Vizitka šole

Frana Albrehta Kamnik
Šolska ulica 1

1241 Kamnik
                                 

Tajništvo Mateja Žurbi 018396300  os.frana-albrehta@guest.arnes.si
Ravnatelj Rafko Lah 018396301  rafko.lah@os-fa.si
Pomočnica ravnatelja Anita Rusak Kastelic 018396302 anita.rusak-kastelic@os-fa.si
Pomočnik ravnatelja Zdravko Slevec 018396303 zdravko.slevec@os-fa.si
Računovodstvo Rezika
Zaletelj
018396314
Knjigovodstvo Andreja Fistrovič 018396304
Prehrana Gordana Kneževič 040212515 prehrana@os-fa.si
Svetovalna delavka Tina Plahutnik 018396313 tina.plahutnik@os-fa.si
Svetovalna delavka Andreja Ortl 018396306 andreja.ortl@os-fa.si
Zbornica 018396308
OPB 040977686
Knjižnica

Tadeja Šink Česen

Irena Milivojevič

018396310 knjiznica@os-fa.si
Kuhinja 018396309
Športna dvorana 018396307
Telefaks 018396305
Računalnica Sara Zalesnik  018396311 sara.zalesnik@os-fa.si
TTR 01100-6000056477
ID za DDV SI 64526208
PŠ Mekinje 01 8391078 psola.mekinje@guest.arnes.si
PŠ Nevlje 01 8391069 psola.nevlje@guest.arnes.si
PŠ Tunjice 01 8392504 psola.tunjice@guest.arnes.si
PŠ Vranja Peč 01 8311671 psola.vranja-pec@guest.arnes.si
Oddelka 5.a in 5. b na Šutni 030 628 988  

URADNE URE

TAJNIŠTVO: vsak delovnik od 730 do 830 in od 1230 do 1330
(malica 1030 – 1100)
RAČUNOVODSTVO: vsak delovnik od 730 do 830 in od 1130do 1230
(malica 1000 – 1030)