Zaščita prijaviteljev

NOTRANJA PRIJAVA PO ZAKONU O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

 

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik je, z namenom zagotovitve informacije o postopku obravnave notranje prijave po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljnjem besedilu: ZZPri), ki mora omogočati popolnost, celovitost in zaupnost informacij ter nepooblaščenim osebam zavezanca preprečiti dostop do vsebine prijav, podatkov o prijavitelju in o osebah, ki jih prijava zadeva, sprejela Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo.

 

Deli povezavo: