Pogoji za pouk postajajo nevzdržni

Medtem ko občinski svetniki še vedno čakajo na predstavitev in obravnavo racionalizacije projekta gradnje nove stavbe Osnovne šole Frana Albrehta, se učenci in zaposleni na šoli soočajo z res težkimi pogoji za pouk in delo. Nenehno prihaja do različnih okvar, primanjkuje pa tudi prostora, tako da dva razreda petošolcev k pouku hodita kar v prostore župnišča na Šutni.

 

Jasna Paladin

Kamnik – Novo šolsko leto se za učence in učitelje Osnovne šole Frana Albrehta ni začelo povsem običajno, saj se morajo zaradi težav z dotrajanostjo šolskega poslopja in pomanjkanjem prostora nenehno prilagajati razmeram.

S 1. septembrom so tako učenci dveh 5. razredov k pouku začeli hoditi v prostore župnišča na Šutni. »S tem dejanjem smo zagotovili ‘normalen’ enoizmenski pouk za vse preostale učence v matični šolski stavbi. Poleti smo se na to selitev intenzivno pripravljali, tudi uspešno preselili, v soglasju z ministrstvom uspeli pridobiti novo delovno pomoč za čiščenje in razdeljevanje malice. Učiteljici – razredničarki sta se zelo potrudili, da je učni proces nemoteno stekel. Po trenutnih podatkih ter spremljanjih so tako učenci kot tudi zaposleni z delovnimi pogoji relativno zadovoljni,« nam je povedal ravnatelj šole Rafko Lah ter dodal, da vsi petošolci, ki pouk obiskujejo v prostorih župnišča, na kosilo, na interesne dejavnosti in k podaljšanemu bivanju hodijo v matično šolsko stavbo, da pa bo v naslednjem šolskem letu potrebno na to nadomestno lokacijo preusmeriti še dva oddelka učencev razredne stopnje, predvidoma bodo to bodoči četrtošolci. Učencev je za obstoječe razmere preprosto preveč; letošnje šolsko leto jih pouk v matični šoli obiskuje 516, skupaj s še petimi podružnicami pa je vseh učencev 834.

Čeprav so prostori nekdanjega župnišča, kjer je nekdaj že deloval vrtec, v minulih letih že služili za pouk kamniškim učencem (spomnimo, da so tja med gradnjo nove šole začasno preselili tudi nekaj razredov Osnovne šole Toma Brejca), pa je sodelovanje šole in občine z župniščem nekatere tudi zmotilo. Na ministrstvu pojasnjujejo, da je zagotavljanje prostorov osnovne šole v pristojnosti občin, prav tako pa tudi dajanje soglasja o tem, ali naj pouk poteka kje druge. In soglasje za izvajanje pouka v župnišču so na OŠ Frana Albrehta od občine dobili.

Vsi, ki pa poznajo pogoje šolanja v dotrajani šolski stavbi, pa poteze vodstva šole povsem razumejo. Ker je gradnja nove šolske zgradbe načrtovana že vsaj desetletje, se v stavbo ni veliko vlagalo, zato so dotrajana okna, odtočne in vodovodne cevi, elektroinstalacije in salonitna kritina. Prostorov močno primanjkuje, saj so nekaj učilnic morali urediti kar na šolskem hodniku. »Stavbo pogosto vzdržujemo s skrajnimi napori. Nedavno je v času vikenda spet spustila voda v iztrošenem radiatorju. Voda je tekla iz učilnice za fiziko skozi strop v knjižnico in računovodstvo. Poškodovane in delno uničene so nekatere knjige, računalniki, tiskalniki, parket, stropi…,« pravi ravnatelj, ki si ne predstavlja, da bi se vsa ta agonija nadaljevala še naprej. »Na strani šolskih deležnikov smo utrujeni, izčrpani, ne samo zaradi trenutnega stanja v objektu matične šole, še bolj zaradi v preteklosti nedopustnega čakanja in vzdrževanja visokega tveganja za obolenja zaradi nedopustnega hrupa, več nedopustno premajhnih prostorov, iztrošenih oken … Predvsem pa zaradi visokih tveganj, ki so dokazano povezana s požarno in potresno varnostjo.«

Na potezi je občina, ki išče rešitve za pocenitev projektov gradnje nove šole; po ocenah bi ta namreč stala kar 20 milijonov evrov. Župan Matej Slapar je za reševanje problematike zadolžil podžupana Bogdana Pogačarja. Kot nam je povedal, je bilo v zvezi z obsegom racionalizacije, uskladitvijo popisov del s PZI dokumentacijo in faznostjo gradnje šole v zadnjih štirih mesecih opravljenih več delovnih sestankov tako z vodstvom šole kot odgovornim projektantom Primožem Hočevarjem (nazadnje so se sestali minuli petek). »Skupni cilj vseh je racionalizacija projekta izgradnje OŠ Frana Albrehta v obsegu in na način, da bodo še vedno zagotovljeni normalni pogoji za izvajanje izobraževalnega procesa, da bo projekt v skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem ter bo finančno sprejemljivejši s strani investitorja Občino Kamnik. Rezultat dosedanjih aktivnosti je priprava novelirane projektne naloge oziroma priprava t. i. uporabniških zahtev, ki jih bo projektant upošteval pri pripravi sprememb PZI dokumentacije. Rok za pripravo ima projektant do konca oktobra. 

Predstavniki svetniških skupin se bodo s predlogom sprememb seznanili že oktobra, na dnevnem redu seje občinskega sveta pa naj bi bila točka predvidoma novembra.

 

Ravnatelj OŠ Frana Albrehta Rafko Lah / Foto: Gorazd Kavčič