MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 2022

Vsako leto šolske knjižnice, v mesecu oktobru, praznujemo Mednarodni mesec šolskih knjižnic. V tem mesecu knjižnice praznično poudarjamo pomembnost šolske knjižnice z različnimi dogodki, ki se odvijajo v knjižnici.

 

Na naši šoli smo v mesecu oktobru organizirali kar nekaj zanimivih dejavnosti za učence: 

  1. literarno-likovni natečaj,
  2. pravljični kviz,
  3. nacionalna izmenjava knjižnih kazalk,
  4. mednarodna izmenjava knjižnih kazalk,
  5. razstave knjig v knjižnici,
  6. skrivni prijatelj,
  7. knjižnični detektiv.

 

 

Literarno-likovni natečaj

V začetku meseca oktobra smo na šoli razpisali natečaj, na katerem so lahko sodelovali vsi učenci z naše matične šole in s podružničnih šol. Natečaj je trajal do konca oktobra, 17. novembra pa smo razglasili nagrajence. Na ta dan namreč praznujemo rojstni dan Frana Albrehta, po katerem nosi ime tudi naša šola. Naslov natečaja se je glasil Knjižni molj v knjižnici in Moja sanjska knjižnica. Učenci so lahko narisali svojo sanjsko šolsko knjižnico, lahko pa so napisali kakšno pesmico ali pravljico o knjižnem molju, ki živi v knjižnici. Prejeli smo več kot 150 izdelkov. Na Albrehtov dan smo, v sklopu krajše prireditve, razglasili nagrajence, ki so prejeli lepe nagrade in pohvale.

 

Zmagovalna literarna in likovna dela

Pravljični kviz 

V mesecu oktobru so učenci lahko reševali tudi pravljični kviz. Na vseh šolah so učence v knjižnicah čakali listi z vprašanji, na katera so morali odgovoriti v šoli. Vprašanja so se nanašala na slovenske in tuje pravljice ter različne književne junake. Učenci so lahko izbirali med več odgovori, pri nekaterih vprašanjih pa so morali odgovore tudi zapisati. Če kakšnega odgovora niso vedeli so lahko prišli v knjižnico in ga tam tudi poiskali. Kar nekaj učencev je to možnost tudi izkoristilo. Na začetku meseca novembra smo izžrebali tri nagrajence, ki so prejeli tudi lepe praktične nagrade.  

 

 

Nacionalna izmenjava knjižnih kazalk 

V tem šolskem letu smo se pridružili tudi projektu nacionalne izmenjave knjižnih kazalk, ki ga organizira Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Projekt je namenjen predvsem povezovanju šol, šolskih knjižnic, spoznavanju novih prijateljev in spodbujanju branja. Naša partnerska šola je bila Osnovna šola 8 talcev Logatec. Naši prvošolci, drugošolci in tretješolci so izdelali kar 260 kazalk za učence iz Logatca. Tema knjižnih kazalk je bila vezana na pravljice, ki so jih učenci prebirali pri pouku. Pred samim izdelovanjem kazalk, so si učenci skupaj z učitelji pogledali tudi spletno stran partnerske šole, na zemljevidu Slovenije so poiskali mesto Logatec, na spletu pa so prebrali tudi malo o zgodovini samega mesta. Tako so se poleg zabavnega dela ustvarjanja kazalk, naučili tudi nekaj novega. Učenci so na kazalke narisali različne književne junake, tudi tiste, ki izhajajo iz ljudskih kamniških pripovedi, nekateri so narisali značilnosti mesta Kamnik, na nekatere kazalke pa so učenci napisali tudi citate vezane na branje. Nastale so res lepe in zanimive knjižne kazalke.

Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk 

Letos se je naša šola drugič priključila projektu, ki ga organizira IASL (Mednarodna zveza šolskih knjižnic). Projekt izmenjave knjižnih kazalk vključuje šole z vsega sveta. Učenci ročno izdelajo poljubne kazalke in si jih s partnersko šolo izmenjajo po klasični pošti. Lahko pa sodelujejo tudi v elektronski izmenjavi kazalk. Projekt je zanimiv in zabaven, saj na tak način učenci spoznajo nove države, kulture in njihove navade, prav tako pa sklepajo nova prijateljstva in spodbujajo branje. Letošnja tema je bila Branje za globalni mir in harmonijo v življenju. Naši partnerski šoli sta bili osnovna šola Ponteland Primary School iz Velike Britanije in Escola Basica sa Couto iz Portugalske. Učenci 4. in 5. razredov so izdelali kar 164 knjižnih kazalk, ki smo jih po pošti poslali v obe državi. Učencem je bil projekt zelo všeč, še najbolj pa dejstvo, da si bodo izmenjali kazalke kar z dvema šolama. Učenci so si pred samo izdelavo kazalk najprej ogledali spletno stran šole, nato so na globusu ali zemljevidu poiskali Veliko Britanijo in Portugalsko in si na koncu na spletu poiskali še zanimive podatke o teh dveh deželah. Na knjižne kazalke so nekateri nato narisali simbole miru, ljubezni in pozitivne spodbudne besede, drugi so narisali značilnosti Kamnika in Slovenije, naše kulinarične specialitete, naše knjižne junake. Knjižne kazalke, ki so nastale, so bile resnično zanimive in lepo oblikovane. Učenci  so v projektu uživali in se že veselijo prihodnjega šolskega leta, ko se bomo povezali z novo šolo in ponovno spoznavali novo kulturo in njihove navade. Na knjižne kazalke iz Velike Britanije in Portugalske pa še čakamo.

Razstave v knjižnici 
V mesecu septembru in oktobru smo postavili tudi različne razstave: jesen, novosti v knjižnici, noč čarovnic ter razstavo Beremo skupaj, ki je povezovala branje in šport.

Skrivni prijatelj 

Skrivni prijatelj je dejavnost, ki jo učiteljica slovenščine in knjižničarka Irena izvaja med učenci 6. razredov. Učenec si izmisli skrivno ime in kasneje na seznamu poišče svoje ime in ime svojega skrivnega prijatelja. V mesecu oktobru napišejo učenci tri pisma, ki jih oddajo v rumeni nabiralnik v knjižnici. Prvemu pismu priložijo pesem, ki jim je všeč, v drugem pismu svojemu skrivnemu prijatelju priporočajo knjigo, ki so jo prebrali, v tretjem pismu pa naštejejo vsaj pet svojih dobrih lastnosti. Ko učenec prejme pismo od svojega skrivnega prijatelja, ga obvestilo čaka pred knjižnico, knjižničarka pa mu izroči pismo. Po počitnicah se razkrijejo skrivni prijatelji in tisti, ki so napisali in prejeli tri pisma, so nagrajeni. Dejavnost je zanimiva, saj se učenci na tak način še bolj spoznajo, bolje pa jih spozna tudi učiteljica. Učencem je igranje Skrivnega prijatelja zelo všeč in se ga z veseljem udeležujejo.

Knjižnični detektiv

Letos smo za učence zadnje triade pripravili tudi igro Knjižnični detektiv. Učenci so morali rešiti delovni list, ki jih je pripeljal do detektivske uganke, ki so jo morali z malo logičnega razmišljanja tudi rešiti. Kar nekaj učencev se je reševanje uganke lotilo, na koncu pa smo izžrebali tri nagrajence, ki so prejeli tudi lepe praktične nagrade.

Nataša Logar Andič, knjižničarka

Kamnik, 24. 11. 2022