Drage učenke in učenci, spoštovani starši in skrbniki, sodelavke in sodelavci ter druga javnost:

Skupaj smo se znašli v situaciji, ko smo zaradi pojava širitve korona virusa odvisni drug od drugega. Želimo si in pričakujemo, da bomo drug drugemu pomagali. Najprej tako, da bomo mirno sprejeli vse kar se nam dogaja. Tako, da bomo dosledno upoštevali in spoštovali navodila in priporočila, ki smo jih že in jih bomo še dobivali. Tako, da bomo skrbeli zase in za druge.

Danes tekom dopoldneva s strani koncesionarja, Komunalnega podjetja Kamnik, d. o. o., poteka dekontaminacija matične šole v celoti ter športne dvorane. Jutri se bo dekontaminacija nadaljevala na podružničnih šolah v Mekinjah, Nevljah, Tunjicah in na Vranji Peči. Dekontaminacija se izvaja z ustrezno zaščitno opremo oziroma ob upoštevanju vseh navodil za preprečevanje prenosa okužbe – strojna dezinfekcija vseh razredov, hodnikov, telovadnice in drugih pomožnih prostorov objekta.

Tekom dneva potekajo aktivnosti v sodelovanju z resornim ministrstvom, ravnatelji, kriznim timom, Civilno zaščito.

O vseh nadaljnjih spremembah  ter novih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

Posebej smo vsi skupaj prejeli ustne in pisne pohvale za odgovorno opravljeno delo, za hitre odzive tako s strani vodstva Civilne zaščite Občine Kamnik, s strani ministra in direktorja direktorata na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, mnogih naših staršev ter zaposlenih.

V imenu vseh šolskih deležnikov izrekam veliko hvaležnost:

  • Vsem staršem, ki ste pristopili razumno in človeško.
  • Vsem učenkam in učencem ter zaposlenim, ki ste se znašli v popolnoma novi in neznani situaciji, delovali umirjeno.
  • Vsem institucijam, ki ste nam pomagale po svojih najboljših močeh: Civilna zaščita Občine Kamnik, župan Občine Kamnik, resorni minister, direktor direktorata resornega ministrstva.
  • Članom »kriznega tima«: pomočnikoma ravnatelja, svetovalnima delavkama, tajnici, za vsa neutrudna sodelovanja in požrtvovalno delo.
  • Predsednici sveta staršev in namestnici predsednice sveta staršev za vsa sodelovanja ter konstruktivno pomoč v komunikaciji s starši in skrbniki naše šole.
  • Predsednici sveta šole za vzporedno sodelovanje, sugestije in pomoč.

Za zaključek: Pomagali si bomo tudi tako, da bomo ohranili in okrepili občutek za skupno in skupnost. Ne vemo, koliko časa bomo potrebovali za okrevanje. Kasneje se bomo morali soočiti s posledicami. V pomoč nam bo naše znanje, izkušnje, še najbolj pa spoštovanje in razumevanje.

Zaenkrat še kot vaš ravnatelj, z vednostjo poznavanja vas spoštovani starši ter drage učenke in učenci in sodelavke ter sodelavci, iskreno povem, da bomo uspeli, ampak le SKUPAJ!!!

Vse dobro vam želim!

Rafko Lah

Deli povezavo: