Prijave in odjave prehrane

Na matični šoli učencem nudimo štiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na podružničnih šolah organiziramo dopoldansko malico in kosilo, zajtrk in popoldansko malico pa le v primeru zadostnega števila prijav. Kosilo lahko naročate mesečno, tedensko ali dnevno, zajtrk in popoldansko malico pa mesečno.

Če ima učenec zdravstvene težave, poskrbimo za ustrezno dieto po navodilih osebnega zdravnika.

Starši morajo otroka odjaviti od šolske prehrane, kadar učenca ne bo v šoli, in ga ponovno prijaviti, ko se vrne v šolo.  

Prehrano lahko naročite oz. odjavite do 8.00 tekočega dne.  Po tej uri odjava za isti dan ni več možna. Odjava in/ali prijava poteka  preko portala eAsistent za starše. Le izjemoma, če sporočanje preko spleta ni možno, prehrano odjavite/prijavite preko elektronske pošte ali po telefonu. Kadar gre za trajno prijavo ali odjavo obroka prehrane, potrebujemo pisno izjavo staršev oz. skrbnikov (v tem primeru telefonsko sporočanje ne zadošča).

Odjavo kosila odračunamo dnevno, ostale obroke odračunamo drugi dan odjave. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, določenega na položnici, sicer bomo po osmih dneh od poslanega opomina prisiljeni učencu ukiniti prehrano in finančni dolg sodno izterjati.

NAČINI NAROČANJA  oziroma  ODJAVE PREHRANE

PREKO PORTALA EASISTENT ZA STARŠE

Kratka navodila:
1. Prijavite se v sistem eAsistenta
2. Izberete zavihek Prehrana
3. izberite ustrezen datum
4. izberite obrok
5. kliknite opcijo: odjavljam ali prijavljam

PREKO ELEKTRONSKE POŠTE (izjemoma v primeru, če sporočanje preko spleta ni možno)

Matična šola:              

PŠ Nevlje:                   

PŠ Mekinje:                

PŠ Tunjice:                 

PŠ Vranja Peč:           

PREKO TELEFONA (izjemoma v primeru, če sporočanje preko spleta ni možno)

Matična šola:                      040/212-515
PŠ Nevlje:                            01/839-10-69
PŠ Mekinje:                         01/839-10-78
PŠ Tunjice:                          01/839-25-04
PŠ Vranja Peč:                    01/831-16-71

CENIK OBROKOV za učence/ dan  

Zajtrk 1,20 €
Dopoldanska malica 1,10 €
Malo kosilo (1.–5. r) 3,70 €
Veliko kosilo (6.–9. r) 4,00 €
Dietno kosilo 4,00 €
Popoldanska malica 1,20 €
Deli povezavo: