POSLOVNI ČAS IN URADNE URE V POSEBNIH RAZMERAH, V ČASU POUKA NA DALJAVO

Poslovni čas šole: vsak delovni dan v času od 6.00 do 15.00.

 URADNE URE

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

Ravnatelj sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

 

KDO

KDAJ

TELEFON/E POŠTA

Ravnatelj

Vsak dan med 11. in 12. uro.

018396301, gsm 040327883, rafko.lah@os-fa.si

Pomočnik ravnatelja

V dogovoru z ravnateljem.

018396303, gsm 041267436, zdravko.slevec@os-fa.si

Pomočnica ravnatelja

V dogovoru z ravnateljem.

018396302, anita.rusak-kastelic@os-fa.si

Pomočnik ravnatelja

V dogovoru z ravnateljem.

 

Tajništvo

Ponedeljek, sreda, petek

od 10.00 do 12.00

018396300, os.frana-albrehta@guest.arnes.si

Računovodstvo

Vsak dan od 11.00 do 13.00

018396314, rezika.zaletelj@os-fa.si

Svetovalni delavki

 

Tina Plahutnik – vsak dan

Andreja Ortl – vsak dan med 10. in 12. uro

tina.plahutnik@os-fa.si;

040 977 686 , andreja.ortl@os-fa.si

 

 

 

  1. Za zaposlene delavce šole je vstop v matično šolsko stavbo mogoč od ponedeljka do petka, v času od 6:00 do 15:00. Vstop v prostore podružničnih šol je mogoč od ponedeljka do petka, po predhodnem dogovoru s hišnikom šole: Mošnik Jani 040-580-940.
  2. Poslovni čas ter uradne ure in nosilce komunikacije s šolskimi deležniki bomo po potrebi prilagajali.
  3. Objavljeno na šolski spletni strani: os-fa.si ter na vseh glavnih vhodih šolskih stavb.

 

V Kamniku, 9. 11. 2020.                                                                                   Rafko Lah, ravnatelj