Svet staršev

Spoštovani,

 

po novem rokovniku (do 15. maja) glede na Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov vam v soglasje pošiljam sezname učnih gradiv za naslednje šolsko leto, ki jih za učence zagotavljate starši.

 

V priponki je predlog izbora plačljvih gradiv(to so delovni zvezki od 4. do 9. razreda). Na povezavi: https://sway.office.com/QJl9jS216q218Cwo?ref=Link pa najdete predstavitev delovanja učbeniškega sklada z utemeljitvami strokovnih aktivov za izbor delovnih zvezkov.

 

Rokovnik je po novem naslednji:

Do 30. aprila strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju za prihodnje šolsko leto seznam:

  • učbenikov za učence in dijake na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov;
  • delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka za učence prvega, drugega in tretjega razreda v osnovni šoli;
  • učnih sredstev, ki so namenjena učencem ter dijakom za uporabo neposredno pri pouku;
  • učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov.

Do 15. maja ravnatelj pošlje svetu staršev v soglasje seznam učnega gradiva, ki ga zagotavljajo starši učencev in dijakov; svet staršev odloči o soglasju v 15 dneh od prejema seznama.

Do 15. junija šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto za sporočanje na šoli in/ali objavi na svoji spletni strani.

Do 24. junija šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto.

Prvi teden pouka šola razdeli, izposodi učbenike.

 

Hvala in lep pozdrav.

Tadeja Česen Šink, knjižničarka in upravljavka učbeniškega sklada

GRADIVA

 

ZAPISNIKI 2020/2021