SAMOELVALVACIJA

Vodstvo šole, zaposleni in učenci zadnje triade smo spomladi 2022 opravili samoevalvacijo z orodjem SELFIE. Zbrani odgovori so nam pomagali pri ugotovitvah, kje se na področju rabe IKT nahaja naša šola. Z njihovo pomočjo bomo v začetku prihodnjega leta oblikovali šolsko digitalno strategijo in tako začrtali cilje, ki jih na tem področju želimo dosegati.

 

 

 

Deli povezavo: