PREDSEDNIK USTAVNEGA SODIŠČA JE OBISKAL OŠ FRANA ALBREHTA

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto se je v torek, 17. 10. 2023, srečal z učenci 8. razredov naše šole. Na dogodku so bila prisotna dekleta in fantje, ki so pri pouku državljanske in domovinske kulture in etike za temo ustave in človekovih pravic izkazali največ zanimanja.

»Srečanje je potekalo v okviru aktivnosti Ustavnega sodišča, katerih namen je pristojnosti in delo Ustavnega sodišča dodatno predstaviti in približati različnim javnostim, tudi mlajšim. Ne glede na to, da so nekatere vsebine s področja Ustave Republike Slovenije, še posebej pa tudi pomen človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sicer že predstavljene tekom šolskega procesa, je namen pobude za obisk osnovnih šol in izvedbo pogovora z osnovnošolci slednjim omogočiti posebno izkušnjo.

Povsem prvo srečanje z osnovnošolci je bilo izvedeno na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik. Sodelovali so učenke in učenci iz vseh štirih oddelkov 8. razreda, ki so po uvodnem pogovoru o pomenu in vlogi prava s predsednikom Ustavnega sodišča, prostor vedoželjno zavzeli s svojimi vprašanji. V okviru predmeta Domovinska in državljanska kultura in etika so se namreč na srečanje posebej pripravili in v ta namen sami raziskali različne vire o Ustavnem sodišču, njegovi sestavi, vlogi in načinu delovanja ter o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Živahna izmenjava mnenj je izpostavila njihovo dobro poznavanje tematike, pa tudi zavedanje, da človekove pravice niso samoumevne.«

Pred srečanjem z učenci se je predsednik dr. Accetto ločeno sestal tudi z ravnateljico Moniko Glücks Donko s sodelavci. Na kratko smo predstavili šolo, pa tudi nekatere izzive, s katerimi se soočamo, kot je npr. stiska s prostori.

(Vir: https://www.us-rs.si/predsednik-ustavnega-sodisca-z-osnovnosolci-o-ustavi-clovekovih-pravicah-in-vlogi-prava/, privzeto, 19. 10. 2023)

Vtisi učencev:

Obiskal nas je predsednik Ustavnega sodišča RS dr. Matej Acceto. Imeli smo to čast, da smo bili prva osnovna šola, ki jo je obiskal. Pogovora se je udeležilo 25 učencev in učenk 8. razredov. Najprej nam je predstavil rimsko boginjo Justici, ki je simbol pravičnosti in enakopravnosti, potem nas je vključil v pogovor o pomembnosti ustavnega sodišča, ustave, človekovih pravic in svoboščin.

Postavil nam je veliko vprašanj, s katerimi nas je spodbudil k razmišljanju in nekaterim celo vzbudil zanimanje za študij prava in to delo. Njegovo pripovedovanje in komentarji so bili zanimivi, poučni, s humorjem pa nas je tudi nasmejal. Ko smo govorili, je odkrito pokazal zanimanje za naša mnenja in poglede. Odgovarjal je tudi na naša vprašanja, ki smo jih že prej pripravili pri pouku DKE.

Pogovor z g. Accetom je bil zelo poučen in je prispeval k naši politični osveščenosti.

Za obisk se mu najlepše zahvaljujemo.

Polona Tišler, Teja Svetic, Izza Juteršek, Maja Matjažič, David Menardž

Deli povezavo: