OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK SE LAHKO POHVALI KAR S TREMI MICROSOFTOVIMI INOVATIVNIMI UČITELJICAMI EXPERTI IN Z NAZIVOM MICROSOFTOVA INKUBATOR ŠOLA

Prvega septembra je Microsoft za šolsko leto 2021/22 podelil nazive Microsoft inovativni učitelj expert. Za inovativno delo z učenci in sodelavci na področju tehnologije so v svetovnem merilu podelili več kot 20.000 nazivov. Med njimi je ta naziv prejelo tudi 13 slovenskih učiteljev, prav posebej pa smo ponosni na 3 učiteljice OŠ Frana Albrehta Kamnik. Naziv so prejele: Sara Zalesnik, Nina Maček in Lidija Vidmar, ki s svojim delom v razredu in v kolektivu dokazujejo predanost pedagoškemu poklicu in smiselni umestitvi tehnologije v pouk. Za prejeti naziv vsem trem sodelavkam iskreno čestitamo.

Hkrati je OŠ Frana Albrehta kot edina šola v Sloveniji pridobila tudi naziv Microsoftova inkubator šola, kar pomeni, da bo skupaj z Microsoftovimi strokovnjaki v naslednji dveh letih rasla in razvijala IKT kompetence vseh deležnikov. Tudi tega naziva smo izredno veseli.