26. septembra 2019 je na šoli v vseh razredih potekal kulturni dan Bonton.

Počeli smo veliko poučnih in zanimivih stvari. Mlajši so dan posvetili učenju skozi igro in ustvarjalnost, med drugim so imeli kviz o šolskih pravilih, naredili so mavrico glasnosti, izdelovali sestavljanke … Veliko je bilo pogovorov na temo »vizija šole«, v katerih so učenci razmišljali o vrednotah, za katere se na šoli zavzemamo. Zadnje ure kulturnega dne so si ogledali film. Učencem je bilo najbolj všeč ustvarjanje, telovadba in ogled filma. Medtem so učenci predmetne stopnje dopoldne preživeli tako zunaj (na sprehodu) kot tudi v učilnicah. Brali so šolska pravila in igrali bingo na temo skrbi zase. Kot mlajši učenci so si tudi oni ogledali mladinski film. Povedali so, da jim je bil najbolj všeč ogled filma, kviz in vzdušje današnjega dne.

Besedilo in fotografije: Ajda Uršič in Eva Butalič, 9. b