POUČEN VIDEO POSNETEK O ROLANJU

Božiček nam je v tem posebnem prazničnem decembru prinesel poučen video posnetek z naslovom: ROLANJE OD UČENJA DO REKREACIJE (1. del).

Ustvarile smo ga:

– študentka Fakultete za šport Katarina Kumer,

– učiteljica Jana Svetec,

– učiteljica Tamara Bračič.

Pomagali so učenci izbirnega predmeta Šport za sprostitev. Bili so  odlični demonstratorji.

Verjamemo, da nam bo nastali video posnetek  služil kot odličen učni pripomoček. Uporaben je pri pouku ŠPORTA, pri športnih krožkih, pri delu na daljavo, kot pomoč pri praktičnem učenju, nadgrajevanju vragolij na rolarjih.

Vedno rolajte s popolno zaščitno opremo in na suhi asfaltni površini.

Želiva vam veliko užitkov pri učenju in izpopolnjevanju rolarskega znanja.

Učiteljici: Jana in Tamara