INFORMACIJA STARŠEM PRED ODPRTJEM ŠOLE, 18. MAJA 2020

 

Spoštovani starši in skrbniki, drage učenke in učenci!

 

V ponedeljek 18. maja bomo spet odprli šolo. Čeprav drugače, se veselimo, da bomo skupaj z našimi učenkami in učenci.

 

Za lažji začetek vam v nadaljevanju sporočamo nekaj informacij.

Te informacije bodo dopolnile razredničarke vaših otrok, upoštevaje specifiko šolskih stavb, oddelkov in skupin.

Kmalu nasvidenje.

 

V imenu vseh zaposlenih Rafko Lah, ravnatelj

 

PRIHOD V ŠOLO

Matično šolo  bomo odprli ob 6.00 za tiste starše, ki boste otroka pripeljali v jutranje varstvo. Uro prihoda ste že sporočili. Šola bo »odprta« do 7.35, do 8.00 pa jo bomo zaklenil. V času med 7.35 do 8.00 je vstop v šolo mogoč le na glavnem vhodu – zahodnem delu stavbe. Učenci na odprtje šole počakajo, upoštevaje varno medsebojno razdaljo.

Od 8.00 do 8.20 bodo učenci vstopali v šolsko stavbo pri obeh vhodih: glavnem na zahodni strani ter stranskem na jugovzhodni strani. Starši v šolsko zgradbo zaenkrat ne vstopate. V kolikor bodo vrata zaklenjena, pozvonite. Dežurni učitelj/ica bo učenca pospremil/a v učilnico.

 

ODHOD IZ ŠOLE

Starši otroka po pouku prevzamejo pred šolo.

 

PREVZEM OTROKA V PODALJŠANEM BIVANJU

Dejavnosti podaljšanega bivanja bodo potekale v skupinah po največ 15 učencev. Skupine učencev bodo drugačne kot pri pouku, vendar bodo stalne.

  1. Na podlagi sprejema informacije, kateri otrok bo odšel domov, bo učitelj v oddelku podaljšanega bivanja poskrbel, da se bo otrok pripravil za odhod ter ga pospremil do sprejemne točke – vhodnega prostora v šolo. Če bo odšlo domov več otrok hkrati, bodo učenci iz šole izstopali posamično, pri tem bodo stalno ohranjali 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
  2. Starši pokličite telefonsko številko oddelka podaljšanega bivanja matične šole – 040977686 in telefonsko številko OPB ja PŠ Nevlje 01 839 10 69.
  3. S pritiskom na zvonec boste sporočili, da ste prišli po vašega otroka na podružničnih šolah Mekinje, Tunjice in Vranja Peč.

 

ŠOLSKI PREVOZI

UČENKE IN UČENCI – ŠOLARJI:

– Ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta. Maske priskrbite starši.

– Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo.

– Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga

odrasla oseba.

– Med nošenjem se maske ne dotikajo.

– Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.

– Poučeni morajo biti o pravilnem razkuževanju rok.

– Razkužilo zagotovi prevoznik.

– Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu.

 

RAZDALJA MED OSEBAMI

– Šolarji naj čakajo na vstop v vozilo tako, da je med njimi razdalja vsaj 1,5 m.

– Število in razpored šolarjev v vozilu mora med njimi zagotavljati razdaljo 1,5

metra, razen, če gre za šolarje istega gospodinjstva.

– Razdalja med šolarji je lahko manjša od 1,5 metra, če je med njimi fizična

pregrada (npr. med vrstami avtobusa, kombija).

– Izvajalec prevoza označi sedeže, na katerih je dovoljeno sedeti.

 

VOZNI RED KOMBIJEV:

PŠ Nevlje

 V šolo

Iz šole

Hrib, Poreber 7:30

Tučna 13:00

Poreber  7:45

Hrib, Poreber 14:00

Tučna 8:00

Poreber 15:00

 

PŠ Vranja Peč

V šolo

Iz šole

Vel. Lašna 7:30

Sp. Palovče 13:00

Sp. Palovče  7:45

Sp. Palovče 13:30

Sp. Palovče 8:00

Vel. Lašna 14:00

 

Deli povezavo: