NAVODILA ZA IZVEDBO POUKA NA DALJAVO – STARŠI

Datum: 14. 3. 2020

Spoštovani starši!

OŠ Frana Albrehta bo v času zaprtja šole po navodilu resornega ministrstva izvajala POUK NA DALJAVO. S tem načinom pouka bomo pričeli s ponedeljkom, 16. 3. 2020.  

Založbi ROKUS KLETT in DZS sta nam v tem »kriznem« času pristopili na pomoč in omogočili, da vsi učenci lahko brezplačno in ves čas dostopajo do vseh elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic) ne glede na to, katere učbenike učenci uporabljajo.

Dostop gradiv:

RAZREDNA STOPNJA

Učitelji bodo za učence pripravili preprosta, poenostavljena navodila za delo po predmetih. Načrtovali bodo dejavnosti/naloge, ki jih bodo učenci lahko čimbolj samostojno opravljali in tako sledili pouku.

Tedenski program učenja na daljavo bodo učitelji poslali staršem po e-pošti.

Zagotovo bo ta način učenja za učence kot tudi za starše izziv, a hkrati priložnost za drugačno učenje. Učitelji vas bodo vodili in bodo z vami v stiku za vsa morebitna vprašanja, pomoč in povratno informacijo v najkrajšem možnem času. Na njih se obrnite preko e-pošte.

PREDMETNA STOPNJA

 Tudi za učence od 6. do 9. razreda bodo učitelji pripravili preprosta in poenostavljena navodila po predmetih. Načrtovali bodo dejavnosti/naloge, ki jih bodo učenci lahko čimbolj samostojno opravljali in tako sledili pouku.

V ta namen smo na spletni strani šole že odprli zavihek »POUK NA DALJAVO« (https://www.os-fa.si/category/pouk-na-daljavo/), kjer ima vsak razred svojo povezavo. Pripravljena gradiva bodo sproti objavljena oz. se bodo dopolnjevala v zavihkih za posamezne oddelke in v zavihku IZBIRNI PREDMETI in učenci bodo lahko ves čas dostopali do njih. Svetujemo, da učenci večkrat preverijo zavihke svojega oddelka. Učenci oz. starši se po potrebi lahko posvetujete z učitelji preko e-pošte, na katero vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času. Elektronski naslovi vseh zaposlenih so dostopni na naši spletni strani:

https://www.os-fa.si/o-soli/zaposleni/.

SVETOVALNA SLUŽBA

Pomembno je, da bodo učenci ostali v izobraževalni kondiciji, zato se bomo vsi trudili in učence spodbujali k odgovornemu in sprotnemu izpolnjevanju njihovih obveznosti.  

Obveščamo vas, da bodo na slovenskih televizijskih programih na voljo tudi izobraževalni programi za otroke, ki se jih vaši otroci v teh okoliščinah lahko  poslužijo in na tak način ogromno naučijo.

Pomembno se nam zdi, da se z otroki pogovarjate o nastali situaciji v Sloveniji  oz. svetu na njim primeren način. V pomoč vam je lahko pravljica o koronavirusu. Posredujemo vam povezavo:  https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/  .

 

Še nekaj koristnih povezav za pogovor in učenje:

  • Razvojna psihologinja: Starši, ostanite mirni, a ne brezbrižni

https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/razvojna-psihologinja-starsi-ostanite-mirni-a-ne-brezbrizni/517024

  • Kako govoriti o koronavirusu?

https://casoris.si/kako-govoriti-o-koronavirusu/

  • Učni pripomoček za branje za učence s težavami pri branju

https://kobiapp.io/sl/blog/brezplacen-dostop-do-kobi-aplikacije/

 

Svetovalni delavki Andreja Ortl in Tina Plahutnik sva staršem in učencem v tem času na voljo za informacije in v pomoč ter podporo, če to potrebujete. 

Dosegljivi sva preko e-pošte.

Andreja Ortl:

Tina Plahutnik:

 

Vašim otrokom in družinam želimo vse dobro.

Krizni tim OŠ Frana Albrehta Kamnik

Deli povezavo: