GRADILI BOMO NOVO ŠOLO

Drage učenke in učenci, dragi starši in skrbniki, spoštovane sodelavke in sodelavci!

 

Danes je za vse nas zares en lep, srečen in velik dan.

Svetnice in svetniki Občine Kamnik so danes 25. novembra 2020 potrdili investicijsko dokumentacijo – investicijski program z naslovom IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA KAMNIK S ŠPORTNO DVORANO IN ZUNANJO UREDITVIJO – PRVA FAZA.

 

Prav gotovo bo danes in naslednje dni pritekla kakšna solzica sreče, veselja in predvsem olajšanja. Obstoječi objekt matične šolske stavbe je iztrošen, v velikem delu stavbe neprimeren za izvajanje pouka, premajhen ter predvsem problematičen z vidika potresne in požarne varnosti.

 

V imenu vseh šolskih deležnikov se najiskreneje zahvaljujem vsem svetnicam in svetnikom Občine Kamnik, ki so soglasno podprli gradnjo nove šole, predvsem pa se na tem mestu najiskreneje zahvaljujem gospodu Bogdanu Pogačarju – podžupanu ter gospodu Mateju Slaparju – županu Občine Kamnik.

Ob tej priložnosti se najiskreneje zahvaljujem za vsa večletna sodelovanja in prizadevanja, kooperativnost ter mnogokrat potrpljenje obeh predsednic sveta staršev – ge. Špele Grčar ter ge. Irene Pavlič, predsednikov sveta šol in članov sveta šol v njihovem imenu g. Janezu Bergantu, g. Danijelu Bezku ter ge. Moniki Jelenc ter predvsem vsem učencem in sodelavcem, ki so in še strpno prenašajo nezavidljive pogoje za poučevanje.

 

Iskreno si želim, da bodo učenci in učitelji čimpreje začeli hoditi v novo šolo.

 

Zares srečen dan!

Rafko Lah, ravnatelj