Voščilo Drug z drugim

Spoštovani sodelavci, učenci in starši,

vodilo krožka “Drug z drugim” se iskri v našem imenu. Kot pravi Pavček, smo na svetu zato, da gledamo sonce in s sveta odganjamo sence. V teh prazničnih dneh vam z iskrenim voščilom želimo vlivati upanje in vas opogumljati. Naj vam naše želje razsvetljujejo temne kotičke prazničnih dni.

Učenci krožka “Drug z drugim”

in mentorici Tamara Bračič in Jana Svetec