OB TEDNU OTROKA SMO SE VZGAJALI V SODELOVANJU

Koliko čudes lahko ustvari eno srce, en razum, dvoje rok in dvoje nog?

Če se najdeta dva, ki zmoreta gledati s srcem, lahko premikata gore.

Če pa se v sodelovanju združita 2 oddelka motiviranih učencev, jim uspe ustvariti energijo, ki nam kaže pot do bistva življenja. S sodelovanjem lažje rastemo in čutimo, da je življenje lepo. Ob tednu otroka smo moči združili učenci 6. b matične šole in 2. r. iz PŠ Mekinje, da smo skupaj krepili telo in duha, se učili,  se skupaj smejali in si med seboj pomagali iskati vrednoto sodelovanja.

Otroške oči so v tem sodelovanju videle pripadnost ekipi, ki je mnogo več, kot le moč posameznika.

Razredničarki Jana Svetec in Tamara Bračič v tem vidiva vrednost, ko   v očeh učencev uzreva srečo, ki se je v njihovi povezanosti le še množila.