Tekmovanja

TEKMOVANJA 2022/2023

Predmetno področje

Raven tekmovanja (šolsko, državno …)

Nosilec

Čas tekmovanja

Vključeni učenci (razred, skupina …)

matematika

šolsko,

regijsko, državno

Natalija Rak (RS)

Brigita Repek Juvan (PS)

16. 3. 2023

ob 11.00 (od 1. do 3. r )

ob 13.00 (4.–9. r)

5. 4. 2023 ob 14.00

22. 4. 2023 ob 9.00

1.–9. r

razvedrilna matematika

šolsko, državno

Karmen Ležić

30. 11. 2022 ob 13.00

25. 2. 2023 ob 9.00

6.–9. r

 

 

 

 

logika

šolsko,

 

regijsko za 8. in 9. razrede in državno za 7. razred hkrati

 

državno za 8. in 9. razred

 

 

 

 

Tjaša Gašpar

29. 9. 2022 ob 13.00


22. 10. 2022 ob 9.00

 

12. 11. 2022 ob
12.00

6.–9. r

angleška BZ

šolsko

učiteljice TJA

Od septembra 2022 do marca 2023

4., 5.

angleščina

šolsko, državno

Sara Kočevar

8. r in 9. r
22. 11. 2022

30. 03. 2023

 

6. r

14. 12. 2022

21. 2. 2023

6., 8., 9. r

nemščina

šolsko, državno

Lidija Vidmar

17. 11. 2022
23. 03. 2023

8. in 9. r

slovenščina

(Cankarjevo tekmovanje)

šolsko, področno, državno

Irena Milivojevič Kotnik

od novembra 2022 do marca 2023

4.–9. r

slovenščina

(Mehurčki)

šolsko

Irena Milivojevič Kotnik

2023

1., 2., 3. r.

Športna tekmovanja

šolsko,

občinsko,

področno,

državno

učitelji športa

celo šolsko leto (glede na koledar razpisanih tekmovanj)

vsi učenci

Tekmovanje za zdrave zobe

šolsko

Medicinska sestra –

 ZD Kamnik

celo šolsko leto

od 1. do 5. r CŠ in PŠ

Kros

in Veronikin tek

občinsko

Darja Habjan (CŠ) in vodje podružnic

april 2023

oktober 2022

1.–5. razred CŠ in PŠ

Bralna značka

šolsko

razredničarke

celo šolsko leto

od 1. do 5. r CŠ in PŠ

Bralna značka

šolsko

slovenistke

celo šolsko leto

6.–9. r

Športni program Krpan

šolsko

razrednik in učitelji športa

celo šolsko leto

od 4. do 6. r

Kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu in Najboljši mladi kolesar AMZS

šolsko,

občinsko, državno,

mednarodno

Simeon Klokočovnik

september 2022,

maj 2023

6.–9. razred

Športni program Zlati sonček

šolsko

Maja Benkovič, razredniki

celo šolsko leto

2. in 3. razred

Tekmovanje iz znanja zgodovine

šolsko, področno, državno

Urška Gostečnik

december 2022- maj 2023

8.–9. r

Tekmovanje iz znanja kemije

šolsko,

področno

državno

Tilen Miklavčič,

januar, april 2023

8., 9. razred

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusevo priznanje

šolsko, državno

Monika Jelenc

Oktober 2022

December 2022

8., 9. razred

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

šolsko, državno

Monika Jelenc

 

Oktober 2022

november 2022

6.–9. r

Tekmovanje Zlata kuhalnica

regijsko

državno

Mojca Praprotnik

maj 2023

september ali oktober 2023

od 6. do 8. r

Tekmovanje iz znanja fizike

šolsko, področno, državno

Aleš Pršin

februar, april, maj 2023

8., 9. razred

Kresnička – naravoslovje

šolsko

Darja Habjan MŠ

Barbka Marin, Gabrijela Vrhovnik

PŠ Tunjice

Bernarda Rifel PŠ Mekinje

Andreja Šuštar PŠ VP

Ana Vrenko

PŠ Nevlje

Naravoslovni učitelji, MŠ PS

 april 2023

 

od 2. do 7. r

 

Tekmovanje iz znanja astronomije

šolsko,

državno

Aleš Pršin

december 2022

 

7.−9. r

Tekmovanje iz kemijskih poskusov

državno

Tilen Miklavčič

december 2022

8.−9. r

Srečanje mladih raziskovalcev

področno, državno

Tjaša Gašpar

marec /april, maj 2023

6.−9. r

Tekmovanje ACM Bober (računalniško opismenjevanje)

šolsko, državno

 Sara Zalesnik

od 7. do 11. novembra 2022 in od 14. do 18. novembra 2022

1.−9. r

Tekmovanje iz znanja računalništva – programiranje za osnovne šole

Šolsko, državno

Marcel Lah

januar/marec 2023

7.−9. r

Tekmovanje iz geografije

 

šolsko,

področno,

državno

Ema Vidic Judež

december 2022, marec 2023

 

6.–9. r

Glasbena olimpijada

Šolsko, državno

Petra Haler, Leonida Sabo

od januarja do maja

7.–9. r

Športna tekmovanja

in tekmovanje za naj generacijskega športnika šole

šolska, področna in državna

 

 

šolsko

učitelji športa

od septembra do junija

od 6. – 9. r

Likovna umetnost, slovenščina

mednarodno

Sara Zalesnik, Irena Milivojevič Kotnik

Od oktobra do junija 2023

1.–9. r