Kulturna šola

 • Naslov Kulturna šola podeljuje JSKD- Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
 • Prvo kandidaturo smo vložili leta 2013 in bili uspešni.
 • Prvi naslov je veljal za obdobje 2013-2016.
 • Šola je z imenovanjem dobila pravico do uporabe zastave in logotipa. Zastave so izobešene na vseh lokacijah šole.
 • Drugo kandidaturo smo vložili leta 2016.
 • Vlogo za naziv smo oddali za področja, na katerih smo aktivni učenci in učitelji:
  • vokalna glasba,
  • inštrumentalna glasba,
  • gledališče,
  • lutke,
  • folklora,
  • ples,
  • likovno in fotografsko področje,
  • literatura,
  • kulturna dedišč
 • Prejeli smo visoko število točk in s tem obnovili naslov, ki velja od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021.