DIGITALNA STRATEGIJA

Septembrska srečanja je šolski projektni tim namenil pripravi šolske digitalne strategije. V veliko pomoč pri tem so nam bili odgovori, ki smo jih pridobili pri samoevalvaciji z orodjem SELFIE. Začrtali smo si konkretne cilje, ki jih želimo v šolskem letu 2022/23 doseči. Ker je dokument naravnan na delo v šoli, se večkrat vračamo nanj in ga po potrebi prilagajamo. Ob koncu leta pa bomo opravili evalvacijo in si začrtali nove cilje.

Deli povezavo: