NA OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK SE NE USTRAŠIMO NOBENEGA »IZZIVA«

V soboto, 5. oktobra 2019, na mednarodni dan učiteljev, se je na OŠ Frana Albrehta Kamnik odvijal prvi mednarodni posvet z naslovom Izzivi v šoli. Delovna skupina, ki je štela več kot dvajset učiteljev, ga je skrbno načrtovala več kot leto dni. Povod za organizacijo in izvedbo je bila pozitivna izkušnja učiteljice Lidije Vidmar, ki se je pred dvema letoma udeležila mednarodnega srečanja na eni od osnovnih šol v okolici, na katerem je predstavila svoj primer dobre prakse.

Predstavitev strokovnega dela v obliki mednarodnega posveta pomeni, da si upamo narediti korak več na svoji poti. Hkrati je to priložnost za osebnostno in strokovno rast. Osebnostno v smislu poguma, da stopimo iz svoje sredine, iz svojega razreda, strokovno pa je to velika priložnost za izmenjavo izkušenj in pridobivanje novih idej v obliki druženja s kolegi iz stroke. Vse to smo torej želeli omogočiti najprej našim sodelavcem, seveda pa tudi vsem ostalim udeležencem. Ponosni smo, da smo na posvetu lahko gostili goste iz Velike Britanije, Grčije, Hrvaške in Slovenije.

Naslov našega posveta je bil Izzivi v šoli. V najavi posveta smo med drugim zapisali, da poučevanje v 21. stoletju s sodobnimi pristopi in številnimi izzivi, ki se pojavljajo v tej spreminjajoči se in včasih nekoliko negotovi situaciji, spodbuja in zahteva ustvarjalnost učiteljev in učencev. Pedagogi smo tisti, ki iščemo odgovore, inovativne pristope in znanja. Trenutne razmere lahko osvetlimo skozi različne izkušnje. Naša spoznanja lahko vključimo v sodobne strategije poučevanja in vzgoje ter tako pomagamo pri razumevanju dejavnikov, ki so izziv učečim se ljudem.

Program posveta je bil sestavljen iz uvodnega dela, ki je v obliki krajšega kulturnega programa postregel z nastopom otroške folklorne skupine pod mentorstvom Marjete Kregar ter uvodnimi nagovori ravnatelja šole Rafka Laha, župana občine Kamnik Mateja Slaparja, direktorice založbe Rokus Klett Maruše Dejak in koordinatorice posveta učiteljice Lidije Vidmar. Ravnatelj šole je med navzočimi posebej pozdravil tudi predsednico Sveta šole Moniko Jelenc, predsednico Sveta staršev Ireno Pavlič in predstavnico Šole za ravnatelje dr. Tatjano Ažman. V nadaljevanju so se v programu med seboj prepletla tri plenarna predavanja vabljenih gostov, ena mednarodna delavnica, ena okrogla miza ter predstavitve samostojnih referatov. Prvi predavatelj specialni pedagog Marko Juhant je spregovoril o šoli, prilagojeni fantom, druga predavateljica dr. Emma Kell se je spraševala o krizi v učiteljskem poklicu, tretji predavatelj dr. Tomaž Curk pa je predstavil strojno učenje. V kar dvaindvajsetih skupinah pa je več kot 160 učiteljev praktikov predstavilo svoje samostojne referate. V sklepnem delu, ki se je odvijal v športni dvorani, pa smo bili priča kulturnemu programu učencev interesne dejavnosti Drug z drugim pod mentorstvom Ivanke Svetec ter športnemu spektaklu, ki so ga pripravili učenci interesne dejavnosti Skoki z male prožne ponjave pod vodstvom mentorice Tamare Bračič. Zadnja športna točka je poskrbela za stoječe ovacije udeležencev in tako posvet na najboljši možen način tudi zaključila.

Da smo lahko uresničili tako vsebinsko bogat program, se na tem mestu za podporo zahvaljujemo našim donatorjem, ki so založba Rokus Klett, zavarovalnica Triglav, NLB Skladi, Delavska hranilnica, Kik Štarter Kamnik, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, pekarna Pečjak, Brunarica Štern in kmetija Bobnar. 

Naj zaključim z mislijo koordinatorice Lidije Vidmar, ki je v uvodnem nagovoru med drugim rekla, da »ko stopimo skupaj, smo res močni in zato noben izziv za nas ni pretežak«. Ob koncu dneva namreč čestitk in pohval za organizacijo in izvedbo kar ni bilo konca. Res smo lahko ponosni, da smo prvi mednarodni posvet Izzivi v šoli tako uspešno izpeljali. Hkrati smo veseli, da smo tako velikemu številu udeležencev omogočili, da so storili korak naprej v svoji strokovni rasti. Še enkrat zahvala vodstvu šole za podporo, vsem članov delovne skupine pod vodstvom Lidije Vidmar za trud in opravljeno delo ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izpeljavi posveta.

Da boste tudi bralci lahko začutili pozitivno vzdušje, si oglejte priloženo galerijo fotografij.

Zapisala Tadeja Česen Šink

OŠ Frana Albrehta Kamnik  

 

Nastop otroške folklorne skupine (foto: arhiv šole)
Udeleženci (foto: arhiv šole)
Ravnatelj šole Rafko Lah (foto: arhiv šole)
Župan občine Kamnik Matej Slapar (foto: arhiv šole)
Direktorica založbe Rokus Klett Maruša Dejak (foto: arhiv šole)
Koordinatorica posveta Lidija Vidmar (foto: arhiv šole)
Mednarodna okrogla miza (foto: arhiv šole)
Specialni pedagog Marko Juhant (foto: arhiv šole)
Gostja iz Velike Britanije dr. Emma Kell (foto: arhiv šole)
Prof. dr. Tomaž Curk (foto: arhiv šole)
Zaključni del v športni dvorani (foto: arhiv šole)
Zaključni del v športni dvorani (foto: arhiv šole)
Nastop učencev ID Mala prožna ponjava (foto: arhiv šole)
Stoječe ovacije ob zaključku (foto: arhiv šole)
Vsi nastopajoči učenci (foto: arhiv šole)
Ob mednarodnem dnevu učiteljev je ravnatelj šole prejel torto (foto: arhiv šole)
Zahvala ravnatelja ob zaključku (foto: arhiv šole)
Zahvala sodelujočim v delovni skupini za pripravo posveta (foto: arhiv šole)