OBVESTILO PRED ZAČETKOM POUKA – 1. DEL

OBVESTILO PRED ZAČETKOM POUKA – 1. DEL

 

Spoštovani!

 

Vezano na okrožnico Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, prejeto 8. 5. 2020, št. 6030-1/2020/31, vas obveščamo, da se bo vzgojno izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda šole pričelo predvidoma 18. 5. 2020, predvidoma 25. 5. 2020 pa za učence 9. razreda ter za  učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bo lahko v prostorih šole izvajal dopolnilni pouk in druge oblike učne pomoči.

 

Glede na zgoraj navedeno, se bo od predvidenih datumov dalje za učence 1., 2., 3. in 9. razreda vzgojno izobraževalno delo izvajalo po obveznem in razširjenem programu.

 

IZJAVA OB PONOVNEM VSTOPU V ŠOLO

Pogoj za ponovni vstop v šolske prostore je podpisana pisna izjava starša, ki jo morajo starši podati pred vstopom otroka v šolske prostore. S tem si šola zagotovi varno učno okolje za vse učence. Obrazec Izjava o ponovnem vstopu v šolo boste (ali ste že) prejeli od razrednikov po elektronski pošti. 

 

KDAJ OTROKU ODSVETUJEMO VRNITEV V ŠOLO? 

Za vse učence 1. triade, 9.r. in tiste z učnimi težavami je vrnitev v šolo obvezna, razen za tiste, ki se vzgojno izobraževalnega procesa v šolskih prostorih ne bodo udeležili iz zdravstvenih razlogov njih samih ali njihovih ožjih družinskih članov oz. oseb, s katerimi bivajo v istem gospodinjstvu. Posvetujte se z izbranim osebnim zdravnikom, pediatrom ali zdravnikom splošne (družinske) medicine. Starše teh učencev prosimo, da o tem pisno obvestijo razrednika. 

 

V šoli pripravljamo navodila in protokole za delo v novih okoliščinah, s katerimi boste pravočasno seznanjeni.

Za potrebe organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa vas prosimo, da pravočasno sporočite potrebne informacije razredniku, ko vas bo kontaktiral.

 

Hvala za sodelovanje!

Lepo vas pozdravljam.

V imenu vseh zaposlenih, Rafko Lah, ravnatelj

 

 

 

POMEMBNO:

 • Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 • Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste učne skupine. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor.
 • Zunanji izvajalci ne bodo izvajali interesnih in drugih dejavnosti.
 • Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela.
 • Prehrana: Učencem bo zagotovljena malica in kosilo, zajtrka in popoldanske malice ne bomo organizirali.
 • Prevozi bodo organizirani glede na potrebe in skladno z navodili stroke. Priporočamo peš hojo, uporabo skirojev, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, če je le možno ter individualne prevoze s strani staršev (brez združevanja učencev).
 • Šolske prireditve (osrednješolska prireditev, valeta …) se v šolskem letu 2019/2020 ne bodo izvajale.
 • Petošolci bodo imeli možnost opravljati kolesarski izpit v prihodnjem šolskem letu.
 • V šolo vstopajo le učenci in zaposleni. Starši ne vstopate v šolo. Učenci v šolski objekt vstopajo posamično ob medosebni razdalji najmanj 1,5 m.
 • Devetošolci naj v šolskem objektu, razen v učilnici, kjer bodo imeli pouk, uporabljajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta …). Vsi naj bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.
 • Morebitne pogovorne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.
 • Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal).

 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19

 • Če bo zbolel učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, bomo obvestili starše, da pridete po vašega otroka. Otrok bo počakal v izolaciji.
 • Če bo pri vašem otroku nato potrjena okužba COVID-19, vas prosimo, da starši o tem obvestite razrednika oz vodstvo šole.

 

HIGIENSKI UKREPI:

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin.

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.
 • redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.

 

Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik

 

 

Deli povezavo: