OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO

AVTOMATIČNO PODALJŠANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

  • Pravice iz javnih sredstev: otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija malice/kosila.
  • Staršem ni treba oddajati novih vlog, če nimajo nobenih sprememb, centri za socialno delo bodo odločali o podaljšanju pravic avtomatično po uradni dolžnosti.
  • Odločbe oz. informativne izračune bodo starši prejeli od avgusta dalje predvidoma do konca oktobra.

 

NOVA VLOGA

Novo vlogo oddajo starši osebno, po pošti, e- pošti ali preko e-uprave na center za socialno delo ko:

  • Pravico uveljavljajo prvič: vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«,
  • Ko vpisujejo otroke v prvi razred osnovne šole: oddajo »Obrazec za sporočanje sprememb« le v primeru, ko jim pravice potečejo izven meseca avgusta oz. otroka izpisujejo že prej iz vrtca in imajo v vrtcu še vsaj enega otroka.
  • V primeru, da pravice potečejo avgusta, spremembe ni treba sporočati, saj bo o tem odločeno z avtomatičnim podaljšanjem pravic s septembrom.

 

ROKI ZA ODLOČANJE

Rok za izdajo odločb o pravicah iz javnih sredstev je 2 meseca.

Ker v obdobju od avgusta do oktobra centri za socialno delo odločajo o povečanem številu pravic, lahko prihaja do zamud.

V primeru zamud bodo javnost, šole in vrtce o tem obveščali.

Družinam, ki bodo zaradi zamud pri odločbi za letne pravice v izjemnih materialnih stiskah, bodo na centru za socialno delo svetovali druge oblike pomoči v izogib poglabljanja socialnih stisk.

 

Za dodatna pojasnila so vam na voljo na tel. številki Centra za socialno delo Osrednja Slovenija- vzhod (bivši CSD Domžale, Kamnik, Litija) 01/724 63 70 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) oz. na elektronski naslov centra

 

Celotno besedilo je tu: https://www.os-fa.si/wp-content/uploads/2023/06/Obvestilo-vrtcu-soli-2023.pdf

Deli povezavo: