V PONEDELJEK 19. OKTOBRA ZAČNEMO S POUKOM NA DALJAVO ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA

Spoštovani starši in učenci!

Seznanjamo vas s povzeto vsebino prejete okrožnice resornega ministrstva z dne 14. 10. 2020 v zadevi Izvajanje vzgojno – izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020:

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja okužb SARS – CoV – 2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah izvaja prilagojeno delo in sicer:

Učenci od 1. do vključno 5. razreda bodo še naprej prihajali v šolo, učenci od 6. do 9. razreda pa se bodo izobraževali na daljavo.

Šola Frana Albrehta uporabljamo enotno platformo za izobraževanje na daljavo. Za komunikacijo in izvedbo pouka bomo uporabljali Microsoftova orodja (Office 365 in videokonferenčni sistem Teams). Učenci so prejeli vstopne podatke in se prijavili v MS Teams. Učenci so se s tem orodjem že spoznali pri pouku (domače naloge in preverjanja znanja).

V primeru dilem/negotovosti/vprašanj vas vljudno prosimo, da navedeno sporočajte vašemu razredniku/razredničarki.

Vse bomo skrbno spremljali ter se še naprej spoštovani starši in učenci, v največji meri trudili, da bomo z upoštevanjem priporočil NIJZ ter navodil resornega ministrstva, z upoštevanjem in spoštovanjem individualnih razlik, še naprej omogočali kar se da varna in spodbudna učna okolja.

Lepo vas pozdravljam.

 

V imenu kriznega tima, Rafko Lah, ravnatelj

Deli povezavo: