ŠŠD IGRA

ŠŠD IGRA je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje.  Delovanje ŠŠD temelji na načelu prostovoljnosti, strokovnosti, varnosti in javnosti.
Delujemo samostojno, ločeno od šole, vendar v interesu šolskih otrok in njihovih staršev, šolskih delavcev in OŠ Frana Albrehta.

Otrokom ponujamo kvalitetno organizirane športne dejavnosti s katerimi koristno preživijo svoj prosti čas.  Skrbimo za športno druženje otrok, fer- plej vzgojo, otroke navdušujemo, da energijo usmerjajo v zdrave in aktivne dejavnosti.

V ŠŠD Igra nudimo vsem  enakovredno igro, športno zabavo in nismo usmerjeni k tekmovalnim rezultatom, ampak k sproščenemu in zdravemu športnemu druženju.

 K aktivnemu preživljanju popoldnevov vabimo predvsem otroke, ki niso vključeni v klubske športe, ki ne potrebujejo tekmovalnega dokazovanja, ampak gibalne igre in nova motorična znanja, potrebna za vsakdanje življenje.

 Staršem omogočamo varstvo otrok v času otrokove aktivnosti. Šoli pomagamo dvigniti raven šolskih dejavnosti in kvaliteto dela. Omogočamo bolje organizirano in obogateno šolsko delo, hkrati pa želimo razbremeniti delo učiteljev v času varstva otrok. Šoli omogočamo sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki. Upamo, da z izboljšanjem počutja otrok, doprinesemo k boljšim rezultatom na učnih področjih ter na šolskih tekmovanjih.

Pišete nam lahko na osfa.igra@gmail.com .

 Člani IZVRŠNEGA ODBORA so:

Simeon Klokočovnik (predsednik ),

Zdravko Slevec (podpredsednik) ,

Maja Benkovič (tajnik) ,

Metka Bizjak (blagajnik),

Aleš Prosen  (strokovni član),

Tamara Bračič (strokovni član).