Šolska kronika

Dogodki na šoli preteklih let

Dogodki na šoli 2019/2020

Kratek pregled tedenskega dogajanja v šolskem letu 2019/2020

11. TEDEN

11. november 2019 do 15. november 2019

V tem tednu so se začele priprave na praznovanje 130-letnice rojstva Frana Albrehta. Učenci predmetne stopnje so zato pri vseh urah slovenščine ustvarjali literarne in likovne izdelke povezane z Albrehtovim delom. Nekateri so ilustrirali njegove pesmi, drugi so risali stripe Grimmovih pravljic, tretji so pisali svoje pesmi, nekateri celo likovne. Vrhunec priprav pa se je zgodil v petek, 15. novembra, ko smo praznovali prvi Albrehtov dan. Fran Albreht se je namreč rodil 17. novembra in ker je bila letos to nedelja, smo praznovanje razdelili na dva dni. V ponedeljek, 18. novembra, bomo odprli dve razstavi. Več pa v nadaljevanju.

V ponedeljek, 11. novembra, so učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Vzgoja za medije – televizija, obiskali RTV Slovenija in si ogledali snemalne studie ter poklice povezane z delom na televiziji.

V torek, 12. novembra, so imeli tunjiški tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik, učenci 7. b so imeli dve uri pouka Vzgoja za zdravje, ta dan pa je na šoli potekalo tudi šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. V povezavi s torkom pa poročamo še o sejmu srednjih šol. Mogoče se bo tole slišalo malo nenavadno, vendar smo letos ponosni, da se prvič ta sejem ni zgodil na naši šoli. Ta se je namreč za učence treh kamniških osnovnih šol letos prvič odvijal v prostorih Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra, in sicer v torek, 12. novembra 2019. Uspešno sodelovanje svetovalnih delavk treh šol – naše šole, OŠ Stranje in OŠ Marije Vere – je pripeljalo do tega velikega »premika« oziroma dogodka.

V sredo, 13. novembra, sta na šoli potekala dva dneva dejavnosti, in sicer so imeli učenci 4. b tehniški dan z naslovom Segrevanje spremeni snovi, sedmošolci pa kulturni dan na temo religij in kultur. V okviru tega so se sedmošolci udeležili različnih delavnic, in sicer so izbirali med meditacijo, likovno delavnico, delavnico afriške in indijske glasbe ter računalniško delavnico.

V četrtek, 14. novembra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju angleščine za devetošolce.

V petek, 15. novembra, pa smo praznovali Albrehtov dan. Ker je bil to tudi dan slovenske hrane, so imeli vsi učenci prvo uro tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz lokalno pridelanih živil, in sicer iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka. Potem pa so učenci razredne stopnje začeli z ustvarjanjem izdelkov za Albrehtov dan. Učenci so se najprej pogovorili o delu in življenju Frana Albrehta, potem pa so risali, na novo sestavljali pravljice, pesnili pesmi, risali Albrehtov portret in stripe Grimmovih pravljic. Izdelki učencev bodo predstavljeni v naslednjem tednu.

Za zaključek pa poročamo še o tem, da je v soboto, 16. novembra, potekalo tudi državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, ki se ga je udeležilo nekaj naših učencev.        

10. TEDEN

4. november 2019 do 8. november 2019

V tednu po počitnicah je bila glavna aktivnost povezana z ekologijo. Kaj smo počeli, povemo v nadaljevanju.

V ponedeljek, 4. 11., so potekale redne mesečne popoldanske pogovorne ure. V torek, 5. novembra, so imeli učenci 3. razreda iz Nevelj zdravniški pregled v ZD Kamnik. V povezavi z zdravjem omenjamo tudi naslednjo novico. V sredo, 6. novembra, je medicinska sestra izvedla pouk vzgoje za zdravje v 7. c razredu. V petek, 8. novembra, pa so se začele priprave na Start up vikend varovanja okolja, ki se je nadaljeval v soboto, 9. novembra. V petek zgodaj popoldan so si učenci izbirnega predmeta z učiteljico Emo Vidic Judež najprej ogledali zbirni center odpadkov v podjetju Publicus. Popoldan smo si lahko vsi v Kulturnem domu Kamnik ogledali film z okoljevarstveno tematiko Living the change. Sobotne aktivnosti pa so bile usmerjene v ustanovitev podjetja z namenom varovanja okolja. Učenci so v podjetniškem vzdušju iskali ideje in predloge. Upamo, da bo kakšna ideja res padla na plodna tla. Pri vseh aktivnostih so učence vodile učiteljice Ema Vidic Judež, Danica Mati Djuraki, Tina Plahutnik, Sara Zalesnik in Rosana Kleindienst.

9. TEDEN

28. oktober 2019 do 1. november 2019

Za nami so prve počitnice v tem šolskem letu, jesenske počitnice. V počitniškem tednu smo lahko uživali v treh delovnih in dveh prazničnih dnevih. V četrtek, 31. oktobra, na dan reformacije, smo se spomnili avtorja prve slovenske knjige Primoža Trubarja, v petek, 1. novembra, na dan spomina na mrtve, pa svojih najbližjih, ki jih ni več med nami. Zdaj pa gremo z novo energijo novim zmagam, izzivom in novoletnim počitnicam naproti.   

8. TEDEN

21. oktober 2019 do 25. oktober 2019

Zapis tega tedna začenjamo z dogodkom, ki se je zgodil preteklo soboto. V soboto, 19. oktobra so namreč učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Pohajkujemo s Frančkom, izvedli prvo pohajkovanje. Kratek zapis s fotografijami so lahko preberete tukaj.

V tem tednu izpostavljamo naslednje dogodke: v ponedeljek, 21. oktobra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju angleščine za osmošolce. Mekinjski četrtošolci so v okviru tehniškega dne spoznavali, kako segrevanje spreminja snovi. V večernih urah pa so imeli starši vseh tretješolcev v večnamenskem prostoru matične šole roditeljski sestanek na temo branja. Nekaj nasvetov in idej o motivaciji za branje sta jim povedali specialna pedagoginja Danila Hrovat in knjižničarka Tadeja Česen Šink. V torek, 22. oktobra, so imeli mekinjski tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik. Neveljski tretješolci so v sredo, 23. oktobra, izdelovali vozilo na tehniškem dnevu. V četrtek, 24. oktobra, so imeli učenci 6. a tehniški dan z naslovom Recikliranje. V petek, 25. oktobra, zadnji dan pred pričetkom jesenskih počitnic, so imeli devetošolci Trubarjev dan, vsi učenci podružnice Vranja Peč pa so v okviru tehniškega dne ustvarjali na jesenski delavnici.

Naj omenimo še to, da je ta konec tedna v Ljubljani potekal že tradicionalni 24. Ljubljanski maraton, na katerem so v soboto na osnovnošolskih tekih sodelovali tudi naši učenci.     

7. TEDEN

14. oktober 2019 do 18. oktober 2019

Oktober je mesec požarne varnosti, zato smo v preteklem tednu, natančneje v petek, 18. oktobra, na matični šoli izvedli vajo evakuacije. Vsi prisotni učenci in zaposleni smo hitro zapustili stavbo, na vaji pa so sodelovali tudi člani prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Gasilci so pokazali uporabo dvižne lestve s košaro in notranjost oziroma opremo vozila s cisterno. Poleg tega dogodka pa naj v tem tednu omenimo še strokovno ekskurzijo devetošolcev na Kras. Tja so odšli v ponedeljek, 14. oktobra. V torek, 15. oktobra, so imeli učenci 3. b zdravniški pregled v ZD Kamnik, prvošolci matične šole so v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum. Sreda je bila dan za tekmovanje. Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje v znanju biologije, ekipa naših učencev pa se je v Mariboru udeležila finala državnega prvenstva v odbojki na mivki. Fantje so dosegli 4. mesto v državi. Čestitamo!

Za konec pa poročamo še o tem, da se je naša učenka v Švici udeležila evropskega prometnega kolesarskega tekmovanja in skupaj s še tremi učenci dosegla ekipno 15. mesto. Čestitamo! 

6. TEDEN

7. oktober 2019 do 11. oktober 2019

Teden, ki je za nami je bil letošnji Teden otroka z motom »Naše pravice«. V oddelkih razredne stopnje se je v povezavi s tem veliko dogajalo. Prvošolci matične šole so imeli med drugim delavnico, na kateri so izdelovali družabne igre mlinček in labirint.  

Ta teden pa ni zaznamoval le teden otroka, ampak smo v tem tednu želeli pri učencih in učiteljih spodbuditi tudi uporabo bralnih učnih strategij, zato so v vseh oddelkih učitelji v svoj pouk vključili uporabo ene strategije. Navodila in plakate s primeri strategij je pripravila delovna skupina za bralno pismenost.  

V tem tednu pa se je začela tudi dejavnost Skrivni prijatelj. V to aktivnost so vključeni šestošolci, ki si pod skrivnimi imeni pošiljajo pisma, ki jim priložijo pesem, knjižno priporočilo ali voščilo.  

Kaj pa se je poleg vsega naštetega še dogajalo? Šestošolci so v ponedeljek, 7. oktobra, odšli na pohod, in sicer na Kranjsko reber. Učenci 3. a so imeli v torek, 8. oktobra, zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 9. oktobra, so imeli učenci 4. a in 4. b naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali lastnosti iglavcev in listavcev, drugošolci matične šole pa so v okviru športnega dne peš odšli na obisk k sovrstnikom na podružnico Tunjice. V petek, 11. oktobra, so imeli devetošolci dan jezikov. Spoznavali so jezike učencev in učiteljev oziroma gostov, katerih materni jezik ni slovenščina. Letos so bili to arabščina, madžarščina, španščina, francoščina in kot zanimivost tudi naše prekmursko narečje. Gostje, učenci oziroma učitelji so učencem predstavili jezik, državo, pokrajino in zanimivosti. Ta dan je na šoli potekalo tudi šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni.       

5. TEDEN

30. september 2019 do 4. oktober 2019

V tem tednu smo vstopili v mesec oktober, kar pomeni, da je za nami že mesec dni pouka. Za učitelje je bil teden predvsem v znamenju priprav na prvi mednarodni posvet z naslovom Izzivi v šoli, ki smo ga zelo uspešno izvedli v soboto, 5. oktobra 2019, na mednarodni dan učiteljev.

Dogodki učencev pa so bili v tem tednu povezani z več naravoslovnimi in enim športnim dnevom. V torek, 1. oktobra, so imeli četrtošolci matične šole naravoslovni dan na temo izdelave herbarija. V sredo, 2. oktobra, so imeli sedmošolci naravoslovni dan, v okviru katerega so se pogovarjali o medsebojnih odnosih. V četrtek, 3. oktobra, so učenci podružnice Tunjice, razen tamkajšnjih petošolcev, v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. V petek, 4. oktobra, so imeli osmošolci športni dan, odšli so na planino Koren.      

4. TEDEN

23. september 2019 do 27. september 2019

V preteklem tednu smo bili precej športno aktivni. V torek, 24. septembra, so učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev rolali v okolici Kamnika. V sredo, 25. septembra, so vsi učenci podružnice Nevlje v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. Ta dan so se na pohod do Tunjic v okviru športnega dne odpravili četrtošolci matične šole. V četrtek, 26. septembra, smo izvedli kulturni dan za vse učence šole z naslovom Bonton. Navodila za aktivnosti in delo v delavnicah za posamezne razrede so pripravili člani delovne skupine za vzgojni načrt. Zapis o poteku dneva je objavljen na šolski spletni strani in tukaj. Ta dan so naši učenci na šolskem tekmovanju iz logike preizkusili svojo moč logičnega razmišljanja. O rezultatih bomo še poročali. Od tekmovanja v znanju pa k športnemu tekmovanju. V četrtek so se namreč naši učenci udeležili tudi državnega tekmovanja v odbojki na mivki. Zvečer so se v zbornici matične šole zbrali člani Sveta šole in na seji med drugim sprejeli letni delovni načrt. V športnem in okoljskem vzdušju je minil tudi petek, 27. september. Sedmošolci so ta dan izvedli športni dan s pohodom v sredogorje, in sicer so bili na planini Koren. Učenci naše šole, Cirius-a in učenci sosednje šole Toma Brejca pa so se ob 11.55 pridružili podnebnemu štrajku. Simbolno so objeli našo in sosednjo šolo in s tem želeli opozoriti na reševanje podnebnih sprememb. Zapis naših učenk o shodu je objavljen na naši spletni strani. Naj kot zanimivost povemo še to, da so resnično vsi učenci naše šole sodelovali na podnebnem shodu, saj so učenci podružnic sklenili kroge okrog podružničnih šol, sedmošolci pa so na planini Koren objeli tamkajšnje jezero.

3. TEDEN

16. september 2019 do 20. september 2019

Najpomembnejši dogodek tega tedna je bila letna šola v naravi za petošolce. V ponedeljek, 16. septembra, so se v jutranjem soncu veseli in polni pričakovanj odpeljali proti Savudriji. Vsak dan so se s kratkim zapisom javili na šolski spletni strani, tako da smo lahko natančno spremljali njihove aktivnosti. Vreme jim je služilo in teden je hitro minil. V petek, 20. septembra, so se v popoldanskih urah vrnili v Kamnik.

Lepe sončne dni tega tedna so za športne dneve in jesenske sprehode izkoristili mnogi oddelki. V ponedeljek, 16. septembra, so se po okolici svoje šole sprehodili učenci podružnic Tunjice in Mekinje. V torek, 17. septembra, so drugošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. V sredo, 18. septembra, so imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Ti in jaz. V četrtek, 19. septembra, so učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev rolali v okolici Kamnika. V petek, 20. septembra, pa so na potep po okolici šole odšli učenci podružnice Vranja Peč, sedmošolci pa so se v okoviru strokovne ekskurzije podali na odkrivanje Primorske. 

Pretekli teden je bil tudi teden mobilnosti s sloganom Gremo peš. V okviru eko programa Zeleni Franček smo si zato zadali cilj, da bomo spodbujali gibanje, predvsem hojo, saj prav s hojo poskrbimo za minimalno raven fizične aktivnosti. Učenci podružnic Tunjice, Mekinje in Nevlje so prav zato v četrtek, 19. septembra, prišli peš na matično šolo. V tem tednu so vsi oddelki na razredni stopnji po eno uro izvedli na šolskem vrtu, kjer so nekaj časa namenili hoji. Na predmetni stopnji pa so gibanje vključili v čas razrednih ur, ki so jih delno izvedli na igrišču in se ob tem pogovorili o pomenu gibanja.

2. TEDEN

9. september 2019 do 13. september 2019

Za nami je že drugi teden pouka v tem šolskem letu. V tem tednu med dogodki omenjamo udeležbo naših učencev na področnem tekmovanju v odbojki na mivki, ki je potekalo v sredo, 11. septembra. Ta dan so učenci, ki obiskujejo izbirni predmet šport za sprostitev, lepo vreme izkoristili za rolanje v okolici Kamnika. V petek, 13. septembra, so imeli vsi učenci podružnice Nevlje in prvošolci matične šole prvi športni dan, in sicer so odšli na jesenski pohod.

1. TEDEN

2. september 2019 do 6. september 2019

Poletnih počitnic je konec in v ponedeljek, 2. septembra 2019, je naš šolski prag prvič prestopilo točno sto prvošolcev. Lepo smo jih sprejeli in jim pripravili kulturni program z nagovorom ravnatelja šole Rafka Laha. Vsi ostali učenci pa so se spet srečali s svojimi sošolci in obujali spomine na proste dni. Vsem želimo prijeten začetek šolskega leta, mirno nadaljevanje in uspešen zaključek.

Poleg prvega šolskega dne v tem tednu omenjamo še to, da so učitelji skupaj z učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev sredo, 4., in četrtek, 5. septembra, zaradi lepega sončnega vremena izkoristili za kolesarjenje.