Dokumenti šole

Hišni red
Predračuni za prehrambeno blago za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019
Prehrana
Sprejemanje daril
Subvencije
Varne poti
   

 

Nevlje – nevarne poti

Tunjice – nevarne poti

Mekinje – nevarne poti

Vranja peč – nevarne poti