Dragi učenci in starši!

 

Ta mesec; natančneje 17. marca 2023, obeležujemo 16. Svetovni dan spanja, ki letos poteka pod sloganom “Spanje je ključno za zdravje”. Spanje je poleg zdrave prehrane in telesne dejavnosti eden od ključnih gradnikov posameznikovega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja. Vpliva na vsa področja človekovega delovanja in kakovost življenja v vseh starostnih obdobjih. Tudi v zdravstvenem domu Julija Polca želimo povečati ozaveščenost širše javnosti, predvsem staršev  šoloobveznih otrok v občini Kamnik in Komenda, zato vam posredujemo  ključna sporočila (priponka 1 in 2).

 

Petra Trdin Ribič, dms

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov

ZD KAMNIK

Deli povezavo: