učiteljice Mete Kregar, dejavnosti na temo drugačnosti, ogled risanke Zeleni severni medved Egon in bralni odmor. Vsi pa so v tem tednu izvedli tudi dejavnosti projekta Korak k Sončku, v okviru katerega so spoznavali različnost med nami. Prebrali so zgodbo Drugačen in preko iger spoznavali telesne oviranosti.

5. TEDEN: 28. september do 2. oktober 2020

Za nami je že prvi mesec pouka v tem šolskem letu. Oktober nam še vedno ponuja lepo vreme. V tem tednu omenjamo športne in naravoslovne aktivnosti.

V torek, 29. septembra, so se petošolci podružnice Tunjice preizkušali v kolesarskem poligonu.

V sredo, 30. septembra, se je nekaj učencev udeležilo šolskega državnega prvenstva v kolesarstvu. Ta dan so imeli učenci 7. razreda naravoslovni dan na temo odnosov. Naravoslovni dan so imeli tudi četrtošolci matične šole.

V četrtek, 1. oktobra, so si prvošolci matične šole v prostorih občine Kamnik ogledali razstavo Veronika nekoč in danes. Sprejel jih je tudi župan občine in jim razkazal nekatere prostore v stavbi. Več si lahko preberete v naslednji novici.

V petek, 2. oktobra, so imeli učenci 9. b zdravniški pregled v ZD Kamnik.

4. TEDEN: 21. do 25. september 2020

V tem tednu sta bila poleg pouka pomembna le dva dogodka. V četrtek, 24. septembra, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja logike, v petek, 25. septembra, pa so imeli devetošolci dan jezikov, na katerem so v različnih delavnicah spoznavali tuje kulture in jezike, ki jih govorijo nekateri učenci in učitelji naše šole.   

3. TEDEN: 14. do 18. september 2020

Tudi teden, ki je za nami, je bil športno obarvan. Športnim dejavnostnim pa lahko priključimo še nekaj kulturnih drobtinic.

V torek, 15. septembra, so na jesenski pohod odšli vsi učenci podružnice Mekinje in oba oddelka tretješolcev matične šole.

V sredo, 16. septembra, so imeli šestošolci v okviru športnega dne pohod v sredogorje, učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev pa so tudi ta teden odšli rolat.

V četrtek, 17. septembra, so imeli športni dan z jesenskim pohodom vsi učenci podružnice Tunjice in oba oddelka drugošolcev matične šole. Četrtek pa je bil tudi kulturno obarvan, saj smo praznovali dan zlatih knjig in začetek jubilejne 60. sezone gibanja Bralna značka. Vsi prvošolci so v dar prejeli knjigo Slavka Preglja Smejalnik in cvililna zavora. Zvečer pa so imeli učenci, ki obiskujejo izbirni predmet filmska vzgoja, filmski večer, na katerem so si ogledali film z naslovom Novi mulc.

V petek, 18. septembra, so imeli osmošolci športni dan s pohodom v sredogorje, šestošolci so imeli naravoslovni dan na temo kamnin, nekaj učencev pa se je udeležilo državnega prvenstva v plavanju.

2. TEDEN: 7. do 11. september 2020

Za nami je drugi teden pouka v tem šolskem letu, ki je bil glede na aktivnosti športno aktiven. Mnogi oddelki so ga namreč zaradi lepega vremena lahko izkoristili za športne dneve. Na jesenski pohod so učenci odšli v sredo, 9., ali četrtek, 10. septembra. V sredo so bili aktivni učenci obeh oddelkov četrtošolcev in prvošolcev matične šole ter vsi učenci podružnice Nevlje. Poleg tega so ta dan učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev odšli rolat. V četrtek pa so na pohod odšli učenci podružnice Vranja Peč in oba oddelka petošolcev matične šole. Poleg tega pa so učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev ta dan kolesarili.

1. TEDEN: 1. do 4. september 2020

Poletnih počitnic je konec in v torek, 1. septembra 2020, je šolski prag prvič prestopilo petindevetdeset prvošolcev. Zaradi koronavirusa Covid-19 se je šolsko leto začelo po modelu B, kar je pomenilo, da so s poukom začeli vsi učenci, vendar z upoštevanjem smernic in priporočil NIJZ. Priporočila se nanašajo na upoštevanje medosebne razdalje, nošenje zaščitnih mask, umivanje in razkuževanje rok. Prvošolce so zato zunaj sprejele učiteljice prvega razreda, jih pospremile do razredov na matični šoli in podružnicah, kjer so zanje pripravile kratke delavnice. Ker starši ne vstopajo v šolo, so jih lahko pospremili le do vrat. Naj omenimo še eno spremembo. Zaradi prostorske stiske na matični šoli bodo imeli učenci 5. a in 5. b letos pouk na novi lokaciji, in sicer v župnišču na Šutni.

V prvem tednu pouka so si vsi učenci izposodili učbenike iz učbeniškega sklada. Omenjamo pa tudi že prve aktivnosti, in sicer so učitelji skupaj z učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev lepo sončno vreme v sredo, 2., in četrtek, 3. septembra, izkoristili za kolesarjenje in rolanje.

Vsem želimo prijeten začetek šolskega leta, mirno nadaljevanje in uspešen zaključek.