TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

petek, 15. novembra 2019, prvo šolsko uro, bomo na matični šoli in na vseh podružnicah  izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk.

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2012 sprejela sklep, da vsak tretji petek v mesecu novembru razglasi za dan slovenske hrane v podporo domačim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane. 

V okviru tega projekta dajemo poseben poudarek vzgojnemu vidiku prehranjevanja: pomenu zajtrka, odnosu do zdravega prehranjevanja, kulturnega prehranjevanja, pomenu lokalno pridelane hrane, problemu zavržene hrane in spodbujanju zdravih prehranskih navad otrok in mladostnikov ter kulturnemu odnosu do hrane in prehranjevanja s poudarkom na poznavanju lokalno pridelane hrane.