ATS STEM

V Sloveniji pilotni projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

 

Namen mednarodnega projekta je razvijati in uvajati sodobne pristope poučevanja na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Poučevanje temelji na spodbujanju razvoja prečnih veščin in vrednotenju le-teh s pomočjo IKT tehnologije. V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji pilotni projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

 

Povezava do mednarodne krovne spletne strani projekta ATS STEM: http://www.atsstem.eu/

 

 

Ravnatelj: 

  • Rafko Lah

Članice in član šolskega projektnega tima:

  • Monika Jelenc, učiteljica biologije in naravoslovja
  • Tadeja Kilar, učiteljica slovenščine
  • Metka Bizjak, učiteljica tehnike in tehnologije
  • Tilen Miklavčič, učitelj kemije in naravoslovja
  • Ema Vidic Judež, učiteljica geografije
  • Tjaša Gašpar, učiteljica matematike
  • Sara Zalesnik, računalničarka

V šolskem letu 2020/2021 v projektu ATS STEM sodelujemo z oddelkom šestošolcev in osmošolcev. Posebno pozornost pri izvedbi posameznih učnih enot namenjamo razvijanju spretnosti sodelovanja in reševanja problemov na različnih ciljih trajnostnega razvoja. Za svoje delo uporabljamo različne aplikacije in z njimi razvijamo digitalne kompetence.

 

 

Izvedli smo štiri učne enote:

Deli povezavo: