Prvi dan pouka v šolskem letu 2019/20

Šolski zvonec glasno kliče: »Cicibani, kje pa ste?
Čez zelene vinske griče že jesen v deželo gre!«

Na pero že torba čaka, tabla krede si želi,
v razred škili sraka, da se česa nauči.

Zvonec kliče, zvonec kliče! Čas poletni je minil.
Nosi že jesen čez griče polne torbe hrušk in sliv.

Bomo se sladkali z njimi in veselo v šolo šli.
Zagotovo že pozimi bomo učenjaki vsi.
/Kajetan Kovič

2. SEPTEMBER 2019
Navodila učencem od 2. do 9. razreda

1. Pouk

  • Pouk se prične ob 8.20 uri. Predur ne bo.
  • Prvi dve uri sta razredni uri (v matičnih učilnicah), razen 6. razredi, ki imajo TRI razredne ure. Učence 6. razreda razredniki sprejmejo v jedilnici v pritličju šole.
  • Nato poteka pouk po ponedeljkovem urniku.
  • Učenci od 2. do 9. razreda pripravite svojo šolsko torbo po urniku, ki bo objavljen v eAsistentu najkasneje do petka, 30. 8. 2019. Ne pozabite na copate!

 

2. Prehrana, jutranje varstvo in podaljšano bivanje

  • Organizirana bo šolska malica (za vse učence), kosilo in popoldanska malica pa za prijavljene učence, zajtrka še ne bo.
  • Organizirano bo podaljšano bivanje do 17.ure.
  • Jutranje varstvo ne bo Starši, ki zjutraj potrebujete varstvo, lahko otroka od 6.05 dalje pripeljete k dežurnemu učitelju v večnamenski prostor (jedilnica).

3.Prevozi bodo organizirani po naslednjem voznem redu:

SMER

V ŠOLO

IZ ŠOLE

VRANJA PEČ

Spodnje Palovče

8:00 vsi učenci

7:40

13:00 (vsi učenci)

13:20

MARKOVO

7:55

13:05, 13:55, 14:45

LANIŠE

7:50

13:10, 14:45

TUČNA, BRIŠE

7.45

13:25, 14:10, 15:25  (s PŠ Nevlje)

VIR PRI NEVLJAH

7:55

14:45

HRIB

7:15

13:55 (s PŠ Nevlje)

POREBER

Št. 10c (2x). 16a (2x),  21 (2x),  10b

7:15

14:40 (s PŠ Nevlje)

POREBER

št. 3d, 9 (2x), 15a (2x), 3c,

7:55

15.00 (s PŠ Nevlje)

Varstvo VOZAČEV IN ČAKAJOČIH bo organizirano. Vozni red šolskih prevozov bo objavljen na šolski spletni strani (STARŠI INFO) od četrtka, 29. 8. 2019.

 

Želimo vam prijetno in uspešno šolsko leto 2019/2020

                                                                                                                       Strokovni delavci OŠ Frana Albrehta