Ekošola – Zeleni Franček

ZELENI FRANČEK

Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik smo v šolskem letu 2013/2014 začeli z izvajanjem šolskega projekta ZELENI FRANČEK, s katerim večjo pozornost namenjamo ekološki ozaveščenosti učencev. K temu pripomorejo različne dejavnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo naši učenci okoljsko odgovorni ljudje. Smo šola, ki spodbuja ekološko ozaveščenost otrok, zato smo v projekt vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, vodstvo šole in starši.

 

Aktivnosti preko šolskega leta:

 • ločevanje odpadkov,
 • zbiranje papirja, zamaškov,
 • varčevanje z energijo, vodo in rabo brisačk,
 • ustrezno prezračevanje, čiščenje okolice šole, skrb za zdravje in dobro počutje,
 • ekonomično organiziranje aktivnosti,
 • eko bralna značka (od 1. do 6. razreda),
 • vključevanje recikliranih materialov v pouk,
 • aktivnosti v sklopu evropskega tedna mobilnosti: projekt Varno v vrtec in šolo,
 • spodbujanje hoje,
 • izdelava lončkov in sajenje rastlin z eko predstavniki za vsako učilnico,
 • zbiranje hrane za pse in mačke za zavetišče,
 • aktivnosti v tednu zmanjševanja odpadkov,
 • eko stojnica na božični in osrednješolski prireditvi,
 • eko tematski dan na temo Rad imej živali in rastline (17. 5. 2022),
 • projekt Spodbujajmo prijateljstvo,
 • dan brez računalnika, telefona, tablice in televizije (20. 1. 2022),
 • obeležitev dneva Zemlje (22. 4. 2022).

 

Preko leta bodo eko predstavniki izbirali tedenske prednostne naloge z ekološkimi vsebinami (eko ura). Eko predstavniki bodo pripravil prispevek za šolski spletni časopis.

Prioriteta delovne skupine za ekošolo je skrb za zdravje (telesno, duševno) in čisto šolsko okolje.

Deli povezavo: