Zgodovina šole

OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA – ŠOLA Z VEČ KOT POL STOLETNO ZGODOVINO 

Leta 1964 sta se v novo šolsko poslopje vselili gimnazija in I. osnovna šola Kamnik. Zgradba, ki jo danes poznamo pod imenom Osnovna šola Frana Albrehta, je bila zgrajena po načrtih arhitekta Emila Navinška. 

Arhitekt prve generacije Plečnikovih učencev na ljubljanski univerzi je začel graditi šolo 1. avgusta 1959. leta, jeseni 1963. leta pa je bilo novo poslopje pripravljeno za sprejem učencev. 

I. osnovna šola Kamnik je bila 21. 5. 1964 z občinskim odlokom št. 022-39/64-1/6 preimenovana v Osnovno šolo Frana Albrehta. 

Šola je z novo opremo in učnimi pripomočki počasi dobivala pravo podobo. Opremili so tehnično delavnico, katere v stari šoli ni bilo. Tudi knjižnica je bila nekaj novega za učence in delavce šole. 

Še vedno pa je bilo izvajanje športne vzgoje precej oteženo, saj neurejena okolica ni nudila možnosti za pouk v naravi. Učitelji in učenci so za pouk uporabljali telovadnico pri novo zgrajenem zdravstvenem domu, ki so si jo delili z dijaki gimnazije. Okolico šole so kmalu uredili, na telovadnico pa je bilo potrebno počakati še nekaj let. 

Novembra 1979 je bila končana, že ob načrtovanju nove šole predvidena, gradnja športne dvorane, ki je takoj postala središče športnega dogajanja; ne le za šolo, pač pa tudi za vse ostale športne aktivnosti v Kamniku. 

Čeprav zunanjost šole vsa leta ostaja približno enaka, pa notranjost stavbe neprestano doživlja spremembe; ves čas potekajo vzdrževalna dela, ki omogočajo kolikor toliko dostojno izvajanje pedagoškega procesa. 

Za to so skrbeli ravnatelji, ki so šolo vodili v letih od njenega imenovanja: 

  • Vekoslav (Slavko) Ferbežar – ravnatelj šole 1964–1974  
  • Jože Juvančič – v. d. ravnatelja šole 1974–1975 
  • Mag. Ivan Justinek – ravnatelj šole 1975–1976  
  • Pavle Slabe – ravnatelj šole 1976–1987 
  • Anton Kamin – ravnatelj šole 1987–1995 
  • Emilija Gregorčič – v. d. ravnateljice 1995–1996, ravnateljica 1996–2004, v. d. ravnateljice 2004–2005 
  • Rafko Lah – ravnatelj šole od leta 2005 

Kljub temu da so ravnatelji vestno gospodarili s stavbo, se danes srečujemo s težavo  pomanjkljive varnosti in funkcionalnosti, prostorsko stisko in prenatrpanostjo objekta.  

Zato si aktualni ravnatelj, gospod Rafko Lah, že vsa leta močno prizadeva za gradnjo nove šole, ki bi v vseh pogledih ustrezala normativom in standardom ter omogočala varno in prijetno vzgojno-izobraževalno okolje. 

Osnovne šole Frana Albrehta pa ne predstavlja zgolj matična stavba, temveč vključuje tudi štiri podružnične šole: Mekinje, Nevlje, Tunjice in Vranjo Peč – pet stavb, pet skupnosti, ki dihajo z enimi pljuči in živijo z enim srcem. 

Deli povezavo: