OPB – protokol prevzem učenca

Protokol prevzem učenca iz OPB

Matična šola

 

Na matični šoli starši ali skrbniki za razrede 1. a, 1. b, 2. a, 2. b in 3. a potrkajo na okno učilnice in s tem obvestijo učitelja, da so prišli po svojega otroka. Starši učencev 3. b razreda pokličejo na OPB telefonsko številko (040 977 686) in obvestijo učitelja, katerega učenca naj pošlje do izhoda. Starši pri prevzemu svojih otrok povedo tudi na kateri izhod naj odide učenec. Enako naredijo starši za učence v oddelkih 4. a, 4. b, 5. a in 5. b, ki se združujejo z enim oddelkom prej omenjenih razredov. Učitelj nato napoti učenca, da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov učenec nato zapusti šolo.

 

Na podružničnih šolah so izhodi učencev v spremstvu staršev ali skrbnikov mogoči le ob spodaj navedenih urah. 

Učenec/-ka bo odhajal/-a iz OPB ob: 12.00 / 13.00 / 13.30 / 14.00 / 14.50–15.00

Od 15.00 do 17.00 je možen poljuben čas odhoda.

 

PŠ Mekinje

Odhodi učencev so možni le ob zgoraj navedenih urah. Starši pri prevzemu učenca pozvonijo na zvonec, kar opozori učitelja, da pogleda skozi okno in nato napoti učenca, da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov učenec nato zapusti šolo. V izjemah je na voljo tudi številka šole (01 8391078).

PŠ Nevlje

Odhodi učencev so možni le ob zgoraj navedenih urah. Starš prevzame ob navedeni uri  svojega otroka. Po 15.00 uri starši pokličejo na številko šole (01 8391069) in povedo po katerega učenca so prišli. Učitelj nato napoti učenca, da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov učenec nato zapusti šolo.

Tunjice

Starši ob navedeni uri pri prevzemu učenca pozvonijo na zvonec, kar opozori učitelja, da pogleda skozi vrata in nato napoti učenca, da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov učenec nato zapusti šolo. V izjemah je na voljo tudi številka šole (01 8392504).

PŠ Vranja peč

Odhodi učencev so možni le ob zgoraj navedenih urah. Starši pri prevzemu učenca pozvonijo na zvonec, kar opozori učitelja, da pogleda skozi okno in nato napoti učenca, da se obleče in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov učenec nato zapusti šolo. V izjemah je na voljo tudi številka šole (01 8311671).

Deli povezavo: