Ekošola – Zeleni Franček

ZELENI FRANČEK

Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik smo v šolskem letu 2013/2014 začeli z izvajanjem šolskega projekta ZELENI FRANČEK, s katerim večjo pozornost namenjamo ekološki ozaveščenosti učencev. K temu pripomorejo različne dejavnosti, ki smo jih že izvajali in bomo z njimi nadaljevali tudi v šolskem letu 2014/2015, ter številne nove dejavnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo naši učenci postajali okoljsko odgovorni ljudje. Smo šola, ki spodbuja ekološko ozaveščenost otrok, zato smo v projekt vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, vodstvo šole in starši.

DEJAVNOSTI, KI JIH BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015:

–          ločevanje odpadkov,

–          zbiranje baterij,

–          zbiranje kartuš in tonerjev,

–          zbiranje zamaškov,

–          zbiranje papirja,

–          varčevanje z energijo (ustrezna osvetlitev, ugašanje elektronskih naprav,     pravilno zračenje, dežurni učenec gre na začetku vsake šolske ure po hodnikih in ugasne luči),

–          varčevanje z vodo,

–          varčevanje z rabo brisačk (uporaba sušilcev za roke),

–          skrb za zdravje in dobro počutje (minuta za zdravje, spodbujanje pitja vode, uživanje sadja),

–          transport (organizacija dnevov dejavnosti v okolici šole),

–          sodelovanje v projektih (Zdravošolec, Modri Jan),

–          dejavnosti v sklopu okoljske vzgoje (obisk smetišča, eko kviz, eko igrica, eko filmi),

–          izdelava piktogramov pri okoljski vzgoji,

–          Frančkov kotiček s panojem v avli,

–          objava ekoloških dejavnosti na spletni strani šole,

–          eko stojnica na sejmih,

–          Frančkov kotiček v knjižnici,

–          Frančkova bralna značka,

–          zeliščni vrt na matični šoli,

–          gojenje lončnic in izdelava okrasnih lončkov,

–          razredna ura na temo ODNOS DO ŽIVALI in zbiranje zaprte hrane za pse in mačke za zavetišče v Horjulu (6. 10. 2014 do. 10. 10. 2014),

–          dejavnosti v tednu zmanjševanja odpadkov (22. 11. do 30. 11. 2014),

–          Frančkov šolski literarni natečaj – eko strip,

–          sodelovanje na Eko kvizu,

–          čiščenje okolice šole (Očistimo Slovenijo),

–          Frančkov tematski dan na temo ENERGIJA in ogled e-transformerja – 22. april 2015.

Glavna naloga Zelenega Frančka je okoljsko ozaveščanje otrok, staršev in vseh zaposlenih. S projektom bomo bogatili odnos otrok do narave in jim dali priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju.