Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti 2020-21

1.–5. razred

DEJAVNOST 

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

MENTOR/-ICA 

RAZRED 

Športna vadba 

Učenci bodo spoznavali, usvajali in izvajali različne naravne oblike gibanja, iger (brez in z žogo) in športnih znanj. 

Maja Benkovič 

1.–3. 

Klekljanje 

Učenci se bodo spoznali z osnovnim klekljarskim priborom (klekeljni, bula, papirci) in osvojili osnovne klekljarske tehnike (zavezovanje klekeljnov, kitka, ozki ris, sukani ris). 

Metka Bizjak, Marija Ropas 

1.–9. 

Mediacija za učence 

Z učenci se bomo pripravljali na izvajanje medvrstniške mediacije (predstavili bomo miren, konstruktiven, odgovoren način reševanja konfliktov in sporov med učenci). 

Darja Habjan, Marija Ropas 

3.–7. 

Ustvarjalnica 

Ustvarjali bomo izdelke  iz različnih materialov (papir, plastični lončki, naravni material …). Izdelki bodo prilagojeni letnim časom. 

Darja Habjan 

1. 

Kresnička 

Širili bomo znanje iz naravoslovja, izvajali poskuse, se učili naravoslovne postopke ter se pripravljali na tekmovanje v znanju iz naravoslovja (Kresnička). 

Darja Habjan 

2.–3. 

Vesela šola 

Vesela šola je dejavnost, ki mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanj, veščin in spretnosti.  Namen je širjenje splošnega znanja na igriv način ob pomoči vnaprej določenih tem, ki jih učenci skupaj z mentorji obdelujejo s pomočjo prilog v reviji Pil in učnih poti na računalniku. Tematske niti se stekajo v tekmovanje in zaokrožijo z državnim tekmovanjem. 

Mateja Jamnik 

Simona Podboršek 

4.–9. 

Mladi umetniki 

Dejavnost je nadaljevanje in nadgradnja dela pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost. Izvajali jo bomo v drugem polletju. 

Metka Kregar 

4. – 6. 

Pohajkujmo s Frančkom 

Dejavnost se bo odvijala ob sobotnih dopoldnevih. Izvedli bomo 7–10 izletov v okolici Kamnika. Vabljeni vsi, ki imate radi gozd, naravo, planine … Izlete bomo zabeležili v posebni knjižici. 

Metka Kregar 

4.–6. 

Likovni krožek 

Razvijali in spodbujali bomo otrokovo naravno nagnjenje do likovnega izražanja. 

Razvijali bomo otrokovo ustvarjalnost, samostojnost, sproščenost in domišljijo ter razširjali otrokova doživetja na likovnem področju. Uporabljali bomo različne materiale in tehnike. 

Majda Pogačnik 

2.–4. 

Keramika 

Učenci bodo pri oblikovanju uporabnih in okrasnih predmetov iz gline spoznavali različne tehnike in postopke. Vsako srečanje bodo izdelali en izdelek, ki ga bodo odnesli domov. Pri ustvarjanju se bodo učenci tudi sprostili, razvijali motorične spretnosti, domišljijo in občutek za lepo. 

Majda Pogačnik 

4.–5. 

Košarka 

Izbor za tekmovanja 

Aleš Prosen 

4.–9. 

Gimnastika in atletika 

Učenci bodo spoznavali osnovne elemente atletike in gimnastike, ki so primerne za učence prvega razreda. 

Aleš Prosen 

1. 

 

 

 

 

Socialne igre 

Ob igrah se bomo sprostili. Spoznavali se bomo, se učili pogovarjati in poslušati drug drugega. Pomembni bodo medsebojni odnosi, soočanje s težavami,  razvijanje strpnosti in spoštovanja. Opazovali bomo, kaj se med igrami dogaja ter se tako naučili nekaj o sebi in drugih. 

Monika Šimenc Vatovani 

1. 

Prva pomoč za najmlajše 

Učence bomo preko igre naučili, kaj je treba storiti pri manjših nezgodah in v izrednih situacijah. 

Barbara Spruk Golob 

2. 

Pravljični krožek 

Ob prebiranju slovenskih in tujih, umetnih in ljudskih pravljic se bodo otroci sprostili in umirili. 

Maja Škrjanc 

1. 

Novinarski krožek 

Učenci se bodo preizkušali v pisanju besedil za šolsko spletno glasilo Šolski komentarji. 

Irena Milivojevič Kotnik 

5.–6. 

Otroški pevski       Učenci bodo razvijali svoje pevske in muzikalne                  Petra Pirš                 1. – 5.  

zbor                        sposobnosti ob petju ljudskih in umetnih pesmi.  

    Svoje novo znanje bodo predstavili na različnih  

    nastopih. 

 

6.–9. razred

DEJAVNOST

MENTOR/-ICA

RAZRED

 

Angleščina drugače

Mirta Vrhovnik

Od 6. do 9.

 

Angleška bralna značka

Špela Štular

Od 4. do 9.

 

Angleška bralna značka

Zala Završnik

Od 4. do 9.

 

Angleška bralna značka

Mateja Stare

Od 5. do 9.

 

Angleška bralna značka

Mirta Vrhovnik

Od 6. do 9.

 

Biološki krožek

Monika Jelenc

8. in 9.

 

Bralna začka

Nataša Zor

Od 6. do 9.

 

Bralna značka

Irena Milivojevič Kotnik

7.

 

Bralna značka

Jana Jus

Od 6. do 9.

 

Bralna značka

Tadeja Kilar

Od 6. do 9.

 

Drug z drugim

Tamara Bračič

Od 6. do 9.

 

Eko bralna značka

Metka Bizjak

6.

 

Geografski krožek

Ema Vidic Judež

Od 6. do 9.

 

Hura za punce

Tina Plahutnik

7. (dekleta)

 

Kahoni

Petra Pirš

Od 6. do 9.

 

Kemija in jaz

Tilen Miklavčič

8., 9.

 

Klekljanje

Marija Ropas

Od 1. do 9.

 

Klekljanje

Metka Bizjak

Od 1. do 9.

 

Košarka

Aleš Prosen

Od 6. do 9.

 

Kuharstvo

Mojca Praprotnik

8., 9.

 

Likovna umetnost

Anamarija Erčulj

Od 6. do 9.

 

Likovni krožek

Anamarija Erčulj

Od 6. do 9.

 

Male sive celice

Mirta Vrhovnik

Od 7. do 9.

 

Mladi umetniki

Meta Kregar

Od 4. do 6.

 

Mladinski pevski zbor

Petra Pirš

Od 6. do 9.

 

Mpp

Tamara Bračič

Od 4. do 9.

(tekmovalna sk.)

 

Nemška bralna značka

Lidija Vidmar

Od 4. do 9.

 

Orffov krožek

Petra Pirš

6., 7.

 

Pohajkujemo s Frančkom

Meta Kregar

Od 3. do 6.

 

Pravljice v angleščini

Mirta Vrhovnik

6., 7.

 

Prometno tekmovanje

Simeon Klokočovnik

Od 6. do 9.

 

Prva pomoč

Monika Jelenc

Od 6. do 9.

 

Sladkorna bolezen

Monika Jelenc

Od 6. do 9.

 

Športno popoldne

Aleš Prosen

Od 6. do 9.

 

Športno popoldne

Simeon Klokočovnik

Od 6. do 9.

 

Ustvarjalnica

Metka Bizjak

6.

 

Zgodovinski krožek

Urška Gostečnik

8., 9.

 

Zlata kuhalnica

Mojca Praprotnik

Od 6. do 8.

 

Podružnice

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  MEKINJE 

DEJAVNOST 

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

MENTOR/-ICA 

RAZRED 

Recitacijski krožek 

Priprava nastopov za kulturne prireditve. 

Špela Kosmatin 

4. 

Vesela šola 

Priprava in udeležba na tekmovanju iz splošnega znanja (obravnavane teme določi komisija in so objavljene na spletni strani in v tiskani izdaji revije Pil). 

Špela Kosmatin 

4.–5. 

Recitacijski krožek 

Priprava učencev na nastope na kulturnih prireditvah. 

Urška Strgar 

3. 

Kresnička 

Širjenje znanja iz naravoslovja, izvajanje poskusov, učenje naravoslovnih postopkov ter priprava na tekmovanje v znanju iz naravoslovja (Kresnička). 

Urška Strgar 

Špela Kosmatin 

3. 

 

4. 

Ustvarjalnice 

Učenci bodo spoznavali različne likovne tehnike. Ob sproščenem ustvarjanju bodo razvijali domišljijo, ustvarjalnost in razvijali motorične spretnosti. 

Urška Strgar 

3. 

Recitacijski krožek 

Namen interesne dejavnosti je priprava in interpretacija besedil, ki obeležujejo datume pomembnih dogodkov. 

Urška Maja Pavlič 

2. 

Svet pravljic 

Učenci bodo poleg slovenske pravljice, ki ji bomo posvetili pretežni del, spoznali tudi manj znane pravljice z vsega sveta, tako ljudske kot umetne, ter pripovedke in basni. Bogatili bodo besedni zaklad. Večji poudarek bo tudi  na podoživljanju pravljice (likovna, domišljijska … aktivnost, izbor igre vlog oz. dramatizacija). 

Urška Maja Pavlič 

1.–2. 

Gozdni škrat 

 Učenci bodo preko različnih dejavnosti razvijali ter spoznavali naravoslovne vsebine, krepili socialne stike in urili gibalne spretnosti. 

Urška Maja Pavlič 

Špela Jenko 

1. –5. 

Vrt in narava 

Namen krožka je otrokom približati naravo ter spodbujati njihovo skrb za okolje, pridobivanje občutka za urejen prostor, učenje negovanja rastlin. Spomladi bodo nasadili šolsko gredico in skrbeli zanjo. Spoznavali bodo rastline, načine razmnoževanja, vrtno orodje in osnovna vrtnarska opravila.  Pogovarjali se bodo o različnih načinih vrtnarjenja. Pridobili bodo uporabna življenjska znanja in spretnosti. 

Urška Maja Pavlič 

2. 

Vrt in narava 

Namen krožka je otrokom približati naravo ter spodbujati skrb za okolje, pridobivanje občutka za urejen prostor, učenje negovanja rastlin. Spomladi bomo nasadili šolsko gredico in skrbeli zanjo. Spoznavali bomo rastline, načine razmnoževanja, vrtno orodje in osnovna vrtnarska opravila.  Pogovarjali se bomo o različnih načinih vrtnarjenja. Učenci bodo pridobili uporabna življenjska znanja in spretnosti. 

Bernarda Rifel 

5. 

Recitacijski krožek 

Priprava učencev za nastope na kulturnih prireditvah 

Bernarda Rifel 

5. 

Dramski krožek 

Učenci bodo doživeto predstavili naučene  pesmi in igrali različne vloge v otroških dramskih besedilih.  Pridobivali bodo izkušnje z nastopanjem, premagovali preveliko tremo in razvijali spretnost improvizacije. 

Ivanka Svetec 

2.–5. 

Drug z drugim 

Učenci z različnimi talenti bodo  z medsebojnim sodelovanjem  razvijali svojo ustvarjalnost.  

 

Ivanka Svetec 

6.– 9. 

 

Recitacijski krožek 

Priprava učencev za nastope na kulturnih prireditvah. 

 

Ivanka Svetec 

2. 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  NEVLJE 

DEJAVNOST 

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

MENTOR/-ICA 

RAZRED 

 

 

 

 

 Športna vadba 

Učenci bodo spoznavali, usvajali in izvajali različne naravne oblike gibanja, igre (brez in z žogo) in pridobivali športno znanje. 

Vesna Jamšek 

2.–3. 

Glasbene urice 

Prepevanje otroških pesmic, igranje na male inštrumente in izdelovanje glasbene pravljice. 

Mojca Kališnik 

1.–5. 

Dramsko-recitacijski krožek 

Z učenci bomo brali zgodbice, jih dramatizirali ter recitirali in deklamirali pesmi. Razvijali bodo govorne sposobnosti in se skušali vživeti v svoj lik. Pripravljali bomo rekvizite in sceno za predstave. Pripravili bomo nastop za kulturne prireditve. 

Darja Klopčič Lisičič 

2.–5. 

Kresnička 

Širjenje znanja iz naravoslovja, izvajanje poskusov, učenje naravoslovnih postopkov ter priprava na tekmovanje v znanju iz naravoslovja (Kresnička). 

Erika Resnik 

2.–3. 

 

 

 

 

Pravljične ustvarjalnice 

Učenci se bodo sprostili ob poslušanju pravljic. Ob poustvarjanju na različne načine (npr. dramatizacija poslušane pravljice, izdelovanje lutk, likovno poustvarjanje, izmišljevanje drugačnega konca ipd.)  bodo razvijali svojo ustvarjalnost, govorne sposobnosti, fino motoriko. 

Petra Zupanc 

1. 

Športne urice 

Učenci bodo preko različnih športnih iger (npr. lovljenje, igre z žogo, elementarne igre) razvijali grobo motoriko, koordinacijo in druge gibalne spretnosti. 

Petra Zupanc 

1. 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  TUNJICE 

DEJAVNOST 

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

MENTOR/-ICA 

RAZRED 

Športne urice 

Vadba po postajah, poligoni, razvijanje spretnosti z uporabo športnih pripomočkov. 

? 

1.–2. 

Ansambelska igra 

Učenci bodo igrali na lastna in Orffova glasbila. Ustvarjali bodo  instrumentalne in ritmične spremljave za potrebe otroškega pevskega zbora. 

Jana Trebušak 

4. 5.  

Kresnička 

Širjenje znanja iz naravoslovja, izvajanje poskusov, učenje naravoslovnih postopkov ter priprava na tekmovanje v znanju iz naravoslovja (Kresnička). 

Jelka Vrhovnik 

Barbka Marin 

2.–3. 

4.–5. 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  VRANJA PEČ 

   

DEJAVNOST 

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

MENTOR/-ICA 

RAZRED 

Dramski krožek 

Učenci s preprostimi improvizacijami izražajo sebe in utrjujejo svojo kreativnost. Učijo se pravilnega gibanja po prostoru oziroma odru. S pomočjo vaj za govor usvajajo razločnost in pravilnost izgovarjanja besed. Učenje tekstov na pamet krepi njihov spomin. Seznanijo se z delom v gledališki skupini, kjer morajo biti soigralci povezani in morajo upoštevati režiserjeva navodila. Z nastopi pred publiko se krepi njihova samozavest. Nastopali bodo na kulturnih prireditvah. 

Maja JesenikŠtefin 

    1.,2.,3.,5. 

Kresnička 

Izvajali bomo različne naravoslovne poskuse in opazovanja, se ob njih učili naravoslovnih postopkov, širili znanje iz naravoslovja ter se pripravili na tekmovanje Kresnička. 

Andreja Šuštar 

      2.,3., 5.