Prijave in odjave prehrane

Starši morajo otroka odjaviti od šolske prehrane, kadar učenca ne bo v šoli, in ga ponovno prijaviti, ko se vrne v šolo.

Prehrano lahko naročite oz. odjavite od 7.30 do 8.00 tekočega dne. Po tej uri odjava za isti dan ni več možna. Odjavo kosila odračunamo dnevno, ostale obroke odračunamo drugi dan odjave. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, določenega na položnici, sicer bomo po osmih dneh od poslanega opomina prisiljeni učencu ukiniti prehrano in finančni dolg sodno izterjati.


NAČINI NAROČANJA oziroma ODJAVE PREHRANE

Osebno na vseh spodaj omenjenih lokacijah
ŠOLA PREKO TELEFONA PO ELEKTRONSKI POŠTI
Matična šola:  040/212-515 prehrana@os-fa.si
PŠ Nevlje: 01/839-10-69 psola.nevlje@guest.arnes.si
PŠ Mekinje:  01/839-10-78 psola.mekinje@guest.arnes.si
PŠ Tunjice: 01/839-25-04 psola.tunjice@guest.arnes.si
PŠ Vranja Peč: 01/831-16-71 psola.vranja-pec@guest.arnes.si