MEDNARODNI PROJEKT KLJUČ

 

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik je od septembra 2020 vključena v mednarodni projekt z naslovom Z razvijanjem vKLJUČujoče poučevalne prakse do učinkovitega učnega okolja (Developing adaptive expertise to foster an effective learning environment).

Glavni cilj projekta je razvijati lasten model učinkovitega učnega okolja, zato vključeni učitelji preizkušamo, odkrivamo, evalviramo svojo poučevalno prakso, ki temelji na formativnem spremljanju. Naše raziskovalno vprašanje se nanaša na izboljšanje povratne informacije in sledi dvema načeloma učenja: Čustva imajo ključno vlogo pri učenju in spremljanje v podporo učenju.

 

 

Poleg naše šole so v projekt vključene še OŠ Gustava Šiliha Laporje, DOŠ Prosenjakovci, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Škofijska klasična gimnazija Ljubljana ter Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje.

Projekt bo trajal do februarja 2023. V projektu sodeluje 12 učiteljic in ravnatelj.

 Več o projektu:

https://www.zrss.si/projekti/kljuc/

 

Deli povezavo: