REGIJSKO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV

V sredo, 27. 3. 2024, je na OŠ Trzin potekalo regijsko srečanje mladih raziskovalcev. Namen srečanja je zgodnje uvajanje mladih v znanost, popularizirati znanost in tehniko, odkrivanje mladih talentov in jih spodbujati k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti, kreativnosti ter raziskovalni dejavnosti.

Letos so se srečanja udeležile Ela Uštar, Eva Uštar ter Manca Progar iz 9. a. Pripravile in uspešno zagovorile so raziskovalno nalogo z naslovom Odnos učencev do naravoslovnih predmetov.

Učenkam iskreno čestitam, da so kljub vsem šolskim in obšolskim obveznostim uspele izvesti in dokončati raziskovalno nalogo – pot do cilja ni bila kratka in lahka. Prav tako so nalogo suvereno in izvrstno predstavile na srečanju pred strokovno komisijo in se tako uvrstile v prvi  krog državnega tekmovanja. Držimo pesti za čim boljšo nadaljnjo uvrstitev.

Učenke in mentorica pa se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem učiteljem in učencem, ki ste nam pomagali pri izvedbi in izpolnjevanju ankete, ki je bila osnova našega raziskovanja.  

Vsem bodočim raziskovalcem ter mentorjem pa želim obilo zadovoljstva in vztrajnosti ob raziskovanju in odkrivanju novih spoznanj.

 

Zapisala mentorica, Tjaša Gašpar

Deli povezavo: