OBVESTILO O POTRJENI OKUŽBI S KORONAVIRUSOM COVID-19 NA OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK

11.03.2020

Pri enem od zaposlenih na OŠ Frana Albrehta je bil potrjen virus COVID-2019. Šola je bila o tem obveščena danes, v sredo, 11. 3. 2020. Po navodilih resornega ministrstva in NIJZ bodo matična šola in vse podružnične šole od 11. 3. 2020 od 12. ure nadaljnjih 14 dni zaprte.

Vse šolske stavbe smo skladno z navodili evakuirali.

Starše smo o stanju obvestili in jih pozvali, da prevzamejo otroke na zunanjih površinah ob šolah.

Strokovni delavci so zagotavljali ustrezen nadzor in poskrbeli za ustrezno razdaljo med posameznimi razrednimi skupnostmi in pomirili otroke.

Učenci predmetne stopnje so se s športnega dne vrnili predhodno. Po navodilih civilne zaščite so jih starši prevzeli na drugi lokaciji, kot je bilo prvotno dogovorjeno.

Starše smo obvestili po elektronski pošti in z sms sporočili.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pisna navodila staršem. (PRIPONKA NIJZ)

Vsa nova obvestila za starše in učence bomo objavljali na spletni strani šole.

Ravnatelj: 
Rafko Lah

 

S spletne strani Občine Kamnik (Vir: https://www.kamnik.si/novice/Obvestilo-o-prvi-potrjeni-okuzbi-s-koronavirusom-COVID-19-v-obcini-Kamnik-11-03-2020, 11.3.2020 ob 12.45):

Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za zdravje sprejemajo ukrepe, skladno z navodili in protokoli, ki veljajo za okužene s tako imenovanim korona virusom. 

Izjava ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala:

V sodelovanju z NIJZ, Ministrstvom za zdravje, epidemiologi in predstavniki lokalnih skupnosti je bila sprejeta odločitev o 14-dnevnem zaprtju Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku. Zaprtje šol je ukrep, ki ga bomo, zaradi številnih negativnih učinkov na lokalno življenje in gospodarstvo, uporabljali samo po temeljitem premisleku in posvetovanju s stroko. Ena izmed zaposlenih osnovne šole v Kamniku je bila na testu za novi koronavirus pozitivna. Čeprav obstaja majhna možnost za prenos virusa, je bila s soglasjem stroke in lokalnih oblasti, sprejeta odločitev o zaprtju šole in napotitvi učenk in učencev v samoizolacijo. Civilna zaščita osnovno šolo že evakuira – prosim, sledite njihovim navodilom. V tem času naj otroci, njihovi svojci in zaposleni spremljajo svoje zdravstveno stanje in upoštevajo navodila in priporočila NIJZ ter medicinskih strokovnjakov.

Najbolj ogroženo skupino za okužbe z novim koronavirusom predstavljajo starejši. Pozivam vse, da omejijo stik otrok s starejšimi, ki spadajo v rizično skupino – z dedki in babicami. Zavedam se, da takšni ukrepi morda na prvi pogled delujejo brezsrčno, vendar se moramo zavedati dejstev, zaupati znanosti in stroki ter se držati vseh ukrepov in priporočil, ki jih svetuje Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ ter bodo omejila širitev koronavirusa.

Izjava župana Občine Kamnik Mateja Slaparja:

Za jutri, četrtek, 12. marca, je bil včeraj, 10. marca 2020, sklican ponovni sestanek pristojnih deležnikov zaščite in reševanja ter javnih institucij.

Občina Kamnik je vsem interventnim službam (Policija, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, gasilci, GRS in komunalne službe) že v preteklem tednu razdelila ustrezno zaščitno opremo glede na njihove potrebe. Razdeljenih je bilo 1.500 zaščitnih mask, 2.000 kosov rokavic, 150 kosov zaščitnih očal, 320 kosov zaščitnih kombinezonov in 45 litrov razkužila.

Seveda naj ob tem poudarimo odgovornost slehernega občana, da upošteva navodila pristojnih institucij. Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov, redno obvešča in daje ustrezna navodila na svoji spletni strani. Dodatne informacije o preventivnih ukrepih in pravilnem obnašanju glede dosledne higiene in preprečevanja morebitnih okužb so dostopne na spletni povezavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl.

Na Občini Kamnik opozarjamo, da je bilo, glede na stanje v državi, pričakovati okužbo tudi v naši občini, a vseeno velja opozarjati na odgovornost slehernega občana, da upošteva navodila in se ravna odgovorno. Če oseba že kaže znake okužbe, naj ostaja doma, predvsem pa je potrebno poudariti, da je preventivno obnašanja izredno pomembno.

Še vedno pa velja navodilo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, če sumite, da ste zboleli zaradi okužbe s koronavirusom, vas prosijo, da ne prihajate in ne vstopate v zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, ampak pokličite po telefonu svojega osebnega zdravnika, ob njegovi odsotnosti pa na telefonski številki 01/8318 600 ali 01/8318 715.

Preventivni ukrepi

Pri vsem tem naj poudarimo, da za okužbo z virusom SARS-CoV-2 velja enaka preventiva kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal. Kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, je pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,
  • ne dotikamo se oči, nosu in ust,
  • v primeru, da zbolimo, ostanemo doma,
  • upoštevamo pravila higiene kašlja,
  • redno si umivamo roke z milom in vodo,
  • v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke,
  • splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna
  • v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi,

poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.