Dokumenti šole

Hišni red
Letni delovni načrt
Predračuni za prehrambeno blago za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020
Prehrana
Sprejemanje daril
Subvencije
Varne poti
   

Nevlje – nevarne poti

Tunjice – nevarne poti

Mekinje – nevarne poti

Vranja peč – nevarne poti