1. MEDNARODNI POSVET

Poučevanje v 21. stoletju s sodobnimi pristopi in številnimi izzivi, ki se pojavljajo v tej spreminjajoči se in včasih nekoliko negotovi situaciji, spodbuja in zahteva ustvarjalnost učiteljev in učencev.

Pedagogi so tisti, ki iščejo odgovore, inovativne pristope in znanja. Trenutne razmere lahko osvetlimo skozi različne izkušnje. Naša spoznanja lahko vključimo v sodobne strategije poučevanja in vzgoje ter tako pomagamo pri razumevanju dejavnikov, ki so izziv učečim se ljudem.

Da bi prihodnje generacije motivirali za učenje, vzpodbujali kreativnost učencev, v učni proces uvajali novosti in intenzivirali osebnostno rast posameznika, ob dnevu učitelja pa vse sodelujoče nagradili in jim ponudili najboljše zgodbe, vas vljudno vabimo, da pripravite prispevek in predstavite primere dobre prakse pri svojem delu.

Na posvetu se nam bodo pridružili udeleženci iz Nemčije, Grčije, Avstrije, Francije, Hrvaške in Slovenije. V plenarnem delu bodo predavali specialni pedagog Marko Juhantdr. Emma Kell in prof. dr. Tomaž Curk.

CILJI MEDNARODNEGA POSVETA:

  • predstavitev primerov dobre prakse,
  • izmenjava izkušenj,
  • pridobivanje novih idej.
Mednarodni posvet organizira OŠ Frana Albrehta Kamnik, in sicer v soboto, 5. 10. 2019.
Podrobnosti in prijavo si lahko ogledate tukaj.
Sponzorji/Sponsors:

This image has an empty alt attribute; its file name is rokus_klett.pngImage result for NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.        This image has an empty alt attribute; its file name is triglav-1.gif   

                                    

Teaching in the 21st century does not include modern approaches and countless challenges alone. These changing times and unpredictable situations encourage and call for creativity on the part of the students and teachers.

Teachers are the ones seeking answers, innovative approaches and knowledge. The current situation can be highlighted through experience. Our discoveries can be included in modern teaching and educational strategies, thus, aiding in comprehension of factors that present a challenge to the students.

Our main aim is to motivate the future generations to learn, urge on their creativity along with innovation in the teaching process, and to intensify their personal growth. Using International Teachers Day as an opportunity to reward all the participants, we cordially invite you to prepare an article and present your examples of good teaching practice.

Our International Expert Meeting will host participants from Germany, Greece, Austria, France, Croatia and Slovenia. The plenary session will include lectures by a special education teacher, Marko Juhantdr. Emma Kell and prof. dr. Tomaž Curk.

AIMS OF THE INTERNATIONAL EXPERT MEETING:

  • Presentation of good practice examples
  • Exchange of experiences
  • Acquiring new ideas
The International Expert Meeting will be held on the 5th October 2019 at Fran Albreht Primary School.
More information and application can be found here.